Tiedonhallintalautakunta

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä.

Tiedonhallintalautakunnasta ja sen tehtävistä on säädetty julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019, tiedonhallintalaki) sekä julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta annetussa asetuksessa (1338/2019).