Tiedonhallintalautakunta

Tiedonhallintalautakunta. Informationshanteringsnämden. Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Valtioneuvosto nimittää tiedonhallintalautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin.

Tiedonhallintalautakunnan toisena tehtävänä on valvoa valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista arvioimalla

  • tiedonhallintayksikköjen tiedonhallinnan järjestämistä koskevien vaatimusten täyttymistä,
  • tiedonhallintamallien laadintaa ja ylläpitoa,
  • tiedonhallinnan muutosvaikutusarviointien tekemistä,
  • tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamista,
  • tietoaineistojen saatavuutta koneluettavassa muodossa,
  • teknisten rajapintojen käyttöä,
  • katseluyhteyksien käyttöä,
  • asiakirjajulkisuuskuvausten laadintaa ja julkistamista sekä
  • asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimusten toteuttamista.

Ota yhteyttä tiedonhallintalautakuntaan

Tavoitat tiedonhallintalautakunnan sähköpostisoitteesta tiedonhallintalautakunta(at)gov.fi. Huomaathan, että sähköpostin pääte on muuttunut. 

Tiedonhallintalautakunta kertoo toiminnastaan valtiovarainministeriön sosiaalisen median kanavissa ja ilmoittaa tilaisuuksistaan valtiovarainministeriön tapahtumakalenterissa. Pysyt kärryillä lautakunnan kuulumisista ja tapahtumisista ilmoittautumalla postituslistalle. Voit myös tilata valtiovarainministeriön ICT-uutiskirjeen. 

 

Tiedonhallintalautakunnan suositukset

Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset.