Kolumnit

Kolumneissa taustoitetaan ministeriön ajankohtaisia aiheita ja nostetaan esille erilaisia näkökulmia. 

Uusimmat kolumnit

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro:
Aina on maksettava – käteisellä, kortilla vai kryptoilla?

30.11.2022 8.31
VM
"Päättäjien ratkaistavaksi tulee lähivuosina, miten varmistetaan, että maksamisen markkinat säilyvät kilpailullisina myös jatkossa ja palvelevat tasapuolisesti kaikkia – koko Suomessa ja kaikissa olosuhteissa", lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro kirjoittaa.

Finanssineuvos Marja Paavonen:
Kuntien toimintaympäristö ja tehtävät muuttuvat – entä kuntatalouden ohjaus?

29.11.2022 13.23
VM
"Sote-uudistuksen toimeenpano muuttaa kuntien taloutta monin tavoin. Kuntalain säännöksiä tulee arvioida ja tarpeen mukaan kehittää siten, että kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa ja taloudenhoidossa otetaan entistä paremmin huomioon pidemmän aikavälin kestävyys ja oikea kuva kunnan toiminnasta", kirjoittaa finanssineuvos Marja Paavonen.

Ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare:
Verokartoitus täydentää virkamiespuheenvuoroa

29.11.2022 8.42
VM
"Olemme päättäneet laittaa kirjoihin ja kansiin asiantuntijanäkemyksemme veronkorotuksista eli tehdä verokartoituksen", kirjoittaa ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare.