Kansainväliset rahoitusasiat

alt=" "

Suomi on osakkaana tai jäsenvaltiona useissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -mekanismeissa. Näiden instituutioiden tehtävänä on edistää talouden kasvua ja kehitystä sekä turvata vakautta. Valtiovarainministeriö edustaa Suomea sen toimialueeseen kuuluvissa kansainvälisissä asioissa sekä edistää Suomen strategisten tavoitteiden ja taloudellisen edun toteutumista. Valtiovarainministeriö vastaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, muita kansainvälisiä yhteistyöelimiä, euroalueen vakautta sekä rahoitustukiohjelmia koskevasta valmistelusta.

VM:n vastuulla olevat rahoituslaitokset ja -mekanismit

Valtiovarainministeriö vastaa pääasiallisesti Maailmanpankkia, Euroopan investointipankkia (EIP), Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankkia (EBRD), Pohjoismaiden investointipankkia (NIB), Aasian infrastruktuuri- ja investointipankkia (AIIB), Euroopan Neuvoston kehityspankkia (CEB) koskevasta valmistelusta.

Valtiovarainministeriön vastuulle kuuluvat myös euroalueen ja EU:n vakausmekanismit. Euroalueen vakausmekanismit ovat Euroopan vakausmekanismi (EVM) sekä Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV). EU:n vakausmekanismeihin kuuluvat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), maksutaseohjelmat, jotka on suunnattu EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät kuulu euroalueeseen sekä kolmansille maille suunnatut EU:n makroapuohjelmat.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asioiden valmistelusta ensisijainen valmisteluvastuu on Suomen Pankilla. Valtiovarainministeriö tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin kanssa IMF-asioissa.

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluvat myös G20-ryhmässä päätettävien taloudellisten kysymysten seuranta ja niitä koskeva EU-kantojen valmistelu. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat myös pohjoismainen taloudellinen yhteistyö sekä Pariisin klubi.

Yhteystiedot

Minna Aaltonen, finanssineuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530325  0407798835

Arto Eno, finanssineuvos

Snellmanninkatu 1 A, 00170 Helsinki
0295530072  0407650088

Päivi Jääskeläinen, assistentti

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530202  0505599122

Tarja Kotkavuo, neuvotteleva virkamies

Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki
0295530127 

Minna Nikitin, finanssineuvos

Snellmaninkatu 1A, 000170 Helsinki
0295530490  0504966700

Kristina Sarjo, finanssineuvos, yksikön päällikkö

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530055  0407612603

Jouni Sinivuori, finanssineuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530463  0504369454

Seppo Tanninen, hallitusneuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530224  0407578306

Anne af Ursin, finanssineuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530058  0407681272