FI SV

Autovero

Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan kun ajoneuvo merkitään ensimmäisen kerran Suomen ajoneuvoliikennerekisteriin. Autoveroa maksetaan Suomessa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja eräistä muista kolmi- ja nelipyöräisistä ajoneuvoista. Uuden auton autovero suoritetaan Verohallinnolle ja ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron perimisestä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Verovelvollinen on rekisteriin merkittävä ajoneuvon omistaja. Autokauppa huolehtii autoverotuksesta autokaupan kautta hankituista ajoneuvoista omistajan puolesta. Autoverolle ei enää pääsääntöisesti makseta arvonlisäveroa.

Autovero perustuu hintaan ja hiilidioksidipäästöihin

Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan ja ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin. Henkilöauton autoveron määrä riippuu auton ominaishiilidioksidipäästöistä (g/km) tai kokonaismassasta ja käyttövoimasta niissä tapauksissa, joissa päästötietoa ei ole. Veron suuruus on 5–50 prosenttia auton yleisestä kaikki verot sisältävästä vähittäismyyntihinnasta Suomen markkinoilla. Esimerkiksi vuonna 2015 uusien henkilöautojen autovero oli keskimäärin 6 900 euroa ja käytettyjen henkilöautojen autovero 5 100 euroa. Tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen autovero on alennettu. Moottoripyörien vero on porrastettu moottorin iskutilavuuden mukaan.

Autoveron tuotto oli vuonna 2016 noin 964 miljoonaa euroa. Autovero on suhdanneherkkä ja tuotto riippuu verotettavien ajoneuvojen määrästä ja erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä. Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2008, jolloin vero muuttui päästöperusteiseksi ja vähentymisen arvioidaan jatkuvan.

Autoverojärjestelmään kuuluu merkittäviä verotukia. Esimerkiksi invalidien ja pelastus- ja sairasautojen, invataksien ja matkailuautojen autoveroon kuuluu useita palautuksia ja vapautuksia.

Muuttotavarana tuotavan ajoneuvon verotuki poistuu siirtymäajan jälkeen 2018 alusta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti autoveron alennuksista (tiedote)

Miten autovero lasketaan?

Autoverolaki (1482/1994)

Lisätietoa autoverotuksesta (Verohallinto)

Trafin Internet-sivut

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.