Ekonomiska prognoser

Finansministeriets ekonomiska avdelning ger ut en helhetsekonomisk prognos fyra gånger om året: På våren, under sommaren, på hösten och före jul.

Sommarens och vinterns ekonomiska översikter innehåller en koncis överblick över de ekonomiska utsikterna. De ekonomiska översikter som ges ut våren och hösten innehåller mera omfattande och ingående analyser om läget med och utsikterna för samhällsekonomin. Ekonomiska översikten innehåller förutom de kortfristiga utsikterna även en uppskattning av utvecklingen på medellång sikt. Vårens ekonomiska översikt utgör underlaget för regeringens rambeslut och höstens översikt för nästa års budgetproposition.

Ekonomiska avdelningens helhetsekonomiska prognoser och analyser baserar sig på de sektoransvarigas expertis och flera moderna verktyg. Ett av dem är Kooma-modellen, en nykeynesiansk allmän jämviktsmodell med vars hjälp man producerar policyanalyser och bakgrundsmaterial för prognoserna.

Finansministeriets senaste publikationer finns på sidan Publikationer.

Kontaktinformation:

Mikko Spolander, chef för avdelningen, överdirektör, ekonomiska avdelningen, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)gov.fi