Kaivosmineraaliverotus

Vuoden 2024 alusta otetaan käyttöön uusi, Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva vero eli kaivosmineraalivero. Veron tavoitteena on ottaa huomioon kaivoslaissa tarkoitettujen kaivosmineraalien luonne uusiutumattomina luonnonvaroina ja ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus niiden käytöstä veron muodossa.

Kaivosmineraaliverosta säädetään kaivosmineraaliverolaissa (314/2023). Veron piirissä ovat kaikki Suomessa louhitut, kaivoslaissa tarkoitetut kaivosmineraalit lukuun ottamatta kullanhuuhdonnassa löydettyä kultaa. Verovelvollisia ovat ne, joilla on kaivosmineraalin hyödyntämiseen oikeuttava lupa. Verovelvollinen on tyypillisesti kaivosyhtiö.

Eri verotasot metallimalmeille ja muille kaivosmineraaleille

Veromallissa otetaan huomioon yhtäältä metallimalmien ja muiden kaivosmineraalien välinen eroavaisuus ja toisaalta metallimalmien väliset erot niiden arvoissa ja malmipitoisuuksissa. Metallimalmien vero määräytyy rikastukseen syötettävän kaivosmineraalin sisältämän metallin määrän ja verotusarvon perusteella. Verotusarvosta on lähtökohtaisesti kunkin metallimalmin maailmanmarkkinahinnan vuosittainen keskiarvo. Verotusarvojen perusteena käytettävät hintatiedot säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Metallimalmien vero on 0,6 prosenttia metallimalmin sisältämän metallin verotusarvosta.

Muiden kaivosmineraalien kuin metallimalmien vero määräytyy louhitun kaivosmineraalin määrän perusteella, sillä niille ei ole vastaavalla tavalla julkisia arvotietoja. Muiden kaivosmineraalien kuin metallimalmien vero on 0,20 euroa tonnilta louhittua kaivosmineraalia.

Verotuottoa ohjataan kaivoskunnille 

Kaivosmineraaliveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle.

Lisätietoa Verohallinnon syventävästä ohjeesta.

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.