FI SV EN

Rakennepolitiikka

Rakennepolitiikka vaikuttaa talouden rakenteisiin ja kotitalouksien ja yritysten tekemiin valintoihin. Rakennepolitiikan toimenpiteillä vaikutetaan työurien pituuteen ja niillä pyritään lisäämään työn tarjontaa sekä tuottavuutta. Toimenpiteet voivat koskea muun muassa verotusta, sosiaaliturvaa, eläkejärjestelmää, työvoimapolitiikkaa, yritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa sääntelyä sekä julkisten palveluiden ja hallinnon uudistamista. Rakennepolitiikka vaikuttaa talouteen pitkällä aikavälillä.

Rakennepoliittisilla uudistuksilla voidaan vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen. Se vähentää  suoran meno- ja tulosopeutuksen tarvetta. Työllisyyttä lisäävät uudistukset, joiden myötä tukien saajista tulee verojen maksajia, ovat parhaita toimia julkisen talouden kestävyyden kannalta. Ne vaikuttavat samanaikaisesti sekä julkisen talouden tuloihin että menoihin.

Julkisten palveluiden tuottavuuden lisääminen vähentää suoraan julkisia menoja. Julkisten palveluiden tuottavuuden kasvu pienentää samalla tehokkaasti kestävyysvajetta, jos kasvu ilmenee kustannussäästönä eikä palvelun laadun paranemisena.

Hallitus on rakennepoliittisessa ohjelmassaan (29.8.2013) päättänyt toimenpiteistä, joilla vahvistetaan talouden kasvun edellytyksiä ja kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Ohjelmassa tähdätään yhteiskunnan palvelurakenteiden merkittävään uudistamiseen.
 

Lisätietoa

Hallituksen rakenneuudistus

Valtiovarainministeriön Talouspolitiikan strategia-raportissa jäsennellään muun muassa julkisen talouden kestävyysongelman osatekijöitä. Raportin tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, mistä suurempia rakennemuutoksia voi hakea.

Talouspolitiikan strategia 2013
 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Tuulia Hakola-Uusitalo
02955 30382
etunimi.sukunimi@vm.fi