Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Keskeisiä muita työhön osallistuvia ministeriöitä ovat oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtiovarainministeriö vastaa rahanpesulaista, annettavista säädöksistä ja kansallisen rahanpesun riskiarviosta. Valtiovarainministeriön vastuulla on myös koordinoida kansainvälisiä rahanpesuasioita kansallisella tasolla.

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.

Suomessa noudatetaan rahanpesulakia. Rahanpesulakia  täydentävät useat erillislait. Kansallisen lainsäädännön taustalla on Euroopan unionin sääntelyä, jota on annettu direktiivein ja asetuksin. Direktiivit on täytäntöön pantu kansallisilla laeilla, asetuksia sovelletaan sellaisinaan.

Kansallisen lainsäädännön ja EU-oikeuden taustalla vaikuttavat merkittävästi myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) kansainväliset suositukset.

Lisätietoa

Rahanpesu – mistä on kyse? (rahanpesu.fi)

Terrorismin rahoittaminen – mistä on kyse? (rahanpesu.fi)

Usein kysyttyä – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (rahanpesu.fi)

Yhteystiedot

Jaana Vehmaskoski, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikkö (RATE) Puhelin:0295530267   Sähköpostiosoite: