Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomi on valtiovarainministeriön, Suomen Kuntaliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhteinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on edistää julkisen talouden kestävyyttä ja julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankinta-Suomi kokoaa julkisten hankintojen tekemistä ja kehittämistä yhden sateenvarjon alle. Ohjelman toimikausi on 2024–2027, ja se on jatkoa aiemmalle vuosina 2019–2023 käynnissä olleelle ohjelmalle. 

Julkisten hankintojen kehittäminen on osa Hankinta-Suomea – ja päinvastoin. Ohjelman aiemmalla toimikaudella laadittiin Kansallinen julkisten hankintojen strategia, jota toimeenpantiin laajassa organisaatiorajat ylittävässä ja koko maan läpileikkaavassa yhteistyössä. Strategian toimeenpanoa jatketaan uudella ohjelmakaudella fokusoiden Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.  

Kehittäminen tapahtuu avoimessa yhteistyössä. Kehittämisen tulokset ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Tutustu ohjelman tuotoksiin ja tule mukaan yhteistyöhön! 

Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Vene, joka kuvastaa kansallisen julkisten hankintojen strategian kehittämisen osa-alueita. Purjeissa strateginen johtaminen, tietojohtaminen ja vaikuttavuus sekä hankintataidot. Veneen rungossa taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Syksyllä 2020 julkaistu Kansallinen julkisten hankintojen strategia koostuu kahdeksasta kehittämisen osa-alueesta, jotka ovat kaikki riippuvaisia toisistaan.  

Jotta julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen saadaan tuulta purjeisiin, tulee strategisen johtamisen ja hankintataitojen olla kunnossa. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista ja pitävät huolen, että kurssi on oikea. 

Kehittämistyön runkona on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden sekä palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Innovaatiot syntyvät parhaiten mahdollistavien ajatusten myötätuulessa.  

Jotta laivamme seilaa eteenpäin vastuullisesti, tulee julkisissa hankinnoissa huomioida taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.  

Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia. 

Strategiaan on liitetty myös mittaristo, joka tekee näkyväksi tavoiteltavan systeemisen muutoksen. Mittareiden avulla voidaan seurata strategian vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia sekä ohjata tulevia toimia ja resursseja. 

Hyödynnä Hankinta-Suomen tuotoksia 

Hankinta-Suomen tuotoksisiin kuuluu niin selvityksiä, oppaita kuin työkalujakin. Tuotoksista on konkreettista hyötyä arjessa hankinta-asiantuntijoille, organisaatioiden johdolle, tutkijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Nappaa tuotokset käyttöösi alla olevien linkkien kautta.  

Kaipaatko tietoa, missä ohjelmassa mennään – tai haluatko tutustua ajankohtaisiin materiaaleihimme?