Arvonlisävero osana EU:n tuloja

Jäsenvaltiot tulouttavat EU:n yhteiseen budjettiin maksun EU:n omien varojen järjestelmän puitteissa. Maksu koostuu:

  • Arvonlisäveropohjaan perustuvasta maksuosasta
  • Bruttokansantuotteeseen sidotusta maksuosasta
  • Perinteisiin omiin varoihin perustuvasta maksuosasta. Perinteisiä omia varoja ovat tullitulot kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä tietyt maatalous- ja sokerimaksut.
  • Muovijätteeseen perustuvasta maksuosasta.

Arvonlisäveropohjaan perustuva maksuosa määräytyy prosenttiosuutena kunkin jäsenvaltion harmonisoidusta eli yhtäläisin perustein lasketusta arvonlisäveropohjasta.

Vuodesta 2007 lähtien yleinen maksuosuus on ollut 0,3 prosenttia jäsenvaltion EU:n sääntöjen mukaisesti lasketuista alv-määräytymisperusteista.

EU:n budjetti