Vakuutusmaksuvero

Suomessa kannettava vakuutusmaksuvero kohdistuu tiettyihin vakuutuspalveluihin. Vakuutusmaksuveroa on suoritettava vakuutussopimuksen mukaan kannettavasta vakuutusmaksusta, milloin on vakuutettu Suomessa oleva omaisuus taikka Suomessa harjoitettuun toimintaan liittyvä etuus tai Suomessa oleva muu etuus.

Verosta on kuitenkin vapaa vakuutusmaksu, joka perustuu yksinomaan henkilövakuutussopimukseen, luottovakuutussopimukseen, jälleenvakuutussopimukseen tai potilasvahinkolain mukaiseen vakuutussopimukseen. Samaten verosta vapaa on vakuutusmaksu, joka perustuu maasta vietävään, maahan tuotavan tai maan kautta kuljetettavan tavaran kuljetusvakuutussopimukseen tai ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävän meri- tai ilma-aluksen tai muun liikkuvan kuljetuskaluston vakuutussopimukseen. Lisäksi verosta on väliaikaisesti (20.3.2019 - 31.12.2027) vapaa vakuutusmaksu, joka perustuu satovahinkovakuutussopimukseen tai kasvintuhoojavakuutussopimukseen.

Vakuutusmaksuvero on mielletty arvonlisäverotusta täydentäväksi erityiseksi kulutusveroksi. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut arvonlisäveron yleistä verokantaa ja on tällä hetkellä 24 prosenttia.

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966)

Lisätietoa vakuutusmaksuverosta Verohallinnon sivuilla