Kuntatalous

Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntatalouden tilaa ja kehitystä. Ministeriö mm. valmistelee kuntatalousohjelman, kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia koskevat päätökset sekä kuntien peruspalveluja koskevat talousarvioesitykset ja kehysesitykset sekä kehittää valtionosuusjärjestelmää