Kolumnit

Kolumneissa taustoitetaan ministeriön ajankohtaisia aiheita ja nostetaan esille erilaisia näkökulmia. 

Uusimmat kolumnit

Hallitussihteeri Bella Laiho:
Eurooppalainen pankkisääntely uudistuu

8.12.2023 10.01
VM
"Uudet pankkisääntelymuutokset tuovat muutoksia myös Suomen pankkisektorille. Kestävän talouskasvun näkökulmasta on kuitenkin hyvä muistaa, että vain hyvin pääomitetuilla luottolaitoksilla on kyky luotottaa ja tukea taloutta myös talouden lasku- ja matalasuhdanteissa, mitä tarvitsemme tulevissa mahdollisissa talouden taantumatilanteissa", Bella Laiho kirjoittaa kolumnissaan.

Projektiasiantuntija Riina Rinta-aho, projektiasiantuntija Mette Vuola, neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, korkeakouluharjoittelija Minna Virsu:
Yhteinen arki ja yhteinen asiakas

29.11.2023 9.47
VM
Kuvassa vasemmalta oikealle Minna Virsu, Riina Rinta-aho, Mette Vuola ja Jaana Salmi
Lahdessa ja Lappeenrannassa avattiin valtion viranomaisten yhteiset palvelupisteet kesäkuussa 2023. Ne ovat osa valtiovarainministeriön palvelu- ja toimitilaverkkohanketta, jossa valtion käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin. Kyseessä on merkittävä toiminnan ja tilojen käyttöön liittyvä muutos sekä virastojen henkilöstölle että asiakkaille, kirjoittavat Riina Rinta-aho, Mette Vuola, Jaana Salmi ja Minna Virsu.

Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen
Yhteistyöllä kohti vastuullisempaa ja tehokkaampaa valtionhallintoa

27.11.2023 9.08
VM
"Me valtiovarainministeriössä edistämme valtionhallinnon välisen yhteistyön tiivistämistä ja uusia työn tekemisen tapoja. Tiiviimmällä, eri ministeriöiden ja virastojen rajat ylittävällä yhteistyöllä voimme vähentää päällekkäistä työtä ja säästää yhteisiä verovaroja", kirjoittaa kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen.