Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Julkisten hankintojen strategian ja Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman maapallotunnus. Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Valtiovarainministeriö asetti Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) laatimaan kansallisen julkisten hankintojen strategian, lisäämään julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyötä ja kehittämään hankintojen vaikuttavuutta.

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman toimikausi on 5.9.2019 – 31.12.2023 ja sitä johdetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman valmisteluvaiheessa laadittiin laajassa yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020.

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista. Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Julkisten hankintojen osana voidaan synnyttää myös innovaatioita. Näiden elementtien kehittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. 

Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia.

Strategian liitteenä on ensivaiheen toimeenpanon kuvaus, joka sisältää 30 konkreettista toimenpidettä. Strategian toimeenpanoa varten on perustettu tahtotilojen mukaiset teemaryhmät, jonka avulla toimeenpano on käynnistynyt.

Strategiaan on liitetty myös mittaristo, joka tekee näkyväksi tavoiteltavan systeemisen muutoksen. Mittareiden avulla voidaan seurata strategian vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia sekä ohjata tulevia toimia ja resursseja.

Teemaryhmät edistävät strategian tavoitteiden toimeenpanoa
– tule mukaan kehittämistyöhön

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu strategian tahtotilojen mukaisesti kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Teemaryhmiä on kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle on 2-3 vetäjää (kunta/valtio):

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Meitä on jo yli 500 asiantuntijaa yhdessä luomassa ja levittämässä konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan. Lisätietoja antavat: 

  • Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi 
  • Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Ilmoittaudu mukaan teemaryhmiin tästä linkistä

Ohjelmassa tapahtuu

Ohjelmassa on käynnistetty lukuisia toimenpiteitä edistämään strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin kunkin tahtotilan eli teemaryhmän omalla sivulla. 

Save the date: syysseminaari 27.9.2022

Millaista hankintoihin liittyvää yhteistyötä Suomessa tarvitaan ja mikä on kehittämisen suunta? Millaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin julkisten hankintojen strategisessa kehittämisessä tulisi seuraavaksi tarttua? Miten julkisten hankintojen tulevaisuuteen voi vaikuttaa? Tule mukaan Hankinta-Suomi-seminaariin 27.9.2022  ja osallistu yhteiseen keskusteluun. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan elokuussa.

Hankinta-Suomi-syysseminaarin lisätiedot

Etäaamukahvisarja hankintojen kehittämisestä

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto järjestävät yhteistyössä aamukahvisarjan, jossa käsitellään Hankinta-Suomi-ohjelmaa, teemaryhmien toimintaa, valmistuneita ja tulevia toimenpiteitä sekä teemaryhmiin osallistumisen hyötyjä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille julkisten hankintojen kehittämistyöstä kiinnostuneille. Ilmoittautumista ei tarvita. Vielä ehtii mukaan viimeisille kahveille:

Kokemuksia työllistämisehdon käytöstä julkisissa hankinnoissa selvitettiin – työllistämisehto vakiintumassa osaksi tiettyjen kuntien toimintaa

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto tilasivat selvityksen kokemuksista työllistämisehdon käytöstä Suomessa ja muualla EU:ssa. Selvityksen mukaan työllistämisehdon hyödyntäminen ei ole vakiintunut osaksi hankintayksiköiden työprosessia Suomessa tai EU-maissa. Sen sijaan ehdon käyttö on pikkuhiljaa vakiintumassa osassa kuntia. 

Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä ehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään lähtökohtaisesti muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Opas asiakasosallisuuden huomioimisesta hankinnoissa

Maaliskuussa 2022 julkaistuun oppaaseen on kerätty esimerkkejä osallisuuden huomioimisesta hankintaprosessin eri vaiheissa. Esiin on nostettu myös keskeisimmät hankintalainsäädännön suomat mahdollisuudet ja rajoitukset asiakasosallisuuden huomioimiselle.

Opas ja hyvät käytännöt auttavat hankintojen osiin jakamisessa

Maaliskuussa 2022 julkaistun oppaan tarkoituksena on konkretisoida hankintojen osiin jakamisen erilaisia näkökulmia. Hankintojen jakaminen osiin voi edistää esimerkiksi sitä, että kaiken kokoiset, myös kooltaan pienemmät tarjoajat, pystyvät jättämään tarjouskilpailussa tarjouksen.

Selvitys: Julkisiin hankintoihin keskittyvää koulutusta tarvitaan lisää

Selvityksessä julkisten hankintojen koulutuksesta Suomessa vuonna 2021 on kartoitettu julkisia hankintoja tekevien ammattilaisten koulutustaustoja sekä koostettu tietoa hankintakoulutusta tarjoavista oppilaitoksista. Selvityksen mukaan erityisesti julkisiin hankintoihin syventyvää hankintakoulutusta tarvittaisiin enemmän.

Tutustu tarkemmin

Hankinta-Suomi on sosiaalisessa mediassa aihetunnisteille #hankintasuomi sekä #julkisethankinnat

Tutustu myös

Uutiskirje 1/2022

Hankinta-Suomen ensimmäisessä uutiskirjeessä kerrotaan mitä kaikkea ohjelmassa on tähän mennessä saatu aikaan. Tutustu uusiin työkaluihin, hyödynnä niitä omassa työssäsi ja vinkkaa niistä myös kollegoillesi!

Liity mukaan postituslistalle, mikäli haluat saada Hankinta-Suomen uutiskirjeet, kutsuja tilaisuuksiin ja muuta ajankohtaista informaatioita hankintoihin liittyen. Uutiskirjeitä ilmestyy vuositasolla 3-5 kappaletta. 

Tietosuoja

Rekisterinpitäjänä toimii valtiovarainministeriö (https://vm.fi/tietosuoja).  Perusteena henkilötietojen käsittelyyn on julkisen vallan käyttö. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat myös seuraavat organisaatiot, joiden kanssa on tehty sopimus teemaryhmien osallistujien henkilötietojen (nimi, titteli, virasto, sähköposti) käsittelystä: Kuntaliitto, Hansel, Valtiokonttori, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Kuopion kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. 

Toimenpideohjelmassa käsitellään henkilötietoja ainoastaan Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen toteutuksessa. Henkilötietoja säilytetään toimenpideohjelman päättymiseen 31.12.2023 asti, ellei rekisteröity vaadi henkilötietojen poistamista ennen sitä. Omien henkilötietojen käsittelyyn tai tietojen poistamiseen liittyen voi olla yhteydessä ohjelmapäällikkö Maria Röykkään, [email protected] 

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriössä:
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt
Puh. 02955 30433
[email protected]

Kuntaliitossa:
Johtava lakimies Katariina Huikko
Puh. 050 566 4327
[email protected]