Vägtrafikbeskattningen

Vägtrafikbeskattningen består av skatt på drivmedel, som hör till punktskatter, samt bilskatt och fordonsskatt.

Vägtrafikskatter tas ut av främst statsfinansiella orsaker. Miljöaspekterna har tagits i beaktande i beskattningen så att utsläppen påverkar skattebeloppet.

Ett viktigt mål i det miljöbaserade tillvägagångssättet är teknikneutralitet: beskattningen främjar inte enbart en viss fordonsteknik utan en spridning av all fordons- och bränsleteknik som ger låga utsläpp.

År 2023 inbringade bilskatten 378 miljoner euro och fordonsskatten 1 086 miljoner euro. I nuläget betonar vägtrafikskatterna beskattning av användningen eftersom cirka 60 procent av skatteintäkterna från vägtrafiken gäller bränslen.