Kansainväliset rahoitusasiat

Suomi on osakkaana tai jäsenvaltiona useissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -mekanismeissa. Näiden instituutioiden tehtävänä on edistää talouden kasvua ja kehitystä sekä turvata vakautta. Valtiovarainministeriö edustaa Suomea sen toimialueeseen kuuluvissa kansainvälisissä asioissa sekä edistää Suomen strategisten tavoitteiden ja taloudellisen edun toteutumista. Valtiovarainministeriö vastaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, muita kansainvälisiä yhteistyöelimiä, euroalueen vakautta sekä rahoitustukiohjelmia koskevasta valmistelusta.

VM:n vastuulla olevat rahoituslaitokset ja -mekanismit

Valtiovarainministeriö vastaa pääasiallisesti Maailmanpankkia, Euroopan investointipankkia (EIP), Pohjoismaiden investointipankkia (NIB), Aasian infrastruktuuri- ja investointipankkia (AIIB), Euroopan Neuvoston kehityspankkia (CEB) koskevasta valmistelusta.

Valtiovarainministeriön vastuulle kuuluvat myös euroalueen ja EU:n vakausmekanismit. Euroalueen vakausmekanismit ovat Euroopan vakausmekanismi (EVM) sekä Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV). EU:n vakausmekanismeihin kuuluvat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), maksutaseohjelmat, jotka on suunnattu EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät kuulu euroalueeseen sekä kolmansille maille suunnatut EU:n makroapuohjelmat.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asioiden valmistelusta ensisijainen valmisteluvastuu on Suomen Pankilla ja Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin (EBRD) asioiden valmistelusta vastaa ulkoasiainministeriö. Valtiovarainministeriö tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin ja ulkoasiainministeriön kanssa IMF- ja EBRD -asioissa.

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluvat myös G20-ryhmässä päätettävien taloudellisten kysymysten seuranta ja niitä koskeva EU-kantojen valmistelu. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat myös pohjoismainen taloudellinen yhteistyö sekä Pariisin klubi.

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Pekka Morén
Puh. 02955 30290
Finanssineuvos
Kristina Sarjo
Puh. 02955 30055
Lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen
Puh. 02955 30224
Finanssineuvos
Anne af Ursin
Puh. 02955 30058
Finanssineuvos
Arto Eno
Puh. 02955 30072
Neuvotteleva virkamies 
Minna Aaltonen
Puh. 02955 30325
Neuvotteleva virkamies (vv)
Joanna Tikkanen
Puh. 02955 30099
Erityisasiantuntija (vv)
Tuuli Juurikkala
Puh. 02955 30051
Erityisasiantuntija
Minna Nikitin
Puh. 02955 30490
Finanssiasiantuntija
Jouni Sinivuori
Puh. 02955 30463
Finanssiasiantuntija
Eeli Jaakkola
Puh. 02955 30160
Erityisasiantuntija
Matias Partanen
Puh. 02955 30229 
Assistentti
Päivi Jääskeläinen
Puh. 02955 30202

 

   
Assistentti
Lidia Hänninen
Puh. 02955 30043

 

   

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

(vv) = virkavapaalla