Tiedonhallintalautakunta

Tiedonhallintalautakunta.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. 

 

Tiedonhallintalautakunnan ajankohtaista:

Kommentoi Lausuntopalvelussa suositusluonnoksia tietoaineistojen turvallisuuden varmistamiseksi (TiHL 15§) 12.5. asti.
Muuttumattomuus, alkuperäisyyden, ajantasaisuuden ja virheettömyyden varmistaminen, saatavuuden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen sekä arkistointi.

Kommentoi Lausuntopalvelussa suositusluonnoksia tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden varmistamiseksi (TiHL 13§) 12.5. asti.
Vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys sekä tietorakenteet ja niihin liittyvä tiedon käsittely.

Tiedonhallintamallien esittelytilaisuus ke 24.3. klo 13-15.30

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (muutettu 6.5.2021 kohtia 2.3.2 ja 2.3.3)

Arviointisuunnitelma vuodelle 2021

Viestintäsuunnitelma vuodelle 2021

Sihteeristön toimintaohje (päivitetty 11.3.2021)

Kokousajat vuodelle 2021:

Tiedonhallintalautakunta syksy 2020:

Tiedonhallintamalli Katso 25.8. tilaisuuden tallenne ja tutustu materiaaleihin

Kooste tiedonhallintamalli-tilaisuuden kysymyksistä, joihin ei ehditty vastata tilaisuudessa

Tietoturvallisuus Katso 2.9. tilaisuuden tallenne 

 

Hyväksytyt suositukset julkaistaan niiden julkaisuprosessin valmistumisen jälkeen.

Yhteystiedot

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530453