FI SV

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta

Valtiovarainministeriön yhteydessä toiminut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien (JHTT) valvonta siirtyi 1.1.2016 alkaen Patentti- ja rekisterihallitukselle. JHTT-lautakunnan toiminta päättyi 31.12.2015.

Uusi tilintarkastuslaki (1141/2015) ja uusi laki julkishallinnon ja – talouden tilintarkastuksesta (1142/2015) sekä muut tilintarkastukseen liittyvät uudet lait ja asetukset tulivat voimaan 1.1.2016. Julkishallinnon ja– talouden säädösten valmisteluvastuu pysyy valtiovarainministeriössä.

Patentti- ja rekisterihallitus on avannut prh.fi-sivuille uuden tilintarkastusvalvonta-sivukokonaisuuden (https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html) Sivustoa tullaan täydentämään jatkuvasti uusimmilla tiedoilla.

Uudistuksen keskeiset muutokset aikaisemman JHTT-järjestelmän kannalta ovat seuraavat:

- yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajien erilliset järjestelmät lakkautetaan ja siirrytään tilintarkastuslaissa säänneltyyn uuteen järjestelmään.

-uudessa järjestelmässä tilintarkastajatutkinto on toimialan perustutkinto.

-perustutkintoa tilintarkastaja voisi täydentää suorittamalla yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistutkinnon ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinnon sekä säädettyjen hyväksymisedellytysten täyttyessä saada erikoistumista osoittavan erikoispätevyyden.

-kaikkien tilintarkastajien valvonta keskitetään Patentti- ja rekisterihallituksessa toimivalle Tilintarkastusvalvonnalle. Tilintarkastusvalvonnassa toimii valtioneuvoston nimittämä tilintarkastuslautakunta.

-nykyiset valvontalautakunnat eli Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta lakkaavat. Myös valtion tilintarkastuslautakunta lakkaa, koska muutoksenhaussa noudatettaisiin hallinto-oikeudellista valitustietä.

-tilintarkastajajärjestelmää koskeva sääntely on keskitetty  uuteen tilintarkastuslakiin.

Luettelo JHTT-tilintarkastajista ja JHTT-yhteisöistä  löytyy PRH:n sivuilta.
 

Lainsäädäntö

Laki julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuksesta (1142/2015)

Tilintarkastuslaki (1141/2015)

JHTT-laki (467/1999)
JHTT-asetus (1083/2008)
Asetus JHTT-asetuksen muuttamisesta (603/2011)


JHTT-tutkinto

Luettelo JHTT-tutkinnon suorittaneista 2015

Mallivastaukset 2015

Mallivastaukset 2014

Mallivastaukset 2013

Mallivastaukset 2012

Mallivastaukset 2011

Mallivastaukset 2010

Mallivastaukset 2009

Mallivastaukset 2008