Valtionavustustoiminnan kehittämisen materiaalipankki

Valtionavustustoiminnan kehittämisen materiaalipankkiin on koottu tietoa ja työvälineitä valtionapuviranomaisten tueksi. Materiaalipankki valmisteltiin valtiovarainministeriön valtionavustushankkeessa, ja se on tarkoitettu myös niille valtionapuviranomaisille, jotka käyttävät omia digitaalisia palvelujaan valtionavustusten hallinnoinnissa ja käsittelyssä.

Materiaalipankista on hyötyä myös valtionavustusten hakijoille ja saajille esimerkiksi silloin, kun ne suunnittelevat monen toimijan yhteistyössä toteuttamia hankkeita. Vaikutusketjut auttavat jäsentämään toimintaa ja tarvittavia aikaansaannoksia. 

Valtionavustustoiminnan kehittämisen materiaalipankki tukee 

  • valtionavustustoiminnan strategista kehittämistä;
  • valtionavustusviestinnän kehittämistä;
  • valtionavustusten hallinnoinnin menettelyiden kehittämistä.

Materiaalipankkia voi käyttää myös tapauskohtaisesti yksittäisten valtionavustusasioiden tarkistamiseen. Esimerkiksi oppaat ovat käytännönläheisiä ja käsikirjamaisia, ja ne on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteen mukaan. 

Valtiokonttorin valtionavustuspalvelut

Valtiokonttori julkaisee omia materiaaleja tukeakseen valtionavustuspalveluiden käyttöä ja käyttöönottoa valtionapuviranomaisissa. Valtiokonttorilla on esimerkiksi valtionavustuspalvelujen toiminnallisuuksia koskeva opas ja palvelujen käyttöohjeita. 

Valtiokonttori