Talouspolitiikan EU-ohjausjakso

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso eli eurooppalainen ohjausjakso on vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni koordinoi ja valvoo talouspolitiikkaa. Euroopan komissio ja neuvosto arvioivat jäsenvaltioiden finanssi- ja rakennepolitiikkaa, antavat suosituksia ja valvovat niiden toimeenpanoa.

Ohjausjakso käynnistyy vuoden lopulla, kun komissio julkistaa vuosittaisen kasvuselvityksen ja hälytysmekanismiraportin. Eurooppa-neuvosto määrittelee maaliskuussa tärkeimmät talouspoliittiset haasteet.

Huhtikuussa jäsenvaltiot raportoivat EU:lle vakaus- tai lähentymisohjelmissa sekä kansallisissa uudistusohjelmissa tekemistään ja suunnittelemistaan toimista, jotka varmistavat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen, tukevat kasvua ja työllisyyttä sekä estävät tai korjaavat makrotaloudellisia tasapainottomuuksia. Ohjelmissa tulee ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston ohjaus.

Komissio arvioi jäsenvaltioiden suunnitelmia ja tekee ehdotuksia maakohtaisiksi suosituksiksi. Jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat näistä suosituksista kesäkuussa, minkä jälkeen ne hyväksytään Eurooppa-neuvostossa. Suositukset tulisi ottaa huomioon kansallisessa päätöksenteossa.

Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa täydentää euroalueen yhteinen budjettijakso, jonka puitteissa euroalueen jäsenvaltiot laativat keväisin samanaikaisesti vakausohjelman ja kansallisen uudistusohjelman kanssa keskipitkän aikavälin julkisen talouden suunnitelman sekä syksyisin alustavan talousarviosuunnitelman. Komissio arvioi suunnitelmien perusteella vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista. Euroryhmä keskustelee jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä koko euroalueen julkisen talouden tilasta.

Ohjausjakso 2023 (EU:n neuvosto)

Euroopan komission tiedote syyspaketista (21.11.2023)

Tietoa talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta (EU:n neuvosto)

Tietoa talouspolitiikan koordinaatiosta (Euroopan komissio)

Yhteystiedot

Marketta Henriksson, EU-sihteeristön päällikkö, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto  0295530441  


Laura Vartia, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö 0295530228  


Antti Kekäläinen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö 0295530386