Paikallinen sopimustoiminta

Valtion paikallisena sopimisena laajassa merkityksessä pidetään ensinnäkin virastotason virka- ja työehtosopimustoimintaa. Virastot sopivat keskustason virka- ja työehtosopimusten puitteissa ja niihin sisältyvien valtuutusten nojalla omista palkkausjärjestelmistään ja niiden kehittämisestä sekä eräistä muista palvelussuhteen ehdoista. Sopiminen tapahtuu virastokohtaisilla tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla. Lisäksi virastoissa voidaan virka- ja työehtosopimuksilla sopia eräistä asioista suoraan erityislainsäädännön kuten työaikalain sisältämän valtuutuksen perusteella.

Virastoissa on mahdollista tehdä myös paikallisia sopimuksia, jotka eivät ole tarkentavia virkaehtosopimuksia tai työehtosopimuksia. Tällaiset työnantajan ja luottamusmiesten välillä tehtävät paikalliset sopimukset voivat perustua joko keskustason virka- ja työehtosopimukseen tai erityislainsäädäntöön. Yleisimpiä ovat paikalliset sopimukset työaikapankeista, jotka perustuvat työajoista tehtyyn valtion virka- ja työehtosopimukseen.
Lisää paikallisesta sopimustoiminnasta

Lisätietoa

Sopimuskauden 2018-2020 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, 12.3.2018
Paikallisen sopimisen nykytila ja edistämistoimenpiteet 1.2.2017 alkaen valtiolla, muistio 1.6.2016
Paikallista sopimista valtiolla tutkittu, Valtiotyönantaja lehti 5/2008 
Tarve ja luottamus edistävät paikallista sopimista - tutkittuja kokemuksia, Turun yliopiston tutkimuksiin perustuva julkaisu 

Yhteystiedot

Hallitusneuvos
Tuija Wilska
puh. 02955 30374
[email protected]