Tilastoyhteistyö

Valtiotyönantajan ja valtion pääsopijajärjestöjen välisellä tilastoyhteistyöllä edistetään luottamusta neuvottelu- ja sopimustoiminnassa tarvittaviin palkka- ja muihin tilastoihin. Tavoitteena on kehittää molemminpuolista, yhteistä informaatiota, välttää tilastollisia tulkintaerimielisyyksiä ja edistää palkkausjärjestelmien toimivuutta valtion toimintayksiköissä. Tilastoyhteistyöasiakirjat ovat yhteistyössä syntyneitä sopimuksia ja niihin liittyviä muita asiakirjoja, jotka koskevat tilastoyhteistyötä palkka- ja työmarkkinaneuvotteluissa virasto- ja keskustasolla.

Lisätietoa

Palkkatilasto-opas, 29/2016

Valtion keskustason tilastoyhteistyösopimus, 11.2.2015

Määräys neuvotteluviranomaisen / viraston tilastoyhteistyöstä, 19.12.2019

Palkkatilastomenetelmät ja -luokitukset, 14.3.2002

Yhteystiedot

Juho-Pekka Jortama, analyytikko 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML Puhelin:0295530119   Sähköpostiosoite: