Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Julkisten hankintojen strategian ja Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman maapallotunnus. Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Valtiovarainministeriö asetti Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) laatimaan kansallisen julkisten hankintojen strategian, lisäämään julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyötä ja kehittämään hankintojen vaikuttavuutta.

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman toimikausi on 5.9.2019 – 31.12.2023 ja sitä johdetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman valmisteluvaiheessa laadittiin laajassa yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020.

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista. Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Julkisten hankintojen osana voidaan synnyttää myös innovaatioita. Näiden elementtien kehittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. 

Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia.

Strategian liitteenä on ensivaiheen toimeenpanon kuvaus, joka sisältää 30 konkreettista toimenpidettä. Strategian toimeenpanoa varten on perustettu tahtotilojen mukaiset teemaryhmät, jonka avulla toimeenpano on käynnistynyt.

Strategiaan on liitetty myös mittaristo, joka tekee näkyväksi tavoiteltavan systeemisen muutoksen. Mittareiden avulla voidaan seurata strategian vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia sekä ohjata tulevia toimia ja resursseja.

Teemaryhmät edistävät strategian tavoitteiden toimeenpanoa
– tule mukaan kehittämistyöhön

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu strategian tahtotilojen mukaisesti kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Teemaryhmiä on kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle on 2-3 vetäjää (kunta/valtio):

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Meitä on jo yli 500 asiantuntijaa yhdessä luomassa ja levittämässä konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan. Lisätietoja antavat: 

  • Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi 
  • Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Ohjelmassa tapahtuu

Ohjelmassa on käynnistetty lukuisia toimenpiteitä edistämään strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin kunkin tahtotilan eli teemaryhmän omalla sivulla. 

Tule mukaan Hankinta-Suomi-syysseminaariin 27.9.2022

Millaista hankintoihin liittyvää yhteistyötä Suomessa tarvitaan ja mikä on kehittämisen suunta? Millaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin julkisten hankintojen strategisessa kehittämisessä tulisi seuraavaksi tarttua? Miten julkisten hankintojen tulevaisuuteen voi vaikuttaa?

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto järjestävät yhteistyössä seminaarin, joka on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville ja julkisista hankinnoista kiinnostuneille.

Koko päivän seminaari järjestetään hybriditilaisuutena 27.9.2022. Ilmoittautuminen paikan päälle Helsingin Pörssitalolle on päättynyt, mutta tilaisuuteen ja keskusteluun voi osallistua myös livelähetyksen kautta. 

Yhteistyö ICT-hankinnoista käynnistyy

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto käynnistävät osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa yhteistyöprojektin ICT-hankinnoista. Mukaan ovat tervetulleita kaikki hankintayksiköt ja tarjoajat, joilla on kokemusta ja näkemystä julkisista ICT-hankinnoista. Yhteistyön käynnistystilaisuus pidetään 7.10. klo 12–15 Helsingissä. 

Julkisten ICT-hankintojen kehittämiseen voi vaikuttaa vastaamalla kyselyyn ICT-hankintojen onnistumista estävistä ja hidastavista tekijöistä viimeistään 5.10.  Kyselyyn voi vastata, vaikkei käynnistystilaisuuteen osallistuisikaan. Kyselyn tulokset antavat pohjaa työpajassa käytävälle keskustelulle. 

Julkisten hankintojen osaamista vahvistetaan uudella mentorointiohjelmalla – hae mukaan!

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HAUS-kehittämiskeskus toteuttavat osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa julkisten hankintojen osaamista edistävän mentorointiohjelman.

Mentorointiohjelmaan haetaan osallistujia julkishallinnon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin julkisten hankintojen ammattilaisista. Ohjelmassa tarjotaan valmennuksellista tukea ja sparrausta julkisiin hankintoihin.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu hankintayksiköiden käyttöön

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa on kehitetty sähköinen hankintaosaamisen itsearviointityökalu perustuen EU:n komission kanssa yhteistyössä laadittuun arviointikehikkoon. Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022.

Työkalun avulla hankintojen parissa työskentelevä henkilö saa arvokasta tietoa omasta osaamisestaan, tukee organisaationsa osaamisen kehittämistä sekä osallistuu kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.  

Tutustu työkaluun, sen hyötyihin sekä siihen, miten työkalun voi ottaa käyttöön, alla olevan oppaan kautta.

Hankintasopimuksissa varautuminen varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden palveluiden ja tarvikkeiden saatavuuden

Kuntaliitto on julkaissut Varautuminen hankinnoissa -oppaan osana valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Oppaassa on erityisesti huomioitu johtamisen näkökulma systemaattisen riskienhallinnan toteuttamiseksi organisaatioiden hankintasopimuksissa.

Tutustu tarkemmin

Hankinta-Suomi on sosiaalisessa mediassa aihetunnisteille #hankintasuomi sekä #julkisethankinnat

Tutustu myös

Hankinta-Suomen uutiskirjeet

Pysy mukana hankintojen kehittämisessä ja tilaa Hankinta-Suomen uutiskirje.

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriössä:
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt
Puh. 02955 30433
[email protected]

Kuntaliitossa:
Johtava lakimies Katariina Huikko
Puh. 050 566 4327
[email protected] 

Tietosuoja