Valtio työnantajana

Valtionhallinnon kehittämisosasto tukee valtion virastoja johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä ja valmistelee valtion virkamies- ja virkaehtolainsäädännön. Osasto edistää myös valtion kilpailukykyä työnantajana. 

Valtion työmarkkinalaitos VTML edustaa valtiotyönantajaa koko työmarkkinakenttää koskevissa työmarkkinaneuvotteluissa ja niiden valmisteluissa. VTML solmii valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset sekä tukee ja ohjaa virastojen työnantaja- ja sopimustoimintaa. VTML vastaa lisäksi valtiotyönantajan edunvalvonnasta. 

Tutustu myös 

Työ 2.0

Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteishanke. Työkaluja valtionhallinnon työtapojen uudistamiseen.

Työ 2.0