Paikallinen sopimustoiminta

Valtion paikallisena sopimisena laajassa merkityksessä pidetään ensinnäkin virastotason virka- ja työehtosopimustoimintaa. Virastot sopivat keskustason virka- ja työehtosopimusten puitteissa ja niihin sisältyvien valtuutusten nojalla omista palkkausjärjestelmistään ja niiden kehittämisestä sekä eräistä muista palvelussuhteen ehdoista. Sopiminen tapahtuu virastokohtaisilla tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla. Lisäksi virastoissa voidaan virka- ja työehtosopimuksilla sopia eräistä asioista suoraan erityislainsäädännön kuten työaikalain sisältämän valtuutuksen perusteella.

Virastoissa on mahdollista tehdä myös paikallisia sopimuksia, jotka eivät ole tarkentavia virkaehtosopimuksia tai työehtosopimuksia. Tällaiset työnantajan ja luottamusmiesten välillä tehtävät paikalliset sopimukset voivat perustua joko keskustason virka- ja työehtosopimukseen tai erityislainsäädäntöön. Yleisimpiä ovat paikalliset sopimukset työaikapankeista, jotka perustuvat työajoista tehtyyn valtion virka- ja työehtosopimukseen.

Lisätietoa

Sopimuskauden 2023 - 2025 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 10.3.2023
Voimassaoloaika 10.3.2023 - 28.2.2025

Paikallinen sopimustoiminta

Paikallisen sopimisen nykytila ja edistämistoimenpiteet 1.2.2017 alkaen valtiolla, muistio 1.6.2016

Paikallista sopimista valtiolla tutkittu, Valtiotyönantaja lehti 5/2008

Tarve ja luottamus edistävät paikallista sopimista - tutkittuja kokemuksia, Turun yliopiston tutkimuksiin perustuva julkaisu

Yhteystiedot

Risto Lerssi, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML Puhelin:0295530022   Sähköpostiosoite: