Mervärdesbeskattningen

Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt som riktas mot konsumtionen av nästan alla varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt som är avsedd att betalas av den slutliga konsumenten. Skatten uppbärs av skattskyldiga företag, som inkluderar momsbeloppet i sina försäljningspriser och redovisar skatten till staten.

Mervärdesskatt uppbärs på varje försäljning i produktions- och distributionskedjan, och varje led betalar skatt endast på det mervärde som uppkommer i det egna ledet. Det slutliga konsumentpriset innehåller en skatt som motsvarar beloppet enligt skattesatsen. En flerdubbling av skatten har i praktiken förhindrats med hjälp av avdragsrätten: skatt som ingår i uppköp av produktionssatsningar får dras av från skatt som betalas för försäljning.

Omfattande mervärdesskattesystem tillämpas i nästan alla europeiska OECD-länder. Mervärdesskattetillämpningen är en förutsättning för medlemskap i EU.

Den allmänna mervärdesskattesatsen i Finland är 24 procent fr.o.m. 1.1.2013. Finlands allmänna momssats är i nuläget den femte högsta bland EU-länderna.

Finland har två reducerade skattesatser, 10 och 14 procent. Dessutom tillämpas en nollskattesats för viss försäljning, t.ex. export. Då är försäljningen skattefri, men mervärdesskatt som ingått i produktionsinsatserna återbärs till försäljaren. Mervärdesskatten beräknas på det skattefria priset.

Momssatser i Finland

Allmän momssats 24 %

Reducerad momssats 14 %

 • livsmedel och foder
 • restaurang- och cateringtjänster

Reducerad momssats 10 %

 • böcker
 • tidningar och tidskrifter
 • böcker och tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg
 • läkemedel
 • idrottstjänster
 • persontransporter
 • inkvarteringstjänster
 • ersättningar för televisions- och radioverksamhet
 • kultur- och underhållningsevenemang
 • upphovsmans försäljning av konstverk och all import av konstverk
 • upphovsrättsersättningar till upphovsrättsorganisationerna
 • ersättningar för framträdanden av offentligt uppträdande

Mervärdesskattelag (1501/1993)

Skatteförvaltningens webbsidor om momsbeskattning

Skatteförvaltningens anvisningar om momsbeskattning

Mervärdesskatt i EU

Momssatser i EU-länderna
(European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union)