Rakennepolitiikka

Rakennepolitiikka vaikuttaa talouden rakenteisiin ja kotitalouksien ja yritysten tekemiin valintoihin. Rakennepolitiikan toimenpiteillä vaikutetaan työurien pituuteen ja niillä pyritään lisäämään työn tarjontaa sekä tuottavuutta. Toimenpiteet voivat koskea muun muassa verotusta, sosiaaliturvaa, eläkejärjestelmää, työvoimapolitiikkaa, yritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa sääntelyä sekä julkisten palveluiden ja hallinnon uudistamista. Rakennepolitiikka vaikuttaa talouteen pitkällä aikavälillä.

Rakennepoliittisilla uudistuksilla voidaan vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen. Se vähentää suoran meno- ja tulosopeutuksen tarvetta. Työllisyyttä lisäävät uudistukset, joiden myötä tukien saajista tulee verojen maksajia, ovat parhaita toimia julkisen talouden kestävyyden kannalta. Ne vaikuttavat samanaikaisesti sekä julkisen talouden tuloihin että menoihin.

Yhteystiedot

Ulla Hämäläinen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, Rakenneyksikkö 0295530421