Valtiontalouden kehykset ja budjetti

Hallitus päättää vaalikauden alussa vaalikauden kehyksestä eli valtion budjettimenojen katosta, sekä kehysmenettelyn säännöistä. Vaalikauden kehys määrittelee linjan koko nelivuotisen vaalikauden menoille. Vaalikauden kehys linjataan osana hallituksen ensimmäistä julkisen talouden suunnitelmaa. Hallitus tarkistaa vuosittain maalis-huhtikuussa julkisen talouden suunnitelmassa kehyksen hallinnonaloittaiset määrärahat sekä päivittää kehyksen vastaamaan kustannustason, hintojen ja kehysmenojen rakenteen muutoksia.

Valtion talousarvio eli budjetti on valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma, jota aletaan laatia kevään julkisen talouden suunnitelman valmistumisen jälkeen ja siihen perustuen. Hallitus neuvottelee talousarvioesityksestä budjettiriihessä. Eduskunta hyväksyy budjetin seuraavalle talousarviovuodelle ennen edellisen talousarviovuoden loppua.

Valtio voi ottaa lainaa eduskunnan suostumuksella. Valtiovarainministeriö vastaa valtion budjettitalouden velkasalkun hoidon strategisesta ohjauksesta ja Valtiokonttori rahoitusoperaatioista. Katso tarkemmin sivulta valtion rahoituspolitiikka.