Hallintopolitiikka

Valtiovarainministeriö valmistelee julkisen hallinnon kehittämisen yleiset periaatteet poliittiseen päätöksentekoon.

 • Avoimuus, luottamus ja etiikka »

  Valtiovarainministeriö edistää avointa hallintoa, koska kaikilla on oikeus saada tietoa ja osallistua yhteiskuntamme toimintaan ja sen kehittämiseen.

 • Hallintopolitiikan lähtökohdat ja tulevaisuus »

  OECD:n Suomen hallinnosta tekemä kokonaisvaltainen arviointi sekä julkisen hallinnon innovaatiotoiminta.

 • Julkinen johtaminen »

  Tavoitteena on, että Suomen julkishallinto on myös tulevaisuudessa edustava esimerkki uudistuvasta pohjoismaisesta mallista, jossa toimiva ja kustannustehokas hallinto on kansallinen menestystekijä.

 • Hallinnon rakenteet ja ohjaus »

  Valtiovarainministeriö valmistelee julkisen hallinnon kehittämisen yleiset periaatteet poliittiseen päätöksentekoon.

 • Julkiset palvelut »

  Julkinen hallinto tarjoaa palvelujaan asiakkaille eri kanavien kautta. Valtiovarainministeriö kokoaa ja kehittää palveluita asiakaslähtöisen ja yhtenäisen sekä monikanavaisen asiakaspalvelun rakentamiseksi.

 • Valtiontalouden hoito ja ohjaus »

  Valtiovarainministeriö vastaa mm. valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta, hankintatoimen yleisestä ohjauksesta sekä taloushallinnon säädöksistä.

 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta »

  Sisäisellä valvonnalla pidetään huoli mm. toiminnan lainmukaisuudesta.

 • Valtion yhteiset palvelut »

  Valtiovarainministeriö vastaa valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta, hankintatoimen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä sekä taloushallinnon säädöksistä, konsernilinjauksista ja strategisesta ohjauksesta.

 • Julkisen hallinnon innovaatiot ja tuottavuus »

  Valtiovarainministeriö tekee yhteistyötä virastojen, laitosten ja kuntien sekä muiden maiden hallintojen kanssa innovaatioiden jakamiseksi.