Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuus työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Valtionhallinnon tuloksellisuuden, taloudellisuuden ja palvelukyvyn parantamisen tärkeä edellytys on, että virastojen henkilöstö käyttää yhteistoiminnassa asiantuntemustaan osallistumalla päätöksenteon valmisteluun. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää valtion henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen yleisten päämäärien toteutumista ja parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja.

Virastoissa sovelletaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia 1233/2013 (jäljempänä valtion yhteistoimintalaki). Lailla säädetään muun muassa valtion työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja ja sisältöjä. Laissa on todettu myös merkittävimmät keskustason yhteistoimintasopimusten määräykset.

Valtion yhteistoimintalaki korostaa työelämän laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhteistoiminnan kautta. Lain tavoitteena on edistää viraston ja sen henkilöstön välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin viraston toiminnasta ja sitä koskevista suunnitelmista. Henkilöstön on myös tärkeää saada tietoa työnsä tavoitteista, merkityksestä ja tuloksista.

Yhteistoimintaan liittyvä neuvotteluesitys pyydetään toimittamaan osoitteeseen: [email protected] 

Lisätietoa

Valtion yhteistoimintalaki, diasarja 4.12.2014

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, 1233/2013 (Finlex)

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, 1.1.2022

Yhdessä parempaan yhteistyöhön, Työryhmämuistio 12/2003

Parempaan yhteistoimintaan valtionhallinnossa, Työryhmämuistio 13/2003