Monipaikkainen työ valtiolla

Työn digitalisoituminen tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia järjestää uudella tavalla valtion palveluja, hallintoa ja erilaisia tehtäviä. Kun asiakkaat, tiedot ja työntekijät kohtaavat verkossa, työtä voidaan tehdä uudella tavalla riippumatta ajasta ja paikasta.

Ennen koronaa valtiolla oli jo aika laajasti tehty etätyötä ja valtakunnallisesti toimivat virastot sovelsivat työssään monipaikkaisuutta. Koronan pakottama etätyö on kuitenkin huomattavasti laajempaa. Monet sellaiset tehtävät, joiden ei aikaisemmin ajateltu soveltuvan etätyöhön, on pandemian aikana hoidettu menestyksellisesti etänä. Työprosesseja ja menettelyjä on digitalisoitu, uusia järjestelmiä otettu käyttöön ja henkilöstön osaaminen verkkotyöskentelyssä on noussut aivan uudelle tasolle. 

Valtion työtehtävistä on noin puolet sellaisia, joita on mahdollista tehdä monipaikkaisesti, joko työnantajan osoittamista työpisteissä tai kotona etätyönä. Monipaikkaisuus tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia parantaa palveluja ja tehdä työtä tuottavammin; toisaalta työntekijöille se voi merkitä uutta joustavuutta työn ja muun elämän yhteen sovittamisessa.

Tiedote: Työnteon tavat uudistuvat: monipaikkaisen työn linjaukset on hyväksytty, 26.5.2021

Monipaikkaisuuden edistäminen valtionhallinnossa -linjaukset, 24.5.2021

Monipaikkaisuuden edistäminen valtionhallinnossa - Työntapojen uudistamisen arviointikehikko

Monipaikkaisen työn ohje, 3.5.2021


Monipaikkaisen työn selvitys

Yhteystiedot

Juha Madetoja, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530572   Sähköpostiosoite: