Tehtävä ja strategiset tavoitteet

Piirros valtiovarainministeriön toimintaympäristön muutostekijöistä. Piirroksessa kuvataan tyhjää leikkipaikkaa, aikuista ja lasta, jotka soittavat jollekin videopuhelua, ihmistä kaupunkiympäristössä taustallaan metro, korkeita taloja ja talo jonka katolla on aurinkopaneeleita, ja tuulivoimalaa veden äärellä taustalla tehdasrakennus, vedessä laiva ja taivaalla lintu.

Varmistamme, että Suomi on vakaa ja kestävä yhteiskunta myös tuleville sukupolville. Huolehdimme julkisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta ja luomme edellytyksiä kestävälle kasvulle. Rakennamme hyvää hallintoa ja toimivia julkisia palveluita.

Visio

Visiomme on: VM turvaa tulevaa.

Strateginen tavoitteemme

Varmistamme tulevien sukupolvien taloudelliset valinnan mahdollisuudet hyvinvoivassa oikeusvaltiossa. Rakennamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan unionia. 

Strategiset tehtävämme

 • Huolehdimme julkisen talouden vakaudesta ja rakennamme julkista hallintoa entistä tehokkaammaksi, vaikuttavammaksi ja uudistumiskykyisemmäksi.   
 • Rakennamme edellytyksiä kestävälle talouskasvulle.
 • Rakennamme ihmislähtöistä digitalisaatiota ja tiedon parempaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.
 • Luomme pelisääntöjä, jotka pitävät yllä luottamusta rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan. 

Arvot

Arvomme ovat avoimuus, luottamus ja vastuullisuus. 

Tapamme toimia

 • Toimintaamme ohjaavat ratkaisuhakuisuus ja yhteistyö.
 • Sovitamme yhteen eri näkökulmia sekä pyrimme kestäviin ja vaikuttaviin ratkaisuihin.  
 • Edistämme tiedon käyttöä ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Vaikutamme vahvasti Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisissä organisaatioissa.
 • Arvostamme osaavaa henkilöstöämme.

Toimintaympäristömme muutostekijöitä

 • Ilmastonmuutos ja luontokato            
 • Teknologia ja digitalisaatio                
 • Alueellinen eriytyminen, kaupungistuminen
 • Väestörakenteen muutos                  
 • Julkisen puheen muutos, kansalaisten osallisuus 
 • Data ja datatalous
 • Geopolitiikan vaikutus talouteen
 • Työn murros
 • Maahanmuutto ja muuttoliike 

Tutustu tarkemmin: Valtiovarainministeriön strategia 2030.

Tutustu muihin strategioihin 

Valtiovarainministeriöllä on myös ministeriön päästrategiaa täydentäviä strategioita.