FI SV EN

Kuntatalous

Laskelmien tekoa. Kuva: Maskot / Gorilla.

 

Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntatalouden tilaa ja kehitystä.

 

 

 

 

Ministeriö

-valmistelee kuntatalousohjelman

-valmistelee kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia koskevat päätökset

-valmistelee kuntien peruspalveluja koskevat talousarvioesitykset ja kehysesitykset

-kehittää valtionosuusjärjestelmää

 

Henkilöstö vastuualueittain

Nimi:           

Vastuualueet:

 

Finanssineuvos Tanja Rantanen

puh. 02955 30338

 

Yksikön päällikkö / kuntatalous osana julkista taloutta, maakuntien ohjauksen kokonaisuus

 

Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen

puh. 02955 30820

 

Kuntien taloutta ja rahoitus koskeva sääntely sekä sote- ja maakuntauudistuksen talouteen ja omaisuusjärjestelyihin liittyvät kysymykset

 

Finanssineuvos Markku Nissinen

puh. 02955 30314

 

Kuntien rahoitusjärjestelmä (verotulot ja valtionosuudet), kuntatalousohjelma sekä kuntia koskevat VM:n hallinnonalan momentit talousarviossa ja kehysesityksissä

 

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen

puh. 02955 30389

 

Kuntatalouden seuranta ja ennakointi, heikon talouden kuntien arviointimenettely sekä kuntien kirjanpitoon liittyvät kysymykset

 

Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri

puh. 02955 30281

 

Kuntatalouden seuranta, heikon talouden kuntien arviointimenettely, peruspalvelujen arviointi, kuntien taloustilastointiin liittyvät kysymykset, kuntatieto-ohjelma sekä kuntataloutta koskevat kansainväliset asiat

 

Neuvotteleva virkamies Arto Salmela

puh. 02955 30377

 

Kuntia koskevat momentit talousarviossa ja kehysesityksissä, kuntatalousohjelma sekä kuntien taloutta koskevat vaikutusarviot

 

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen

puh. 02955 30388

 

Kuntien valtionosuudet, kuntien yhdistymisen avustukset, kuntien taloutta koskevat vaikutusarviot sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät talous- ja rahoituskysymykset

 

Erityisasiantuntija Pasi Leppänen

puh. 02955 30564

 

Kuntien taloutta koskeva sääntely, kuntien kirjanpito, tilinpäätös ja talouden analysointi sekä sote- ja maakuntauudistuksen talouteen liittyvät kysymykset

 

Erityisasiantuntija Miikka Vähänen

puh. 02955 30465

 

Kuntien rahoituksen sekä sote- ja maakuntauudistuksen talouteen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset

 

Erityisasiantuntija Jussi Lammassaari

puh. 02955 30060

 

Kuntatalousohjelma, kuntatalouden seuranta ja arviointi sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät talous- ja rahoituskysymykset

 

Erityisasiantuntija Jenni Jaakkola

puh. 02955 30493

 

Kuntatalousohjelma sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät talous- ja rahoituskysymykset

 

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen

puh. 02955 30466

 

Maakuntatieto-ohjelma ja tietojohtaminen

 

Erityisasiantuntija Denis Galkin

puh. 02955 30040

 

Kuntatieto-ohjelman toimeenpano ja projektinjohto, ohjelmaan liittyvä muutosviestintä sekä osahankkeet

 

Erityisasiantuntija Niina Huotari

puh. 02955 30164

 

Kuntatieto-ohjelma

 

Erityisasiantuntija Erkki Papunen

puh. 02955 30167

 

Kuntien taloutta ja rahoitusta koskeva sääntely

 

Säädösvalmistelusihteeri Aija Karlsson

puh. 02955 30324

 

Yksikön sihteeri / valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä (PTJ), Hankeikkuna (HARE), arkistointi sekä Kieku -lähitukihenkilö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi