FI SV

Sopimukset

Voimassa olevat valtion virka- ja työehtosopimukset sekä muut sopimukset

2020

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta ja liite A, 21.4.2020

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2020-2022, 8.4.2020
(Sopimus on hyväksytty valtioneuvostossa 23.4.2020 ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa 5.5.2020)
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen, 8.4.2020

Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista, 8.4.2020

  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 1 (17 §:n 1 mom.)
  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 2 (17 §:n 1 mom.)
  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 1 (17 §:n 1 mom.), 1.10.2020 alkaen
  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 2 (17 §:n 1 mom.), 1.10.2020 alkaen
Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista, 8.4.2020
Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta, 8.4.2020

2018

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien

2015

Valtion keskustason tilastoyhteistyösopimus, 11.2.2015

2010

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ohje työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten vaaleja varten, 28.3.2010 (päiv.10.3.2014)

1993

Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993