Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus

Valtiovarainministeriön yhteydessä toiminut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien (JHTT) valvonta siirtyi 1.1.2016 alkaen Patentti- ja rekisterihallitukselle. JHTT-lautakunnan toiminta päättyi 31.12.2015.

Tilintarkastuslaki (1141/2015) ja laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta (1142/2015) sekä muut tilintarkastukseen liittyvät lait ja asetukset tulivat voimaan 1.1.2016. Julkishallinnon ja -talouden säädösten valmisteluvastuu pysyy valtiovarainministeriössä.

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löytyy tilintarkastusvalvonta-sivukokonaisuus:

Tilintarkastusvalvonta

Lainsäädäntö:

Laki julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuksesta (1142/2015)