Tehtävä ja strategiset tavoitteet

Tehtävämme on julkisen talouden vakauttaminen, kestävän talouskasvun turvaaminen sekä julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen.

Visiomme on: VM turvaa tulevaa.

  • Mahdollistamme suotuisat puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle
  • Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille
  • Turvaamme julkisen talouden kestävyyden
  • Vaikutamme kansainvälisesti ja rakennamme menestyvää Eurooppaa

Ministeriön arvot ovat luottamus, avoimuus ja ratkaisuhakuisuus.

Valtiovarainministeriön strategian pääkohdat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeriön strategia