Kansainväliset rahoitusasiat

alt=" "

Suomi on osakkaana tai jäsenvaltiona useissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -mekanismeissa. Näiden instituutioiden tehtävänä on edistää talouden kasvua ja kehitystä sekä turvata vakautta. Valtiovarainministeriö edustaa Suomea sen toimialueeseen kuuluvissa kansainvälisissä asioissa sekä edistää Suomen strategisten tavoitteiden ja taloudellisen edun toteutumista. Valtiovarainministeriö vastaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, muita kansainvälisiä yhteistyöelimiä, euroalueen vakautta sekä rahoitustukiohjelmia koskevasta valmistelusta.

VM:n vastuulla olevat rahoituslaitokset ja -mekanismit

Valtiovarainministeriö vastaa pääasiallisesti Maailmanpankkia, Euroopan investointipankkia (EIP), Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankkia (EBRD), Pohjoismaiden investointipankkia (NIB), Aasian infrastruktuuri- ja investointipankkia (AIIB), Euroopan Neuvoston kehityspankkia (CEB) koskevasta valmistelusta.

Valtiovarainministeriön vastuulle kuuluvat myös euroalueen ja EU:n vakausmekanismit. Euroalueen vakausmekanismit ovat Euroopan vakausmekanismi (EVM) sekä Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV). EU:n vakausmekanismeihin kuuluvat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), maksutaseohjelmat, jotka on suunnattu EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät kuulu euroalueeseen sekä kolmansille maille suunnatut EU:n makroapuohjelmat.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asioiden valmistelusta ensisijainen valmisteluvastuu on Suomen Pankilla. Valtiovarainministeriö tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin kanssa IMF-asioissa.

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluvat myös G20-ryhmässä päätettävien taloudellisten kysymysten seuranta ja niitä koskeva EU-kantojen valmistelu. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat myös pohjoismainen taloudellinen yhteistyö sekä Pariisin klubi.

Yhteystiedot

Minna Aaltonen, finanssineuvos

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530325 Puhelinnumero0407798835
Sähköpostiosoite

Arto Eno, finanssineuvos

OsoiteSnellmanninkatu 1 A, 00170 Helsinki
Puhelinnumero0295530072 Puhelinnumero0407650088
Sähköpostiosoite

Päivi Jääskeläinen, assistentti

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530202 Puhelinnumero0505599122
Sähköpostiosoite

Minna Nikitin, finanssineuvos

OsoiteSnellmaninkatu 1A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530490 Puhelinnumero0504966700
Sähköpostiosoite

Kristina Sarjo, finanssineuvos, yksikön päällikkö

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530055 Puhelinnumero0407612603
Sähköpostiosoite

Mikko Sihvola, erityisasiantuntija

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki
Puhelinnumero0295530303 Puhelinnumero0504730227
Sähköpostiosoite

Jouni Sinivuori, finanssineuvos

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530463 Puhelinnumero0504369454
Sähköpostiosoite

Seppo Tanninen, hallitusneuvos

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530224 Puhelinnumero0407578306
Sähköpostiosoite

Paula Vainionpää, assistentti

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530035 Puhelinnumero0504360525
Sähköpostiosoite

Anne af Ursin, finanssineuvos

OsoiteSnellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
Puhelinnumero0295530058 Puhelinnumero0407681272
Sähköpostiosoite