Tiedonhallintalautakunta

Tiedonhallintalautakunta.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä.

Tutustu tiedonhallintalautakunnan toimintaan videon avulla. (Youtube)

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin.

Tiedonhallintalautakunnan toisena tehtävänä on valvoa valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista arvioimalla.

Tiedonhallintalautakunnan ajankohtaista:

Lausuttavana Lausuntopalvelussa 4.12.2020 asti: Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä Huom! Erillistä lausuntopyyntöä ei lähetetä.

Tiedonhallintamalli Katso 25.8. tilaisuuden tallenne ja tutustu materiaaleihin

Tiedonhallintamallin edistäjien tiimin laatima tukimateriaali tiedonhallintamallien laadintaan

Kooste tiedonhallintamalli-tilaisuuden kysymyksistä, joihin ei ehditty vastata tilaisuudessa

2.9. Tietoturvallisuus. Katso tilaisuuden tallenne 

Kevään 2020 kokousten pöytäkirjat ja keskeiset dokumentit:

Tiedonhallintalautakunta kokoontuu syksyllä 2020:

Hyväksytyt suositukset julkaistaan niiden julkaisuprosessin valmistumisen jälkeen.

Yhteystiedot

Aku Hilve, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530088