Valtio työnantajana

Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon kehittämisestä ja valtion henkilöstövoimavarojen johtamisesta. Valtion budjettitalouden virastoissa työskenteli vuoden 2019 lopussa noin 75 000 henkilöä.

Valtionhallinnon kehittämisosasto kehittää valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja rakenteita. Osasto tukee valtion virastoja johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä ja valmistelee valtion virkamies- ja virkaehtolainsäädännön. Osasto edistää myös valtion kilpailukykyä työnantajana. Osastolla valmistellaan myös valtion hankintatoimen ohjaukseen ja valtion kiinteistövarallisuuteen liittyviä asioita.  

Valtion työmarkkinalaitos VTML edustaa valtiotyönantajaa koko työmarkkinakenttää koskevissa työmarkkinaneuvotteluissa ja niiden valmisteluissa. VTML solmii valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset sekä tukee ja ohjaa virastojen työnantaja- ja sopimustoimintaa. VTML vastaa lisäksi valtiotyönantajan edunvalvonnasta. 

Tutustu myös 

Työ 2.0

Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteishanke. Työkaluja valtionhallinnon työtapojen uudistamiseen.

Työ 2.0