Kolumnit

Kolumneissa taustoitetaan ministeriön ajankohtaisia aiheita ja nostetaan esille erilaisia näkökulmia. 

Kolumnit kirjoittajan mukaan aakkosjärjestyksessä

Ilari Ahola

Kirjoittaja on finanssiasiantuntija, joka työskentelee VM:n kansantalousosastolla. 

Onko kestävyysvajearvio alentunut vaalikaudella ja kuinka paljon? | 19.9.2018

Tuulia Hakola-Uusitalo

Tuulia Hakola-Uusitalo

Kirjoittaja on finanssineuvos ja budjettiosaston rakenneyksikön päällikkö.

Lisää rakennepolitiikkaa - mutta mitä se on? | 18.8.2017

Jani Heikkinen

Kirjoittaja on erityisasiantuntija kunta- ja aluehallinto-osastolla.

Tiedon voimalla parempiin palveluihin | 5.9.2018

Martti Hetemäki

Martti Hetemäki

Kirjoittaja on valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

Uusi kulma ilmastonmuutokseen | 8.2.2019
Miten vakava ongelma syntyvyyden lasku on ja mitä sille voitaisiin tehdä? | 10.1.2019
Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata hoitoon pääsy ja tulevien palvelujen rahoitus | 1.6.2018
Keskustelu sote-säästöistä auttanut kohdistamaan huomiota olennaisiin kysymyksiin | 23.5.2018
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen menovaikutuksista | 18.5.2018
Maakunta- ja sote-uudistus ja kunnat | 28.3.2018
Talouspolitiikka epävarmuuksien ja muutosten oloissa | 9.2.2018
Aktiivimalli osa 2: pääasiat ja huolet | 15.1.2018
Aktiivimallin toiminta, tausta ja kritiikki | 10.1.2018
Sote-uudistus on välttämätön palvelujen turvaamiseksi | 13.11.2017
Köyhyys ja sen syyt tasaisen tulonjaon varjossa | 26.9.2017
Koulutus, työllisyys ja eläkkeet | 16.8.2017
Perustulosta pidemmälle | 3.8.2017
Perustulo, köyhyys ja tekoäly: osa 3 | 21.7.2017
Perustulo, köyhyys ja tekoäly: osa 2 | 20.7.2017
Perustulo, köyhyys ja tekoäly: osa 1 | 18.7.2017
Liikennepäästöjen vähentämisessä on valintojen aika | 5.7.2017
Suurten kaupunkiseutujen työmarkkinoiden heikko toiminta jarruttaa talouskasvua | 27.2.2017
Talouspolitiikan heikoin lenkki | 15.2.2017
Järjestelmien uudistukset alentaneet työttömyyttä ja lisänneet työllisyyttä | 9.1.2016
Työllisyyden parantaminen vahvistaa varmimmin julkista taloutta | 29.12.2016
Menestystarina tienhaarassa | 21.12.2016
Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän eroista Pohjoismaissa | 7.11.2016
Kaksi työllisyysongelmaa | 12.8.2016

Aku Hilve ja Kimmo Rousku

Kirjoittajat ovat palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikön päällikkö Aku Hilve valtiovarainministeriöstä ja VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta.

Suomi digivertailuiden kärkijoukoissa – menestyksen avaimet | 23.5.2018

Anna-Maija Karjalainen

Anne Kauhanen-Simanainen ja Olli-Pekka Rissanen

Kirjoittajat työskentelevät julkisen hallinnon ICT-osastolla tietopolitiikka-yksikössä.

Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa – on keskustelun aika | 14.11.2017

Sami Kivivasara

Milla Kouri

Finanssiasiantuntija Milla KouriKirjoittaja on finanssiasiantuntija rahoitusmarkkinaosastolla.

Raha ratkaisee ilmastotavoitteiden saavuttamisessa | 23.4.2019

 

 

Antti Kuopila ja Lotta Mattsson

Kirjoittajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston erityisasiantuntija Antti Kuopila Sosiaali ja terveysministeriöstä ja Kunta- ja aluehallinto-osaston erityisasiantuntija Lotta Mattsson valtiovarainministeriöstä.

Kuntien ja maakuntien väliset yhdyspinnat tapetille | 31.1.2019 

Tomi Kytölä ja Suvi Remes

Kirjoittajat erityisasiantuntija Suvi Remes valtiovarainministeriöstä  ja erityisasiantuntija Tomi Kytölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä työskentelevät hyvien tietokäytänteiden kehittämiseksi.

Kerran kysyttyä, useasti käytettyä – Omia koulutustietojaan pääsee pian hyödyntämään suostumuksenhallinnan yhteishankkeen kautta  | 5.6.2018

Arto Leinonen

Arto Leinonen

Kirjoittaja on tulorekisterin hankepäällikkö

Tulorekisteri digitalisoi palkkaraportoinnin – yritysten työtä pitää vielä helpottaa | 11.3.2019

 

Jukka Mattila ja Tuulia Hakola-Uusitalo

Kirjoittajat työskentelevät budjettiosaston rakenneyksikössä.

Yhtiöitettäisiinkö julkinen sektori? | 4.9.2017

Kimmo Mäkinen

Kirjoittaja on julkisen hallinnon ICT-osaston digitalisaatio-yksikössä toimiva kehittämispäällikkö.

Ihminen tiedonhallinnan keskiöön – MyData muutosvoimana hallinnon kehittämiseen | 18.10.2017

 

Päivi Nerg ja Martti Hetemäki

Kirjoittajat ovat maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen huolista | 13.3.2018
Maakunta- ja sote-uudistuksesta | 2.3.2018

Maria Nikkilä

Kirjoittaja on  VM:n digitalisaatio-yksikön päällikkö julkisen hallinnon ICT-osastolla.

Jotta emme tekisi älyttömiä tekoja | 1.2.2019

Sähköinen asiointi – onko ihan pakko? | 20.3.2017

Markku Nissinen ja Ville Salonen

Ville Salonen (vas.) työskentelee neuvottelevana virkamiehenä ja Markku Nissinen finanssineuvoksena VM:n kunta- ja aluehallinto-osastolla.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentin kehityksen lyhyt oppimäärä | 30.1.2019

 

Hanna-Maria Paakkolanvaara ja Timo Moilanen

Hanna-Maria Paakkolanvaara ja Timo Moilanen

Kirjoittajat työskentelevät kunta- ja aluehallinto-osastolla ja ovat mukana keskushallinnon uudistamisessa.

Hallintorakenteet muuttuvat, muuttuuko keskushallinto? | 9.5.2017

 

Irja Peltonen ja Arto Leinonen

Irja Peltonen ja Arto Leinonen

Kirjoittajat ovat valmistelleet tulorekisteriä.

Tulorekisterin laajennus tukisi sosiaaliturvan uudistamista | 16.1.2019

 

Jani Pitkäniemi

Kirjoittaja on osastopäällikkö valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla.

Kuntien eriytymiskehityksen hallintaan ei yhtä lääkettä | 30.11.2018
Maakunnille asetettu säästötavoite on vaativa, mutta mahdollinen | 20.6.2017

 

 

Markus Rahkola

Kirjoittaja on erityisasiantuntija julkisen hallinnon ICT-osastolla.

Saavutettavuus on edellytys digipalveluiden laajamittaiselle hyödyntämiselle  | 25.4.2017

Marjukka Saarijärvi

Marjukka Saarijärvi

Kirjoittaja on neuvotteleva virkamies julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisellä osastolla.

Tavoitteena täysimääräinen digitaalinen palvelu elinkeinotoimintaa harjoittaville | 6.5.2019

Kokeilukulttuuria syntyy vain kokeilemalla | 2.11.2016

Merja Sandell

Merja Sandell

Toimiva liikenteen verotus kerää tuloja tehokkaasti ja ohjaa päästövähennyksiin tekniikkaneutraalisti | 28.9.2018

Kirjoittaja on valmisteverotusyksikön päällikkö vero-osastolla.
 

 

Juha Sarkio

Juha SarkioKirjoittaja on valtionhallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö valtiovarainministeriössä.

Luottamuksen monet kasvot | 21.5.2019
Hyvä hallinto ei ole itsestäänselvyys, eikä uudistuminen tapahdu itsestään | 11.1.2019
Puolustushallinnon kiinteistöihin on investoitu merkittävästi | 18.5.2018

Mikko Spolander

Kirjoittaja on osastopäällikkö valtiovarainministeriön kansantalousosastolla.

Miten työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa tulisi uudistaa? | 9.3.2018
Korkeasuhdanteessa vahvistettava julkista taloutta ja talouden kasvun edellytyksiä | 7.8.2017

Thomas Sund

Kirjoittaja on valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö, joka toimii hallintopolitiikan viestintäryhmän päällikkönä.

Suuret muutokset edellyttävät ennakoivaa viestintää | 15.5.2018
Onnistuneella viestinnällä taataan demokratian toteutuminen | 20.2.2018
Julkista keskustelua ja läpinäkyvyyttä tarvitaan | 1.8.2017
10 000 mielipidettä maakuntauudistuksesta | 1.3.2017
Maakuntauudistus tarvitsee muutosviestintää | 15.12.2016

Armi Taipale

Armi Taipale

Kirjoittaja on lainsäädäntöneuvos ja pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö.

Suomi voi EU:n puheenjohtajana edistää rahanpesun torjuntaa | 10.6.2019
Valvonnan tehostaminen ehkäisee rahanpesua | 24.9.2018
Millä tulevaisuudessa maksetaan? | 2.10.2017
Rahaliikenteen seuranta auttaa torjumaan terrorismia | 24.8.2017
Hallintarekisteri on edelleen kuopattu | 5.5.2017

Helena Tarkka

Kirjoittaja on valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja.

Digikärkihankkeet pärjäsivät tulevaisuustestissä | 19.6.2018

Tomi Voutilainen

Kirjoittaja on neuvotteleva virkamies julkisen hallinnon ICT-osastolla tietopolitiikka-yksikössä.

Digitalisaatiota edistävä uusi lainsäädäntö muokkaa viranomaisten toimintaa, mutta kehitettävää on edelleen | 17.4.2019

Julkisen hallinnon tiedonhallinta muutosten edessä | 6.9.2018