Vuoden 2019 avustukset kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion vuoden 2019 talousarviossa oli 30 miljoonan euron määräraha kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Sitä myönnettiin kahdessa erillisessä haussa.

1. Avustukset kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen

Avustuksen kohteena olivat

 • Kunnan taloushallinnon prosessien automatisointi ja sitä tukevan tiedonhallinnan kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan. 
 • Automatisoinnin kohteita taloushallinnossa voivat olla esimerkiksi taloustapahtumatason automatisointi, kustannuslaskenta, sisäinen ja ulkoinen raportointi tai automaattiset analyysit.
 • Muut toimenpiteet, joilla luodaan tai parannetaan kunnan edellytyksiä kunnan toimintaa, taloutta tai henkilöstöä koskevien tietojen digitalisointiin sekä näiden tietojen hyödyntämiseen toimintojen tiedolla johtamisessa.

Valtiovarainministeriö myönsi tämän haun perusteella 21.11.2019 avustusta 41:lle hankkeelle 

2. Avustukset kuntien yhteishankkeisiin

Avustusta saattoi hakea sellaisiin kunnissa tapahtuviin toiminnan, tehtävien ja sisäisten prosessien muutoksiin, joissa

 • kehitetään entistä asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja hyödyntäen kehitettyjä yhteisiä ratkaisuja
 • kehitetään palveluille yhteisiä tietomäärityksiä ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaan asioinnin digitaalisesti ja mahdollistavat tietojen siirtoa kuntien järjestelmien välillä
 • kehitetään yhteistyössä kuntien lakisääteisiä tehtäviä toteuttavia palveluja sähköisiksi
 • parannetaan kuntien tietojohtamista/tiedolla johtamista
 • kehitetään kuntien strategisia prosesseja tai
 • hyödynnetään uusien teknologioiden, kuten ohjelmistorobotiikan, tekoälyn ja prosessiautomaation hyödyntämistä julkisessa hallinnossa.

Valtionavustusta myönnettiin vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena oli oltava ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa oli suunniteltava, miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään hankkeen päätyttyä sekä kuvata nämä hakemuksessa.

Avustusta ei voinut hakea

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin kehittämishankkeisiin,
 • rakennetun ympäristön toimialaan liittyviin hankkeisiin tai
 • asianhallinnan tai arkistoinnin kehittämiseen.

Valtiovarainministeriö myönsi tämän haun perusteella 26.2.2020 avustusta 27:lle hankkeelle.