FI SV

Autovero

Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan kun ajoneuvo merkitään ensimmäisen kerran Suomen ajoneuvoliikennerekisteriin. Autoveroa maksetaan Suomessa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja eräistä muista kolmi- ja nelipyöräisistä ajoneuvoista. Uuden auton autovero suoritetaan Verohallinnolle ja ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron kantamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Autovero perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Verovelvollinen on rekisteriin merkittävä ajoneuvon omistaja. Autokauppa huolehtii autoverotuksesta autokaupan kautta hankituista ajoneuvoista omistajan puolesta. Autoverolle ei enää pääsääntöisesti makseta arvonlisäveroa.

Autovero perustuu hintaan ja hiilidioksidipäästöihin

Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan ja ajoneuvon ominaishiilidioksidipäästöihin. Mikäli ajoneuvolla ei ole hiilidioksidipäästötietoa, veroprosentti määräytyy kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella. Vuonna 2018 tehdyllä muutoksella autoverotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen WLTP –mittaustapaan. Autoverolaissa onkin kaksi verotaulukkoa: verotaulukko 1 A WLTP-mittaustavalla mitatuille autoille ja verotaulukko 1 muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittaustavalla mitatuille sekä kokonaismassan perusteella verotettaville autoille. Autoveron suuruus on 2,7 - 48,9 prosenttia auton yleisestä kaikki verot sisältävästä vähittäismyyntihinnasta Suomen markkinoilla. Tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen autovero on alennettu. Moottoripyörien vero on porrastettu moottorin iskutilavuuden mukaan.

Autoveron tuotto oli vuonna 2017 noin 977 miljoonaa euroa. Autovero on suhdanneherkkä ja tuotto riippuu verotettavien ajoneuvojen määrästä ja erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä. Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2008, jolloin vero muuttui päästöperusteiseksi ja vähentymisen arvioidaan jatkuvan.

Autoverojärjestelmään kuuluu verotukia, kuten invalidien ja pelastus- ja sairasautojen, invataksien ja matkailuautojen autoveroon kuuluu useita palautuksia ja vapautuksia.

Muuttotavarana tuotavan ajoneuvon verotuki poistui siirtymäajan jälkeen vuoden 2018 alusta.

Lisätietoa autoverotuksesta (Verohallinto)

Lisätietoa autoverotuksesta Liikenne- ja viestintäviraston sivulta

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.