Arvonlisäverotus

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu lopullisten kuluttajien maksettavaksi. Veronkantajina toimivat verovelvolliset yritykset, jotka sisällyttävät veron määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle.

Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneesta myynnistä ja jokainen porras suorittaa valtiolle veroa vain siinä portaassa syntyneestä arvonlisästä. Lopulliseen kuluttajahintaan sisältyy veroa verokannan mukainen määrä, joka on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu vero yhteensä. Käytännössä veron kertaantuminen on estetty vähennysoikeuden avulla: tuotantopanosostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavasta verosta.

Laajapohjaista arvonlisäverojärjestelmää sovelletaan lähes kaikissa Euroopan OECD-maissa. Arvonlisäveron soveltaminen on EU-jäsenyyden edellytys.

Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa vuoden 2013 alusta 24 prosenttia. Suomen yleinen arvonlisäverokanta on tällä hetkellä EU-jäsenvaltioiden viidenneksi korkein.

Suomessa on käytössä kaksi alennettua verokantaa, 10 ja 14 prosenttia. Lisäksi eräisiin hyödykkeisiin, esimerkiksi vientitoimituksiin, sovelletaan nollaverokantaa. Tällöin myynti on verotonta, mutta myyjälle palautetaan tuotantopanosostoihin sisältynyt arvonlisävero. Verokanta ilmoitetaan laskettuna verottomasta hinnasta.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Yleinen verokanta 24 %

Alennettu verokanta 14 %

 • elintarvikkeet ja rehut
 • ravintola- ja ateriapalvelut

Alennettu verokanta 10 %

 • kirjat
 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • sähköisesti luovutettavat kirjat sekä sanoma- ja aikakauslehdet
 • lääkkeet
 • liikuntapalvelut
 • henkilökuljetus
 • majoituspalvelut
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuudet
 • tekijän suorittamat taide-esineiden myynnit ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti
 • tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset
 • julkisen esiintyjän esityskorvaukset

Arvonlisäverolaki (1501/1993)

Lisätietoa arvonlisäverotuksesta Verohallinnon sivuilla

Verohallinnon ohjeita arvonlisäverotuksesta

Arvonlisävero Euroopan unionissa

Arvonlisäverokannat EU-maissa
(European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union)