Autovero

Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan kun ajoneuvo merkitään ensimmäisen kerran Suomen ajoneuvoliikennerekisteriin. Autoveroa maksetaan Suomessa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja eräistä muista kolmi- ja nelipyöräisistä ajoneuvoista. Uuden ajoneuvon autovero suoritetaan Verohallinnolle ja ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron kantamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Autoverolaki on uudistettu vuoden 2021 alusta (777/2020). Uudistus perustuu autoverotusmenettelyn yhdenmukaistamiseen Verohallinnon muiden verotusmenettelyiden kanssa.

Verovelvollinen on rekisteriin merkittävä ajoneuvon omistaja ja osamaksukaupassa haltija. Autokauppa huolehtii autoverotuksesta autokaupan kautta hankituista ajoneuvoista verovelvollisen puolesta. Autoverolle ei pääsääntöisesti makseta arvonlisäveroa.

Autovero perustuu hintaan ja hiilidioksidipäästöihin

Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan ja ajoneuvon ominaishiilidioksidipäästöihin. Mikäli ajoneuvolla ei ole hiilidioksidipäästötietoa, veroprosentti määräytyy kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella. Vuonna 2018 tehdyllä muutoksella autoverotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen WLTP-mittaustapaan. Autoverolain verotaulukossa 1 A säädetään veroprosenteista WLTP-mittaustavalla mitatuille autoille ja verotaulukossa 1 muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittaustavalla mitatuille sekä kokonaismassan perusteella verotettaville autoille. Autoveron suuruus on 2,7–48,9 prosenttia auton yleisestä kaikki verot sisältävästä vähittäismyyntihinnasta Suomen markkinoilla. Tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen autovero on alennettu. Henkilö- ja pakettiautoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei suoriteta autoveroa, jos tällainen auto on otettu käyttöön 1.10.2021 tai myöhemmin. Moottoripyörien vero on porrastettu moottorin iskutilavuuden mukaan.

Autoveron tuotto oli vuonna 2023 noin 378 miljoonaa euroa. Autovero on suhdanneherkkä ja tuotto riippuu verotettavien ajoneuvojen määrästä ja erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä. Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2008, jolloin vero muuttui päästöperusteiseksi ja vähentymisen arvioidaan jatkuvan.

Autoverojärjestelmään kuuluu verotukia, kuten invalidien, pelastus- ja sairasautojen, invataksien ja matkailuautojen verotuet.

Muuttotavarana tuotavan ajoneuvon verotuki poistui siirtymäajan jälkeen vuoden 2018 alusta.

Lisätietoa autoverotuksesta (Verohallinto)

Lisätietoa autoverotuksesta (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom)

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.