Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton viranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Lisäksi tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

VTV:llä on laajat perustuslaissa säädetyt tiedonsaantioikeudet. Sen toiminta kattaa koko valtiontalouden. VTV tarkastaa valtion talousarviotaloutta, talousarvion ulkopuolisia valtion rahastoja, valtionyhtiöitä ja valtion varainsiirtoja muille tahoille eli valtion siirtomenoja.

VTV:n perustehtävä on tarkastaa, että valtiontaloutta hoidetaan  laillisesti, tuloksellisesti ja talousarviota noudattaen. Se tutkii myös eduskunnan valtiontaloudesta ja taloudenhoidosta saaman tiedon luotettavuutta sekä seuraa finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto