Rahoitusmarkkinoiden vakaus ja valvonta

Valtiovarainministeriö seuraa säännöllisesti kansallisten ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tilannetta, niiden kehitykseen liittyviä riskejä ja rakenteellisia trendejä.

Kotimaisen viranomaisyhteistyön lisäksi vakausyhteistyötä tehdään pohjoismaiden sekä EU-maiden viranomaisten välisissä verkostoissa.

Lisätietoa:

Finanssivalvonta
Yhteinen valvontamekanismi (englanniksi)
Rahoitusvakausvirasto
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (englanniksi)
Baselin komitea (englanniksi)
Rahoitusmarkkinoiden varautuminen ja huoltovarmuus (Huoltovarmuuskeskus)

Yhteystiedot

Jaakko Weuro, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530322