Pääomatulojen verotus

Suomessa ansio- ja pääomatuloja verotetaan erikseen. Pääomatuloa ovat mm.:

  • osinkotulo
  • yrittäjätulon pääomatulo-osuus
  • vuokratulo
  • voitto-osuus ja luovutusvoitto
  • maa-aineksesta saatu tulo
  • puunmyyntitulo
  • eräät korkotulot.

Pääomatuloja verotetaan progressiivisesti. Pääomaverokanta on 30 % ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %.

Verotettava pääomatulo määräytyy bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta voidaan vähentää mm.:

  • tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut ja tulonhankkimiskorot
  • pääomatuloista vähennettävät tulolähteen tappiot.

Alijäämähyvitys

Pääomatulon alijäämä syntyy, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulot. Alijäämän määrä on veronalaisten pääomatulojen ja vähennyskelpoisten tulonhankkimismenojen, korkomenojen ja pääomatulosta vähennettävien tappioiden erotus.

Osa pääomatulon alijäämästä on mahdollista vähentää ansiotulojen verotuksessa alijäämähyvityksenä. Alijäämästä hyvitetään pääomatulojen verokantaa vastaava määrä eli 30 % alijäämästä. Hyvitys voi olla kuitenkin enintään 1 400 euroa.

Tietoa pääomatulojen verotuksesta