EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu

EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu unionin ulkopuolisille maille on rahoitusinstrumentti, jonka ensisijaisena tavoitteena on auttaa vastaanottajamaata selviytymään väliaikaisesta maksutaseen vajeesta. Sillä tuetaan samalla talousuudistusten toteuttamista.

Makrotaloudellisen tuen myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Päätöksessä määritellään tuen kokonaismäärä, laina-ajan kesto sekä ehdot, joihin tuen myöntäminen perustuu.

Makrotaloudellinen apu on sidottu vastaanottajamaan talouden rakenneuudistuksiin, joista on sovittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa. Rahoitusta myönnetään yleensä useissa erissä, joiden maksatuksesta päätetään rahoitukselle asetettujen ehtojen täyttymisen perusteella.

Makrotaloudellinen tuki myönnetään yleensä keskipitkinä lainoina. Erityistapauksessa makroapu voi sisältää myös lahjaosuuden. Makroapulainoille myönnetään takuut yhteisön budjettivaroista. Mahdolliset tappiot katetaan takuurahastosta, jota kartutetaan vuotuiseen talousarvioon sisältyvällä maksulla. Myös mahdollinen lahjaosuus maksetaan suoraan yhteisön budjettivaroista.

Yhteystiedot

Minna Aaltonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat 0295530325