Källskatt på ränteinkomst

Källskatten på ränteinkomst gäller räntor som erhållits från hemlandet och som betalats

  • till ett bankkonto som är avsett för mottagande av depositioner från allmänheten, till ett motsvarande konto i ett andelslags sparkassa eller ett intressekontor
  • på masskuldebrevslån som bjuds ut till allmänheten för teckning.

Källbeskattningen av ränteinkomst gäller endast ränteinkomst för fysiska personer och dödsbon. Källskatten på ränteinkomst är 30 % av räntebeloppet. Skatten uppbärs av den som betalar räntan, t.ex. banken, intressekontoret eller emittenten av masskuldebrevet.

Källskattens skattetagare är staten. Ränta som erhållits på källskattepliktiga depositioner eller masskuldebrev är skattefri vid inkomstbeskattningen.

Lag om källskatt på ränteinkomst (1341/1990)