Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuus työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Valtionhallinnon tuloksellisuuden, taloudellisuuden ja palvelukyvyn parantamisen tärkeä edellytys on, että virastojen henkilöstö käyttää yhteistoiminnassa asiantuntemustaan osallistumalla päätöksenteon valmisteluun. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää valtion henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen yleisten päämäärien toteutumista ja parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja.

Uusi laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1233/2013 (jäljempänä valtion yhteistoimintalaki) tuli voimaan 1.1.2014. Laki kumosi voimassaolevan samannimisen lain ja samalla loppui myös kahden keskustason yhteistoimintasopimuksen voimassaolo. Lailla uudistettiin ja selkeytettiin yhteistoimintaa ohjaavien säännösten rakennetta sekä valtion työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja ja sisältöjä. Lakiin sisällytettiin myös merkittävimmät keskustason yhteistoimintasopimusten määräykset.

Valtion yhteistoimintalaki korostaa työelämän laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhteistoiminnan kautta. Lain tavoitteena on edistää viraston ja sen henkilöstön välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin viraston toiminnasta ja sitä koskevista suunnitelmista. Henkilöstön on myös tärkeää saada tietoa työnsä tavoitteista, merkityksestä ja tuloksista.

Lisätietoa

Valtion uusi yhteistoimintalaki, diasarja 4.12.2014
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, 1233/2013 (Finlex)
Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, 28.3.2010 (päiv. 10.3.2014)
Yhdessä parempaan yhteistyöhön, Työryhmämuistio 12/2003
Parempaan yhteistoimintaan valtionhallinnossa, Työryhmämuistio 13/2003

Yhteystiedot

Lainsäädäntöneuvos
Miska Lautiainen
puh. 02955 30212
[email protected]

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari
puh. 02955 30418
[email protected]