Arvonlisävero osana EU:n tuloja

Jäsenvaltiot tulouttavat EU:n yhteiseen budjettiin maksun EU:n omien varojen järjestelmän puitteissa. Maksu koostuu:

  • Arvonlisäveropohjaan perustuvasta maksuosasta
  • Bruttokansantuotteeseen sidotusta maksuosasta
  • Perinteisiin omiin varoihin perustuvasta maksuosasta. Perinteisiä omia varoja ovat tullitulot kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä tietyt maatalous- ja sokerimaksut.

Arvonlisäveropohjaan perustuva maksuosa määräytyy prosenttiosuutena kunkin jäsenvaltion harmonisoidusta eli yhtäläisin perustein lasketusta arvonlisäveropohjasta.

Vuodesta 2007 lähtien yleinen maksuosuus on ollut 0,3 prosenttia jäsenvaltion harmonisoidusta arvonlisäveropohjasta. Tietyillä jäsenvaltioilla on oikeus soveltaa alennettua prosenttiosuutta.

EU:n budjetti