Sopimukset

Voimassa olevat valtion virka- ja työehtosopimukset sekä muut sopimukset
 

2018

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien
Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta ja liite A, 7.12.2018
Liite B;  Ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskeva hakemus (Valtiokonttorin hakemus)
Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2018-2020, 9.3.2018
(Sopimus on hyväksytty valtioneuvostossa 15.3.2018 ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa 20.3.2018)
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen, 9.3.2018

Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista, 9.3.2018

  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 1 (17 §:n 1 mom.)
  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 2 (17 §:n 1 mom.)
Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista, 9.3.2018
Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta, 9.3.2018

2015

Valtion keskustason tilastoyhteistyösopimus, 11.2.2015 

2010

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ohje työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten vaaleja varten, 28.3.2010 (päiv.10.3.2014)

1993

 Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993