Kustannusvaikuttavuuden osaamiskeskus

Julkisen talouden vaje tarkoittaa sitä, että julkisen talouden tulot eivät pitkällä aikavälillä riitä kattamaan julkisia menoja. Hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2030 loppuun mennessä. Se edellyttää mittavia toimia.

Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2021 hankkeen, jossa arvioidaan ja kehitetään julkisen sektorin kustannusvaikuttavuutta eli sitä, miten pienemmillä kustannuksia voidaan saada aikaan enemmän. 

Hankkeen yhteydessä perustetaan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on 

  • luoda edellytyksiä julkisen sektorin kustannusvaikuttavuudelle
  • tunnistaa kustannushyötyjä
  • tukea hankkeita hyötyjen tunnistamisessa ja mittaamisessa
  • kehittää ja kokeilla lupaavia toimenpiteitä
  • laajentaa potentiaalisiksi todettuja toimenpiteitä valtakunnallisiksi.

Osaamiskeskus auttaa julkista sektoria löytämään toimia, joilla saadaan mahdollisimman paljon hyötyjä suhteessa palveluiden kustannuksiin. Toiminta kohdentuu etupäässä suuriin meneillä oleviin palvelurakenteiden muutoksiin, kuten hyvinvointialueiden perustamiseen.  Toimenpiteet julkisen hallinnon kehittämiseksi koskevat muun muassa

  • julkisia hankintoja
  • tilahallintoa
  • digitalisaatiota
  • sote-palveluita. 

Osaamiskeskus toimii valtiovarainministeriön kansliapäällikön alaisuudessa, ja sitä johtaa budjettineuvos Riitta Aejmelaeus. Osaamiskeskus osallistuu myös Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoon. 

Hankkeen taustaa

Hallitus on sitoutunut laatimaan tiekartan pitkän aikavälin toimista, joilla julkisen talouden kestävyyttä vahvistetaan. Koronapandemian exit-työn osana toimineen Julkisen sektorin tuottavuus -työryhmän toimia esiteltiin hallituksen iltakoulussa elokuussa 2020. Työn jatkamista ja organisointia pidettiin tarpeellisena, minkä vuoksi perustettiin julkisen sektorin kustannusvaikuttavuutta edistävä asiantuntijayksikkö (kustannusvaikuttavuuden osaamiskeskus). 

Julkisen sektorin tuottavuus (valtiovarainministeriön raportti)

Yhteystiedot

Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos 
valtiovarainministeriö, Johtoryhmä 0295530471