Ajankohtaista Hankinta-Suomi-ohjelmasta 

Hankinta-Suomi-ohjelmassa tapahtuu paljon. Parhaiten pysyt kärryillä ohjelman ajankohtaisista asioista seuraamalla tätä sivua ja tilaamalla Hankinta-Suomi-uutiskirjeen. 

Uutiset ja tiedotteet

Hae mukaan oppimaan varautumisesta julkisissa hankinnoissa Hankinta-Suomi-oppimisklinikalle

Kevään 2023 ensimmäisten oppimisklinikoiden aiheena on varautuminen julkisissa hankinnoissa ja sen toteuttamisen tueksi tehty opas. Oppimisklinikka on vuorovaikutteinen yhdessä oppimisen tilaisuus, jossa syvennetään osaamista, jaetaan kokemuksia ja keskustellaan yhdessä vertaisten ja asiantuntijoiden kanssa. 

Ensimmäinen oppimisklinikka on suunnattu julkisissa organisaatioissa hankintojen parissa työtä tekeville asiantuntijoille ja toinen oppimisklinikka on suunnattu julkisissa organisaatioissa hankintoja ja / tai varautumista johtaville henkilöille.

KEINOn uusi materiaalipankki on avattu

KEINOn materiaalipankkiin on koottu kestävien ja  innovatiivisten hankintojen toteuttamista ja johtamista tukevia materiaaleja sekä aiheeseen liittyviä selvityksiä ja raportteja.

Vaikuttavat julkiset hankinnat ja kansallisen strategian mittaristotulokset -webinaari

Syksyllä 2020 julkaistun Suomen ensimmäisen kansallisen julkisten hankintojen strategian yhteyteen on laadittu vaikuttavuusmittaristo. Tule Hankinta-Suomen webinaariin kuulemaan ensimmäinen väläys siitä, miltä julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen ja strategian vaikutukset näyttävät eri lähteistä kerättyjen mittaritietojen valossa.

Maksuton ja kaikille avoin webinaari järjestetään Teamsin kautta torstaina 9.3.2023 klo 13.00–14.30. Ilmoittautumiset pyydetään 7.3. klo 12 mennessä.

Tietoiskuja eForms-uudistuksesta ja sen etenemisestä

Hankinnoista ilmoittamista uudistetaan EU-alueella. Suomen tavoiteaikataulu uusien eForms-ilmoitusten käyttöönotolle on 1.9.2023. eForms-uudistusta käsittelevissä tietoiskuissa kuulet ajankohtaista tietoa uudistuksesta ja sen etenemisestä.

Yleiset tietoiskut järjestetään 7.2. klo 9.00–9.45 ja 18.4. klo 9.00–9.45 Teams-kokouksena. Lisäksi kevään ja kesän aikana järjestetään useita avoimia tietoiskuja, joissa esitellään Hilman käyttöliittymässä tapahtuvia muutoksia. Käyttöönottokoulutukset aloitetaan elokuussa 2023. 

Uusia toimenpiteitä vahvistamaan julkisiin hankintoihin käytettävien varojen vaikuttavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton johtamassa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa on otettu työn alle yli 30 uutta toimenpidettä. Uudet toimenpiteet kehittävät muun muassa strategista ja tiedolla johtamista, hankintataitoja, hankintoja toimivuutta ja innovaatioita sekä taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä julkisissa hankinnoissa.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu -webinaarit

Hankinta-Suomi järjestää yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa kaksi saman sisältöistä Teams-webinaaria, joissa käydään läpi mm. miten työkalu otetaan käyttöön ja mitkä ovat työkalun hyödyt. Itsearviointityökalu ja webinaarit on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville.

Itsearviointityökalu perustuu EU:n komission kanssa yhteistyössä laadittuun arviointikehikkoon ja se julkaistiin hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022.

Työkalun avulla hankintojen parissa työskentelevä henkilö saa arvokasta tietoa omasta osaamisestaan, tukee organisaationsa osaamisen kehittämistä sekä osallistuu kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.  

Webinaarit pidetään keskiviikkona 8.2. klo 10–11 ja keskiviikkona 15.3. klo 14–15

Julkisten hankintojen tilanne Suomessa – Hankinta-Suomen infograafit nyt vapaasti hyödynnettävissä

Hankinnat Suomessa 2021 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Hankinta-Suomi lukuina 2022 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Miltä näytti julkisten hankintojen tilanne Suomessa vuonna 2021? Entä millainen on Hankinta-Suomi lukuina vuonna 2022? Hankinta-Suomen ohjelmajohto esitteli tuoretta julkisiin hankintoihin ja hankintojen kehittämiseen liittyvää tietoa infograafien muodossa Hankinta-Suomi-syysseminaarissa syyskuussa 2022. 

Suuren kiinnostuksen johdosta Hankinta-Suomen infograafit ovat nyt vapaasti ladattavissa, hyödynnettävissä ja tulostettavissa alla olevien linkkien kautta. Lisäksi hyödynnettävissä ovat infograafien tekstivastine ja lähdeluettelo. 

Hankinta-Suomen uutiskirjeet

Pysy mukana hankintojen kehittämisessä ja tilaa Hankinta-Suomen uutiskirje.

Muuta hyödyllistä tietoa ja materiaaleja