Voimassa olevat valtion virka- ja työehtosopimukset

Verkkosivulle on koottu voimassa olevat valtion virka- ja työehtosopimukset sekä muita sopimuksia.

2023

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2023-2025

Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista, 24.2.2023

Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista, 24.2.2023

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen, 24.2.2023

Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta, 24.2.2023

Virkaehtosopimus työllistymisvapaasta, 1.12.2022

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 1.12.2022

Virka- ja työehtosopimus kustannusten korvauksista, 8.11.2022

Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten
korvaamisesta
, liite sopimukseen 8.11.2022

2022

Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 1 (17 §:n 1 mom.)

Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 2 (17 §:n 1 mom.)

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ohje työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten vaaleja varten, 1.1.2022 lukien

Esimerkki äänestyslipusta työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemiseksi

Esimerkki äänestyslipusta työsuojeluasiamiehen valitsemiseksi

Esimerkki äänestyslipusta työsuojelutoimikunnan lisäjäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemiseksi

Esimerkki vaalitoimikunnan pöytäkirjasta

Esimerkki suostumuksesta ehdokkaaksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaaleissa

2020

Virka- ja työehtosopimus valtion lääkäreiden työajan lyhentämisestä, 13.10.2020 

Virkaehtosopimus valtion oppilaitosten opetushenkilöstön työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta, 16.6.2020

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta ja liite A, 21.4.2020

Liite A: Ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskeva hakemus (Valtionkonttori)

2018

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien

2015

Valtion keskustason tilastoyhteistyösopimus, 11.2.2015

1993

Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993