Vuoden 2021 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, jolta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Avustushaku päättyi 4. toukokuuta 2021. Avustushakemuksia tuli yhteensä 46. 

Avustuksen kohteena vuonna 2021 oli kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen rakennetun ympäristön toimialalla sekä digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Avustusta saattoi hakea kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. 

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena tuli olla ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa tuli suunnitella, miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään ja levittämään hankkeen päätyttyä sekä kuvata nämä hakemuksessa.

Avustusta ei voinut hakea sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin tai yksinomaan aineiston digitointiin.
 

Valtiovarainministeriö myönsi tämän haun perusteella 23.6.2021 avustusta 17:lle hankkeelle.