FI SV

Digitaalisen turvallisuuden ohjaus

Digitaalisen turvallisuuden strategista ohjausta ja digitaalisen turvallisuuden ja digitalisoitumisen tasapainoista edistämistä varten valtiovarainministeriön on asettanut digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän kaudelle 01.01.2020 – 31.12.2024.

Digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän tehtävät ovat:

1) Koordinoi julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategista riskiarviota.

2) Luo ja koordinoi toiminnan ja osaamisen kehittämisen kattavan kansallisen strategisen tason digitaalisen turvallisuuden yhteistoimintamallin.

  • Valtion, kuntien ja kuntayhtymien toiminta ja vastuut
  • Julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö
  • Julkisen hallinnon ja tutkimuksen yhteistyö
  • Kansainvälinen yhteistyö

3) Arvioi julkisen hallinnon strategista digitaalisen turvallisuuden tilannetta.

  • Asettaa ja seuraa tavoitteita
  • Viestii turvallisuuden tilasta ja sen kehittymisestä

4) Arvioi, ohjaa, koordinoi ja valvoo keskeisiä kehitettäviä digitaalisen turvallisuuden palveluja.

5) Valvoo digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman ja kuntien digitaalisen turvallisuuden tiekartan toteutumista.

Digi- ja väestötietoviraston johdossa toimii julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden Vahti-johtoryhmä operatiivisen tason poikkihallinnollisena ohjausryhmänä.

Yhteystiedot

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Puhelin:0295530065   Sähköpostiosoite:


Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Puhelin:0295530279   Sähköpostiosoite: