FI SV

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Valtiovarainministeriö asetti Vaikuttavat julkiset hankinnat –toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) laatimaan kansallisen julkisten hankintojen strategian, lisäämään julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyötä ja kehittämään hankintojen vaikuttavuutta. Hankinta-Suomi toimenpideohjelman toimikausi on 5.9.2019 – 31.12.2023 ja sitä johdetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Hankinta-Suomi toimenpideohjelman valmisteluvaiheessa laadittiin laajassa yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020.

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista. Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Julkisten hankintojen osana voidaan synnyttää myös innovaatioita. Näiden elementtien kehittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. 

Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia.

Strategian liitteenä on ensivaiheen toimeenpanon kuvaus, joka sisältää 30 konkreettista toimenpidettä. Strategian toimeenpanoa varten on perustettu tahtotilojen mukaiset teemaryhmät, jonka avulla toimeenpano on käynnistynyt.

Strategiaan on liitetty myös mittaristo, joka tekee näkyväksi tavoiteltavan systeemisen muutoksen. Mittareiden avulla voidaan seurata strategian vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia sekä ohjata tulevia toimia ja resursseja.

Teemaryhmät edistävät strategian tavoitteiden toimeenpanoa
-    tule mukaan kehittämistyöhön

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu strategian tahtotilojen mukaisesti kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Teemaryhmiä on kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle on 2-3 vetäjää:

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Meitä on jo nelisensataa asiantuntijaa yhdessä luomassa ja levittämässä konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan. Lisätietoja antavat ja ilmoittautumiset teemaryhmiin ottavat vastaan: 

  • Martina Nisula, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö, martina.nisula(at)vm.fi 
  • Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoa teemaryhmistä kiinnostuneille ja niihin osallistuville

Ohjelmassa tapahtuu

Ohjelmassa on käynnistetty lukuisia toimenpiteitä edistämään strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin kunkin tahtotilan eli teemaryhmän omalla sivulla. Tässä muutama esimerkki käynnissä olevista toimenpiteistä.

VN TEAS hankintojen kokonaisvolyymi

Tiedon käytön parantaminen päätöksenteossa on tärkeä osa Hankinta-Suomi –ohjelmaa. Hallitus on tilannut kehittämisen tueksi selvityksen siitä, miten erilaista tietoa voidaan parhaiten hyödyntää päätettäessä julkisista hankinnoista, ja miten Suomen julkisten hankintojen vuotuinen kokonaisarvo lasketaan. Selvitys valmistuu kesäkuussa 2021.

Lue lisää julkisten hankintojen kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen -selvityksestä

Hilma-verkkopalvelun kehittäminen on osa Hankinta-Suomi toimenpideohjelmaa

Hilma -verkkopalveluun (hankintailmoitukset.fi) on julkaistu alkuvuodesta 2021 uusia toiminnallisuuksia, jotka tehostavat julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien toimintaa, sekä lisäävät hankintamenettelyjen läpinäkyvyyttä.

Lue lisää Hilma-verkkopalvelun uusista toiminnallisuuksista

TOIMI-projekti tukemaan valtiosektorin toimeenpanoa

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä ministeriöt ovat sitoutuneet toteuttamaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa. Tätä tukemaan on tammikuussa 2021 käynnistetty TOIMI-projekti.

Lue lisää TOIMI-projektista

Selvityshenkilö selvittämään julkisia hankintoja koskevien valitusten pitkiä käsittelyaikoja

Kuntaministeri Sirpa Paatero asetti professori emerita Leena Halilan selvittämään julkisiin hankintoihin liittyvien valitusten pitkiä käsittelyaikoja. Tavoitteena on tunnistaa valitusten määrään ja käsittelyaikojen lyhentämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä löytää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja hankinta-asioiden sujuvoittamiseksi ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Selvitys valmistuu 30.6.2021 mennessä.

Selvityshenkilöhankkeen asettamispäätös

Tutustu tarkemmin

Tutustu myös

Tietosuoja

Toimenpideohjelmassa käsitellään henkilötietoja ainoastaan Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen toteutuksessa. Henkilötietoja säilytetään toimenpideohjelman päättymiseen 31.12.2023 asti, ellei rekisteröity vaadi henkilötietojen poistamista ennen sitä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät https://vm.fi/tietosuoja

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriössä:
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt
Puh. 02955 30433
[email protected]

Kuntaliitossa:
Johtava lakimies Katariina Huikko
Puh. 050 566 4327
[email protected]