Hallitusohjelman rakennepoliittisten toimien työllisyystavoitteiden seuranta

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on asettanut tavoitteen vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla tämän vaalikauden aikana. Näistä säästöistä kaksi miljardia euroa pyritään saavuttamaan työllisyysvaikutteisilla rakennepoliittisilla toimenpiteillä. Työllisyystoimilla tavoitellaan myös 100 000 lisätyöllistä. Hallitus seuraa työllisyystavoitteen toteutumista valtiovarainministeriön arvioiden perusteella koko vaalikauden ajan (hallitusohjelman liite D).

Valtiovarainministeriö laatii rakenteellisen työllisyyden näkökulmasta relevanteista toimista arviointimuistion. Pyrimme julkaisemaan näitä arviointimuistioita tällä verkkosivustolla niiden valmistuttua. Arviointimuistioiden valmistumisaikatauluun vaikuttavat muun muassa toimenpiteiden täsmentymiseen ja sitä kautta hallituksen esityksen etenemiseen liittyvät seikat.

Arviointimuistiot

Lisätietoja:

Jukka Mattila, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, Rakenneyksikkö 0295530409  


Ulla Hämäläinen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, Rakenneyksikkö 0295530421