FI SV

Oikeustapaukset

Tällä sivustolla on valtion virkamieslakia koskevaa oikeus- ja ratkaisukäytäntöä vuodesta 1995 alkaen.

Virkamies voi valittaa valtioneuvoston tai viraston tekemästä virkamiestä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Valtion työmarkkinalaitos julkaisee kotisivuillaan lyhyet ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien sekä vuonna 2013 lakkautetun virkamieslautakunnan päätöksistä. Jos päätökseen on haettu muutosta, ratkaisuselosteen yhteydestä löytyy viittaus korkeimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen.

Yhteystiedot:

valtionhallinto(at)vm.fi

Sanahaussa käytettävissä oleva asiasanalista

Huomaathan, että sinun on rajattava ensin aihe tai aiheet ennenkuin haku toimii.

 

Rajaa aihetta
 • Korvausvaatimus

  Päätös I-SHaO 14/5168/4 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHaO 15/0091/4 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHaO 15/0296/3 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                               ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHaO 15/0295/3 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHao 15/0294/3 Korvausvaatimus

  Hallintoriita                                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 14/0950/2 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös TuHaO 15/0082/1 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 15/0073/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus Virkavelvollisuuden laiminlyönti                                      ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 14/5309/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös KuHaO 14/0053/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 14/5217/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 1475207/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Päätös I-SHaO 15/0136/4 Irtisanominen yksilöperusteella ja määräaikainen virantoimituksesta erottaminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                        ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Päätös HeHaO 14/0979/2 Irtisanominen yksilöperusteella

  Irtisanominen yksilöperusteella                                        ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös P-SHaO 15/0322/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HäHaO 13/0442/3 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus Uudelleen sijoittaminen Toiminnan uudelleenjärjestely                                         ...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös P-SHaO 16/0610/2 Virantoimituksesta pidättäminen

  Virantoimituksesta pidättäminen                             ...
 • Lomauttaminen

  Päätös I-SHaO 16/0126/4 Lomauttaminen

  Lomauttaminen                                                                                ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös VHaO 17/0217/1 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös VHaO 17/0190/1 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös P-SHaO 16/514/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0820/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0819/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0899/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0654/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös VHaO 17/0238/1 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HäHaO 14/0194/3 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/0833/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HäHaO 17/0398/3 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/1021/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 17/0369/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/0983/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/0858/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös 16/0240/1 TuHaO Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HäHaO 16/0716/3 irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös HeHaO 15/0065/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 17/0074/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös HeHaO 17/0301/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 17/0143/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 16/0441/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 16/0104/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                                          ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 16/0653/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 16/0651/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös HeHaO 17/0069/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                                     Helsingin...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 107/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Lääninhallitus oli 15.11.2007 irtisanonut taidetoimikunnan pääsihteeri A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Käräjäoikeus oli 26.9.2007 tuominnut A:n pahoinpitelystä...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 1174/95: Kirjallinen varoitus

  Toimistopäällikkö X:lle oli 7.11.1995 annettu kirjallinen varoitus virkatehtävien laiminlyömisestä. X oli valmistellut tehtäviinsä kuuluneita ennakkotietoja ja kirjallisia ohjauksia vuonna 1995 11 kappaletta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 6/2002: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Avustava ulosottomies X oli irtisanottu 18.12.2001 virkamieslain 25 §:n ja 14 §:n nojalla sekä samalla pidätetty virantoimituksesta lain 40 §:n nojalla. X oli jättänyt perimättä 437 846...
 • Korvausvaatimus

  Asia 12/2000: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä X oli nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin yliopiston kasvatustieteen yp. lehtoriksi 1.1. - 29.2.1996, 1.3. - 31.12.1996, 1.1. - 31.12.1997, 1.1. - 31.12.1998 ja 1.1. - 31.7.1999. Perusteena...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 81/98: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Tutkimusapulainen X oli saanut 7.10.1998 kirjallisen varoituksen työtehtävien suorittamatta jättämisestä ja kieltäytymisestä saapumasta asian selvittämiseksi järjestettyyn tilaisuuteen....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 16/98: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Koulun johtokunta oli antanut apulaisjohtaja X:lle 10.2.1998 kirjallisen varoituksen yhteistyöhaluttomuudesta koulun johtoryhmätyöskentelyssä, työtehtävien laiminlyönnistä ja ohjesäännön...
 • Korvausvaatimus

  Asia 88/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli vuosina 1996 - 2001 työskennellyt viraston projekteissa määräaikaisissa työsopimussuhteissa sekä tutkimusavustajana ja apulaistutkijana määräaikaisissa virkasuhteissa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 79/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa lukuvuosina 2001 - 2010 yhteensä seitsemässä eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimikirjanotteessa määräaikaisuuden perustetta ei ollut...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 77/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Viraston erään toimialan toimialajohtajan sijaisena toiminut apulaisjohtaja oli 13.10.2011 tekemällään päätöksellä antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 83/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa toimistosihteerinä erillisillä nimityksillä yhteensä 6 vuotta ja yhden kuukauden. Valtion virkamieslain...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 70/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankilanjohtaja oli 19.9.2011 tekemällään päätöksellä pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta toistaiseksi, koska A oli vangittu epäiltynä törkeästä kiristyksestä ja virka-aseman...
 • Korvausvaatimus

  Asia 61/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa 1.8.2002 - 31.7.2010 yhteensä kahdeksassa eri määräaikaisessa virkasuhteessa assistentin, lehtorin yliassistentin ja professorin tehtävissä....
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 68/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Ministeriö oli 28.9.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut viestintäpäällikkö A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Ministeriö oli...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 59/2010: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli 20.4.2010 tekemällään päätöksellä purkanut osastosihteeri A:n virkasuhteen koeaikana. Päätöksen perusteluissa oli todettu, että A ei ollut pystynyt hoitamaan tehtäviään...
 • Korvausvaatimus

  Asia 59/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa vuosina 1985 - 1994 määräaikaisissa työsopimussuhteissa. Tämän jälkeen A oli toiminut määräaikaisissa virkasuhteissa vuosina 1994 - 2012. A:n...
 • Korvausvaatimus

  Asia 58/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa lukuvuosina 1987 - 2009 yhteensä 45 eri määräaikaisessa virkasuhteessa tuntiopettajan työtehtävissä. A oli 11.1.2010 - 7.4.2010 ollut määräaikaisessa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 53/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa 1.8.2002 - 31.12.2009 yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n palvelussuhde oli jatkunut ajalla 1.1.2010 - 31.7.2012 määräaikaisena...
 • Korvausvaatimus

  Asia 50/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa palveluasiantuntijana määräaikaisessa virkasuhteessa 14.12. - 31.12.2009. Yhteyspalvelukeskus oli siirretty vuoden 2010 alusta osaksi tietotekniikkakeskusta,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 49/2012: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Ministeriö oli päätöksellään 25.6.2012 antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnin johdosta. Virkamieslautakunta arvioi kirjallisen varoituksen lainmukaisuuden...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 45/2011 ja 61/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli 18.5.2011 tekemällään päätöksellä pidättänyt A:n virantoimituksesta samaisesta päivästä alkaen rikostutkinnan ja mahdollisen rikossyytteen ajaksi, koska hänen epäiltiin syyllistyneen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 39/2012: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Vankilan johtaja oli 1.6.2012 tekemällään päätöksellä antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen perustelujen mukaan A:n käytös...
 • Korvausvaatimus

  Asia 28/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa 13 eri määräaikaisessa virkasuhteessa yhteensä noin kahdeksan vuotta. Valtion virkamieslain mukaan korvausvaatimus tulee tehdä kuuden kuukauden...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 27/2012: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankilan johtaja oli 26.3.2012 tekemällään päätöksellä pidättänyt viralta pantavaksi tuomitun vartija A:n virantoimituksesta, kunnes rikosasia on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla....
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 23/2012 ja 38/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Viraston päällikkö oli 5.4.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen valtion virkamieslain 25 §:n nojalla. Viraston päällikkö oli 6.6.2012 tekemällään päätöksellä pidättänyt...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Asia 24/2012: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 16.3.2012 irtisanonut A:n talousassistentin virasta. Virasto oli päätöksillään 30.6.2010, 17.9.2010 ja 17.10.2011 antanut A:lle kolme kirjallista varoitusta. A...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 13/2012: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli 8.2.2012 tekemällään päätöksellä purkanut verkkotoimittaja A:n virkasuhteen koeaikana. A:ta oli kuultu ennen päätöksen tekemistä 20.1.2012 pidetyssä tilaisuudessa. Kuulemistilaisuuden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 16/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt käräjäoikeudessa lähes seitsemän vuoden ajan yhteensä kymmenessä määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n määräaikaisuuksien perusteeksi oli ilmoitettu vakinaisen toimistosihteerin...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 14/2012: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli 8.2.2012 tekemällään päätöksellä purkanut asiantuntija A:n virkasuhteen koeaikana. Työnantaja oli ollut tyytymätön A:n suoriutumiseen muun muassa sen vuoksi, että hän ei ollut...
 • Korvausvaatimus

  Asia 12/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut viraston palveluksessa 11 vuotta, 21.8.2000 - 31.10.2011, lähes yhtäjaksoisesti. Hänet oli tuona aikana nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen 33 kertaa. A:n palvelussuhde...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 9/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli 25.1.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen. A oli ollut poissa töistä 16.1.2012 eikä ollut kuulemistilaisuudessa 25.1.2012 esittänyt poissaololleen hyväksyttävää...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 129/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään irtisanonut lakimies A:n virkasuhteen, koska A oli toistuvasti ja pitkäaikaisesti rikkonut ja laiminlyönyt hänelle kuuluneita virkavelvollisuuksia sekä jatkanut...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Asia 145/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Ministeriö oli päätöksellään 29.9.2010 irtisanonut taloussuunnittelija A:n virastaan kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua 31.3.2011 lukien. Perustelujen mukaan A oli ollut alkoholin...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 118/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 24.6.2010 irtisanonut materiaalipäällikkö A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt työturvallisuusnäkökohtien vakavaan laiminlyöntiin...
 • Korvausvaatimus

  Asia 116/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa lehtorina 1.9.2002–31.5.2009 kolmella eri määräaikaisella nimityksellä. Yliopiston mukaan kaksi ensimmäistä nimitystä olivat perustuneet työn luonteesta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 124/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Vankila oli päätöksellään 10.11.2009 antanut vartija A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen antamisen syinä olivat olleet ulkopuolisen henkilön kuljettaminen vanginkuljetusautossa ja...
 • Korvausvaatimus

  Asia 114/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 1.1.2003–30.9.2009 yhteensä seitsemällä eri määräaikaisella nimityksellä. Yliopiston mukaan kaikkien nimitysten perusteena oli ollut projektiluontoinen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 110/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty virastossa yhteensä 121 määräaikaiseen virkasuhteeseen vuodesta 1986 lähtien. Ajanjaksolla 1.12.1994–12.4.2009 määräaikaisia virkasuhteita oli ollut yhteensä 105. Viraston...
 • Korvausvaatimus

  Asia 105/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin 12 kertaa ajanjaksolla 16.2.2004–30.6.2009. A:lle oli kertynyt yhtäjaksoista palvelusaikaa viisi vuotta neljä kuukautta ja 14 päivää. Viraston...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 100/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli tekemällään päätöksellä 3.6.2010 antanut lakimies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Virkamieslautakunta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 76/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 16.9.2011 antanut neuvontalakimies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toistuvasti laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan jättämällä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 72/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.8.2002–31.12.2009 yhteensä yhdeksällä eri määräaikaisella nimityksellä. Yliopiston mukaan perusteina A:n määräaikaisille palvelussuhteille olivat olleet...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 66/2011: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 17.6.2011 irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta ja pidättänyt hänet virantoimituksesta välittömästi. Päätöksen perustelujen mukaan hovioikeus oli...
 • Korvausvaatimus

  Asia 68/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty puolustusvoimien palvelukseen määräaikaisiin virkasuhteisiin 15.3.1990 lukien laboratorionhoitajan tehtäviin. Välillä A oli nimitetty lyhyiksi ajoiksi lähinnä sairaanhoitajan...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 65/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli tekemällään päätöksellä 3.8.2011 antanut apulaispoliisipäällikkö A:lle kirjallisen varoituksen, koska A oli 22.7.2011 luvattomasti keskeyttänyt työnteon. Päätöksen perustelujen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 54/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 1.1.2010–30.6.2011 yhteensä kolmessa eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat liittyneet organisaatiouudistuksesta johtuvan...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 50/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 13.6.2011 irtisanonut näyttelyassistentti A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen perustelujen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 43/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 13.6.2011 irtisanonut markkinointijohtaja A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen perustelujen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 48/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.8.2002–31.12.2009 yhteensä seitsemässä määräaikaisessa virkasuhteessa. Yliopiston mukaan A:n palvelussuhde yliopistoon ei ollut päättynyt, vaan ainoastaan...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 42/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 10.5.2011 antanut kihlakunnanulosottomies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n käyttäytyminen lähiesimiestään kohtaan 4.4.2011 oli...
 • Korvausvaatimus

  Asia 43/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 4.12.1995–31.12.2009 yhteensä 29 eri määräaikaisessa virkasuhteessa, ja tämän jälkeen A oli ollut 1.1.–30.6.2010 määräaikaisessa työsuhteessa yliopistoon....
 • Korvausvaatimus

  Asia 37/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Yliopisto oli nimittänyt A:n viiden vuoden määräajaksi professorin virkaan 1.3.2006–28.2.2011. Yliopiston mukaan A:n vaatimus perustui 1.1.2010 jälkeiseen aikaan eikä uuden yliopistolain...
 • Korvausvaatimus

  Asia 42/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.1.1990–1.11.2009 yhteensä 46 eri virkasuhteessa tutkimusteknikkona. Yliopiston mukaan virkamieslautakunta ei voinut tutkia määräaikaisten nimitysten lainmukaisuutta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 40/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 18.5.2011 antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli laiminlyönyt noudattaa partionjohtajan käskyä ja...
 • Korvausvaatimus

  Asia 36/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Vahtimestari A oli toiminut korkeakoulun palveluksessa 1.9.2007–31.10.2009 yhteensä 12 määräaikaisessa virkasuhteessa ja 1.11.–31.12.2009 määräaikaisessa työsopimussuhteessa. Näiden lisäksi...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 27/2011: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 23.3.2011 irtisanonut tietoliikenneinsinööri A:n kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Päätöksen perustelujen mukaan A oli ilman hyväksyttävää syytä jatkuvaluonteisesti...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 26/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 1.3.2011 antanut hätäkeskuspäivystäjä A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toistuvasti käyttäytynyt häiritsevästi työpaikalla....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 19/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 9.2.2011 pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta päätöspäivästä alkaen toistaiseksi enintään siihen saakka, kunnes hovioikeus oli käsitellyt...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 23/2011: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 14.3.2011 irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta irtisanomisajan päätyttyä 15.9.2011 lukien ja pidättänyt hänet virantoimituksesta 15.3.2011 lukien....
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 13/2011: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli päätöksellään 20.12.2010 irtisanonut tutkija A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n virkapaikan siirrosta oli 10.3.2010 tehty päätös, jonka mukaan A:n virkapaikka...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 5/2011: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Koulukoti oli tekemällään päätöksellä 14.12.2010 irtisanonut A:n koulukodin ohjaajan virasta. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kohdellut kaltoin perhekodin lapsia ja heidän vanhempiaan....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 151/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 8.11.2010 pidättänyt A:n virantoimituksesta toistaiseksi. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta sakkorangaistukseen. Poliisilaitos...
 • Korvausvaatimus

  Asia 134/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa huoltotyöntekijän tehtävissä 1.6.2000–30.6.2010 välisenä aikana yhteensä yhdessätoista (11) määräaikaisessa virkasuhteessa. Määräaikaisuuksien perusteeksi...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 120/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Valtakunnansyyttäjänvirasto oli päätöksellään irtisanonut kihlakunnansyyttäjä A:n ja pidättänyt tämän välittömästi virantoimituksesta. Päätöksen mukaan A:n epäiltiin saapuneen virkapaikalleen...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 112/2009: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään purkanut A:n määräaikaisen virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta. Virkasuhteen päättämistä koskevaa kuulemiskirjettä ei ollut saatu annettua tiedoksi...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 118/2009: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli irtisanonut A:n teknikkoyliluutnantin virasta ja pidättänyt hänet samalla virantoimituksesta. Irtisanomisen perusteena oli A:lle annettu kolmen kuukauden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 81/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt poliisilaitoksella toimistosihteerin tehtävissä 1.3.2008–30.4.2009 välisenä aikana yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Määräaikaisuuksien perusteiksi oli...
 • Korvausvaatimus

  Asia 106/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston tietojenkäsittelylaitoksella toimistosihteerinä 7.1.2002–30.6.2009 yhteensä kahdeksassa peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimitysten 7.1.2002–30.6.2007...
 • Korvausvaatimus

  Asia 88/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt 6.4.1999–31.3.2010 välisenä aikana toimistosihteerinä ja osastosihteerinä yhteensä 14 määräaikaisessa virkasuhteessa lääninhallituksen palveluksessa ja aluehallintouudistuksen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 14/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopiston rehtori antoi lehtori A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen mukaan A oli rikkonut virkavelvollisuuksiaan ja laiminlyönyt virkatehtäviensä suorittamisen asianmukaisesti ja...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 43/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli 13.3.2009 irtisanonut opettaja A:n virkasuhteen. Perusteena oli A:n päihtyminen virkatehtävissä työpaikalla. A:n keväällä 2009 pitämä luento oli A:n päihtymystilan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 27/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään irtisanonut tietohallintopäällikkö A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kantelukirjoituksissaan eduskunnan oikeusasiamiehelle...
 • Korvausvaatimus

  Asia 23/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty kihlakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen kahdella peräkkäisellä nimityksellä 1.4.–31.8.2008. Nimittämiskirjoissa ei ollut mainittu määräaikaisuuden perustetta....
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 31/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 27.1.2009 irtisanonut lehtori A:n virkasuhteen päättymään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Esitetyn selvityksen perusteella virkamieslautakunta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 124/2008: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Työsuojelupiiri oli 27.11.2008 irtisanonut A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Käräjäoikeus oli 1.10.2008 tuominnut A:n yllytyksestä perättömään lausumaan kuuden kuukauden ehdolliseen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asiat 120/2008 ja 38/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Tutkimusapulainen A oli ensin irtisanottu päätöksellä 13.11.2008 ja sitten päätöksellä 23.2.2009. Ensimmäisestä päätöksestä puuttui oikaisuvaatimusosoitus. Jälkimmäisessä päätöksessä todettiin,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 106/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt työvoima- ja elinkeinokeskuksessa 16.5.2003–2.4.2008 yhteensä kahdeksalla määräaikaisella nimityksellä. Virkamieslautakunnan mukaan A oli nimitetty ensimmäiseen määräaikaiseen...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 74/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli 12.6.2009 päättänyt pidättää A:n virantoimituksesta toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes esitetään selvitys A:n työkyvyn arviointia koskevien tutkimusten aloittamisesta....
 • Korvausvaatimus

  Asia 70/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 1.3.2000–31.12.2008 korkeakoulun osa-aikaisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin yhteensä 11 peräkkäisellä nimityksellä. Määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoitettu työn luonne...
 • Korvausvaatimus

  Asia 65/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 1.3.2008–31.5.2009 neljään kihlakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen. Syyttäjänviraston selvityksen mukaan perusteena nimityksille oli ollut avoinna olevan viran...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 52/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Ministeriö oli irtisanonut A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet virantoimituksesta 7.11.2008. A vaati ensisijaisesti irtisanomispäätöksen kumoamista ja toissijaisesti menetetyn määräajan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 59/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Tutkimuslaitos oli 14.4.2009 irtisanonut laboratorioteknikko A:n virkasuhteen, sillä A oli rikkonut tai laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. A oli laiminlyönyt noudattaa työaikoja ja myöhästellyt...
 • Korvausvaatimus

  Asia 50/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulun palveluksessa 1.6.2006–31.12.2008 yhteensä viidessä peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa. A oli 18.11.2008 ilmoittanut suullisesti esimiehelleen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 28/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 27.1.2009 irtisanonut tutkija A:n virkasuhteen päättymään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yliopiston selvityksen mukaan taloustieteiden ja -matematiikan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 119/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston opetushoitajana kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.1.2005–31.7.2008. Kahden ensimmäisen nimityksen perusteena 1.1.2005–31.12.2006 olivat olleet hankkeet,...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 24/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli 27.1.2009 päivätyllä irtisanomisilmoituksella irtisanonut opintotoimistossa työskennelleen A:n palvelussuhteen päättymään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yt-neuvotteluasiakirjoista...
 • Korvausvaatimus

  Asia 16/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliassistentin ja yliopisto-opettajan tehtävissä 1.8.1993 – 31.7.2008 kolmella määräaikaisella nimityksellä. Virkamieslautakunta ei tutkinut nimityksen lainmukaisuutta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 83/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Ympäristökeskus oli päätöksellään 17.6.2009 antanut A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perusteluiden mukaan A ei ollut suorittanut tehtäviään asianmukaisesti ja hän oli laiminlyönyt...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 88/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 13.7.2009 irtisanonut A:n ylikonstaapelin virasta ja pidättänyt hänet virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Käräjäoikeus oli 5.2.2009 tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 57/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Työsuojelupiiri oli 8.4.2009 irtisanonut A:n virkasuhteen päättymään neljän kuukauden irtisanomisajan kuluttua ja pidättänyt A:n virantoimituksesta. Käräjäoikeus oli 9.1.2008 tuominnut...
 • Korvausvaatimus

  Asia 19/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulun palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa 1.3.1996–31.10.2003 yhteensä 14 nimityksellä, jonka jälkeen A oli vielä nimitetty viiden vuoden määräajaksi...
 • Korvausvaatimus

  Asia 78/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli toiminut ympäristökeskuksen palveluksessa tarkastajan määräaikaisissa virkasuhteissa yhtäjaksoisesti 28.9.1998–31.3.2007 yhteensä 20 eri nimityksellä. A:n ensimmäisen nimityksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 17/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut nimitettynä työnjohtajan tehtäviin yhteensä kahdeksaan aluevankilan määräaikaiseen virkasuhteeseen yhtäjaksoisesti 4.9.2006–30.9.2008. Neljän ensimmäisen nimityksen osalta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 23/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 15.1.2010 antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien rikkomisen takia. A oli 22.8.2009 tullut työvuoroonsa alkoholilta tuoksuen ja...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 7/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli irtisanonut A:n opistoupseerin virasta. Päätöksen perustelujen mukaan A oli vakavana pidettävällä tavalla laiminlyönyt virkavelvollisuuksia olemalla ilman hyväksyttävää...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 153/2010: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli tekemällään päätöksellä 12.11.2010 purkanut koeajalla olleen työterveyshoitaja A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli työnantajan arvion mukaan sopimaton vaativaan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 142/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 1.3.2005–30.9.2010 määräaikaisilla nimityksillä, joiden perusteena oli käytetty avoimen viran tehtävien hoidon järjestämistä. Viraston mukaan kaikille nimityksille...
 • Korvausvaatimus

  Asia 136/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa määräaikaisissa virkasuhteissa viidellä nimityksellä yhden vuoden ja yhden kuukauden ajan. Viraston mukaan nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 107/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 7.6.2010 antanut verotarkastaja A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toiminut toistuvasti työnjohdon määräysten vastaisesti. A oli...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 121/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 26.10.2009 päättänyt antaa kokki A:lle kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Päätöksen perustelujen mukaan A oli moitittavalla käytöksellään toistuvasti...
 • Korvausvaatimus

  Asia 107/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 15.10.2007–31.3.2009 yhteensä seitsemällä eri määräaikaisella nimityksellä. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin, eikä sijaista...
 • Korvausvaatimus

  Asia 90/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa kolmessa eri projektissa tutkimusapulaisena 19.3.2004–31.12.2009 yhteensä 18 eri virkasuhteessa. Yliopiston mukaan perusteena määräaikaisille palvelussuhteille...
 • Korvausvaatimus ,  Virkasuhteen purkaminen

  Asia 97/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty määräaikaisiin toimistosihteerin/työnsuunnittelijan virkasuhteisiin virastoon neljällä eri nimityksellä 23.2.–30.6.2009, 1.7.–22.8.2009, 23.8.–30.9.2009 ja 1.10.–31.12.2009....
 • Korvausvaatimus

  Asia 54/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 5.5.–31.10.1997 ja 4.5.1998–31.12.2009 määräaikaisissa virkasuhteissa yhteensä 18 eri nimityspäätöksellä. A:lla oli vaatimuksensa mukaan perusteltu...
 • Korvausvaatimus

  Asia 83/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 14.10.2002–31.12.2009 yhteensä 11 eri määräaikaisella nimityksellä. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin lukuun ottamatta viimeisintä,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 44/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa yhtäjaksoisesti 23.3.2009–31.12.2010 yhteensä kolmella eri määräaikaisella nimityksellä. Nimitysten perusteena oli pääasiallisesti ollut ruuhkan purku. Viraston...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 37/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 10.3.2010 antanut asentaja A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kieltäytynyt työnantajan järjestämästä koulutuksesta. A:n oli hankitun...
 • Korvausvaatimus

  Asia 38/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty opintopalvelukoordinaattorin määräaikaiseen virkaan korkeakoulussa 1.10.2005–31.12.2006. A jäi äitiyslomalle 27.10.2006 lukien. Korkeakoulun mukaan A:n tehtävä oli luonteeltaan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 34/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Biologi A oli toiminut viraston ja sen edeltäjän palveluksessa yhtäjaksoisesti 20.5.2002–31.12.2010 yhteensä 12 määräaikaisella nimityksellä. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat olleet...
 • Korvausvaatimus

  Asia 32/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt verotoimistossa 1.7.2002–31.10.2009 yhteensä 14 eri määräaikaisella nimityksellä. Verotoimiston mukaan nimitykset olivat perustuneet avoinna olleisiin virkoihin kuuluneiden...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 29/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Verotoimisto oli päätöksellään 17.3.2011 antanut kirjallisen varoituksen verosihteeri A:lle. Perustelujen mukaan A oli toistuvasti laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan jättämällä noudattamatta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 31/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli päätöksellään 25.3.2011 antanut luutnantti A:lle kirjallisen varoituksen. Perustelujen mukaan A:ta oli rangaistu vartiorikoksesta 14.3.2011 ja hänelle oli määrätty teosta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 30/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Metsätalousinsinööri A oli työskennellyt virastossa 16.9.1996–31.12.2009 yhteensä 15 palvelussuhteessa kaikkiaan yhdeksän vuotta ja yhdeksän kuukautta. Palvelussuhteista 11 oli ollut määräaikaisia...
 • Korvausvaatimus

  Asia 29/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa 7.6.1999–31.12.2009 yhteensä 10 eri määräaikaisella nimityksellä projektipäällikkönä. Yliopiston mukaan perusteena A:n määräaikaisille palvelussuhteille...
 • Korvausvaatimus

  Asia 28/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 2.1.2002–31.12.2009 yhteensä kuudella eri määräaikaisella nimityksellä projektiassistenttina ja suunnittelijana. Viimeisin projekti, jonka vastuuhenkilönä...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 21/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 12.1.2010 antanut kirjallisen varoituksen professori A:lle. Päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen mukaan päätökseen voitiin hakea oikaisua virkamieslautakunnalta....
 • Korvausvaatimus

  Asia 18/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.1.1988–31.7.2009 yhteensä yli 20 vuoden ajan. Yliopiston mukaan kaikki nimitykset olivat olleet lainmukaisia, mutta se myönsi, että määräajaksi nimittämisen...
 • Lomauttaminen

  Asia 19/2010: Lomauttaminen

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 15.1.2010 lomauttanut A:n valtion virkamieslain 36 §:n nojalla päätöksen liitteenä olevan lomautusilmoituksen mukaisesti. Lomautusilmoituksen mukaan lomautuksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 15/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa englannin kielen lehtorina 1.1.2000–31.12.2009 yhteensä kolmella eri määräaikaisella nimityksellä. Viraston (pääesikunta) mukaan 1.3.2004–31.12.2009 määräaikaisuuden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 17/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty virastoon työvoimaneuvojaksi 23 erillisellä nimityksellä yhteensä yhdeksän vuoden ja kuuden kuukauden ajan. Työskentelyjaksojen välissä oli ollut yhdeksän kuukauden ja 20...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 11/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 18.12.2009 irtisanonut A:n yliopiston amanuenssin virasta virkamiehestä johtuvasta erityisen painavasta syystä kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Päätöksen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 7/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli 20.12.2010 päätöksellään irtisanonut vanhempi lehtori A:n virkasuhteen päättymään 30.6.2011. Päätöksen perustelujen mukaan viran tehtävät olivat vähentyneet olennaisesti ja...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 4/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli 1.1.2011 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen, koska yksikkö, jossa A työskenteli, lakkasi 30.6.2011. Päätöksen perusteluissa oli todettu ministeriön päättäneen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 3/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 3.12.2010 antanut kapteeni A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Perustelujen mukaan A oli jättänyt suorittamatta joko hyväksyttävällä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 128/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli hoitanut vankilassa avoinna ollutta vankeinhoitoesimiehen virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa. Ensimmäisen virkasuhteen vielä kestäessä A oli nimitetty hoitamaan virkavapaalle jäävän...
 • Korvausvaatimus

  Asia 93/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt ministeriössä 7.1.2003 - 30.4.2008 yhteensä kuudella eri määräaikaisella nimityksellä. Ministeriön mukaan kaikki nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin. Kahden...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 140/2010: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut 20.9.2010 tekemällään päätöksellään rikosylikonstaapeli A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Irtisanomisen perusteena...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 155/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 18.11.2010 tekemällään päätöksellä irtisanonut vanhempi konstaapeli A:n virkasuhteen, koska A oli syyllistynyt 1.9.2010 näpistykseen ja sakkovilppiin. Käräjäoikeus oli...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 127/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Sairaala oli tekemällään päätöksellä 29.7.2010 irtisanonut mielisairaanhoitaja A:n määräaikaisen virkasuhteen, koska A oli käyttäytynyt väkivaltaisesti potilasta kohtaan. A:n irtisanomisen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Asia 47/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 31.3.2010 irtisanonut toimistosihteeri A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toistuvasti perusteettomilla poissaoloillaan laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 6/2011: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankila oli 16.12.2010 tekemällään päätöksellä irtisanonut vartija A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. A oli 6.12.2010 pitänyt hallussaan 0,7 grammaa...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 1/2011: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankila oli päätöksellään 3.12.2010 irtisanonut vartija A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt törkeään...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 123/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli 10.11.2009 irtisanonut vanhemman tutkijainsinööri A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Syyskuussa 2009 oli tullut ilmi, että A oli ollut luvatta...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 110/2007: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Lääninhallitus oli 28.11.2007 erottanut nimismies A:n virantoimituksesta 2.12.2007 - 29.2.2008 väliseksi ajaksi. Hovioikeus oli 4.10.2007 tuominnut A:n vuosina 2002 - 2004 tehdyistä kolmesta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 114/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa eri virkatehtävissä erinäisinä ajanjaksoina 1.6.1981 - 31.7.1984 ja 1.10.1988 - 30.9.2008. Viimeiseksi A oli nimitetty opettavan tutkijan virkaan 1.10.2003...
 • Korvausvaatimus

  Asia 108/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt assistenttina ja yliopistonopettajana 1.10.2003 - 30.6.2008 kuudella määräaikaisella nimityksellä. Määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoitettu ensimmäisessä nimityksessä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 85/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) palveluksessa harjoittelijana, projektisihteerinä ja projektitiedottajana 2.5.2000 - 31.3.2007 kaikkiaan 19 määräaikaisella nimityksellä....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 101/2008: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli 5.8.2008 pidättänyt A:n virantoimituksesta siihen saakka, kunnes 4.5.2007 tehty päätös hänen irtisanomisestaan saa lainvoiman. A:n irtisanomisaika oli päättynyt. Valtion...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 62/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 28.4.2009 irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta ja pidättänyt hänet virantoimituksesta välittömästi. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt 21.8.2008...
 • Korvausvaatimus

  Asia 66/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa assistenttina, yliassistenttina sekä yliopistonlehtorina määräaikaisissa virkasuhteissa 1.2.1989 - 31.1.2008. Yliopistonlehtorin avoinna ollut...
 • Korvausvaatimus

  Asia 51/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli 1.1.2002 - 31.12.2006 toiminut lääninhallituksen palveluksessa kolmessa määräaikaisessa virkasuhteessa rakennerahastokoordinaattorina ja EU -koordinaattorina. A oli palkattu teknisen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 39/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli 18.2.2009 irtisanonut instituutin talous- ja hallintopäällikkö A:n virastaan yhden kuukauden irtisanomisajalla. Perusteena irtisanomiselle esitettiin instituutin sisäisen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 49/2008: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Yliopisto oli 2.10.2006 irtisanonut klinikkaeläinhoitaja A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Yliopiston mukaan A oli toiminut hevostiloilla eläinlääkäriä esittäen,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 37/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut viraston palveluksessa toimistosihteerinä 13 peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.10.2002 - 30.11.2007. Virastossa oli vuosina 2004 - 2007 ollut vireillä uudistus,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 30/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli nimittänyt A:n kolmesti määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2005 - 31.12.2007. A oli toiminut koko ajan samoissa opetustehtävissä. Virkamieslautakunnan mukaan korkeakoulu...
 • Korvausvaatimus

  Asia 11/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli 15.3.1993 - 31.7.2007 toiminut yliopiston palveluksessa yhteensä 18 määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n tehtävät olivat koko ajan koostuneet samoista lehtorin opetustehtävistä ja...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 2/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankila oli 11.12.2008 irtisanonut A:n vartijan virasta kahden kuukauden irtisanomisajalla ja pidättänyt A:n virantoimituksesta välittömästi irtisanomisen jälkeen irtisanomisajan päättymiseen...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 8/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 22.12.2009 pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta toistaiseksi rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. Päätöksen perustelujen...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 135/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankilan johtaja oli pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta tämän tultua päihtyneenä virkapaikalle omalla autollaan. Rattijuopumusepäilyn vuoksi paikalle kutsutun poliisin tekemän puhalluskokeen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 138/2010: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut vartija A:n ja pidättänyt tämän virasta irtisanomisajaksi. A:n oli epäilty syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. A sai alustavan tiedon kuulemistilaisuudesta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 137/2010: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Rajavartiosto oli irtisanonut vanhempi rajavartija A:n ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. A oli tuomittu käräjäoikeudessa 19.6.2010 tehdystä laittomasta uhkauksesta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 128/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään irtisanonut vanhempi konstaapeli A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta välittömästi irtisanomisajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan irtisanomisen syynä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 131/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa virastomestarin ja näytteenottajan tehtävissä 3.7.2006 - 30.6.2010 yhteensä viidessä määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimittämiskirjoihin oli merkitty...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 125/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli pidättänyt teknikkokapteeniluutnantti A:n virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. A:n epäiltiin syyllistyneen muun muassa pahoinpitelyrikokseen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 109/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 1.7.2006 - 31.12.2007 välisenä aikana kolmessa eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Ensimmäinen nimitys tehtiin ajaksi 2.10.2006 - 28.2.2007....
 • Korvausvaatimus

  Asia 108/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty määräajaksi yliopiston laulutaiteen lehtorin virkaan viisivuotiskaudeksi 1.8.2003 - 31.7.2008 ja määräaikaiseen virkasuhteeseen yksivuotiskaudeksi 1.8.2008 - 31.7.2009....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 111/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli antanut vankilan poliklinikan sairaanhoitaja A:lle kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käyttäytymisestä työyhteisössä. Päätöksen perustelujen mukaan A oli moittinut ja mustamaalannut...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 104/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Yliopisto oli määrännyt A:n terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin hänen tehtäviensä hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. A:n kieltäydyttyä tutkimuksista,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 102/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa tutkijan ja osastosihteerin tehtävissä 1.3.2003 - 31.12.2004 ja 1.9.2005 - 31.3.2009 välisenä aikana yhteensä 18 määräaikaisessa virkasuhteessa....
 • Korvausvaatimus

  Asia 97/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa tutkimusavustajan määräaikaisessa virkasuhteessa 6.8.2007 - 31.7.2009 välisenä aikana. Virasto oli perustellut A:n määräaikaista nimittämistä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 84/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt poliisilaitoksella vartijan tehtävissä yhteensä 15 määräaikaisessa virkasuhteessa 10.6.2002 - 28.2.2009 välisenä aikana. Määräaikaisuuksien perusteena oli sijaisuus,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 72/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston instituutissa koulutusjohtajana 1.10.2003 - 31.12.2008 välisenä aikana kolmessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimittämiskirjoihin oli merkitty määräaikaisuuksien...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 81/2010: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli tekemällään päätöksellä irtisanonut palkkasihteeri A:n virkasuhteen, koska hänen tehtävänsä olivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi viraston siirryttyä palvelukeskuksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 71/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Työvoimatoimisto oli nimittänyt A:n määräaikaiseen virkasuhteeseen 21.1. - 1.5.2007 väliseksi ajaksi ja virkaan määräajaksi 2.5.2007 - 28.2.2009, ensin työsuunnittelijan nimikkeellä ja...
 • Korvausvaatimus

  Asia 67/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa koulutus- ja tiedostussihteerin tehtävissä 14.11.2005 - 31.12.2008 välisenä aikana yhteensä viidessä määräaikaisessa virkasuhteessa. Kahden ensimmäisen määräaikaisuuden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 69/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt vankilan poliklinikalla 23.10.2006 - 31.12.2008 välisenä aikana yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viraston selvityksestä ilmenee, että nimityksen perusteena...
 • Korvausvaatimus

  Asia 57/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt verotoimistossa yhtäjaksoisesti kuusi vuotta ja 11 kuukautta yhteensä 20 määräaikaisessa virkasuhteessa 1.2.2003 - 31.12.2009. Määräaikaisuuksien perusteena oli sijaisuus...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 34/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli antanut ylikomisario A:lle kirjallisen varoituksen, koska hän oli ollut 21.12.2009 ja 22.12.2009 poissa työvuorolistan mukaisesta työvuorosta ilman esimiehen lupaa....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 55/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta rikosepäilyn takia. A:n epäiltiin syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja virka-aseman väärinkäyttämiseen....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 42/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Verotoimisto oli antanut päätöksellään A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A ei ollut noudattanut työaikajärjestelyjä, ja hän oli jättänyt ilmoittamatta poissaoloista,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 31/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 1.2.2010 antanut A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perusteena oli A:n toistuva epäasiallinen käyttäytyminen virkatehtävien hoidossa. A:n mukaan häntä ei...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 26/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta A:n rikostuomion perusteella. A oli käräjäoikeuden tuomion mukaan syyllistynyt virkavelvollisuuksien...
 • Korvausvaatimus

  Asia 25/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt työ- ja elinkeinotoimistossa 16.10.2006 - 30.8.2009 yhteensä yhdeksässä peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n virkasuhteet 16.10.2006 -15.10.2008 ovat...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 17/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä 12.- 14.10.2009. Päätöksen mukaan A oli ollut luvatta poissa työpaikalta ja jättänyt ilmoittamatta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 24/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos antoi päätöksellään vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnasta ja poliisimiehelle sopimattomasta käyttäytymisestä. Käräjäoikeus...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 16/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Rajavartiosto oli antanut vanhempi rajavartija A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen aiheena oli ollut se, että A oli lokakuun 21. ja 22. päivän välisenä yönä aiheuttanut kotonaan...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 13/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. A oli ollut vapaa-ajallaan voimakkaasti päihtyneenä ja riidellyt puolisonsa kanssa. A:n puolison hätäkeskukselle...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 89/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Tullipiiri oli 23.5.2008 antanut tullitarkastaja A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituspäätöksen mukaan A oli marraskuun 2007 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana tullut useasti myöhässä...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 84/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 83/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 80/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli antanut A:lle 17.6.2009 kirjallisen varoituksen. Perustelujen mukaan A oli käyttäytynyt kokouksessa 26.2.2009 uhkaavasti ainakin kahta alaistaan kohtaan. Lisäksi viisi alaista...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 82/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 81/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Korvausvaatimus

  Asia 64/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa tutkijana 16.4.1993 - 31.12.2007 yhteensä 48 määräaikaisella nimityksellä. Nimitykset ajalla ennen 1.12.1994 oli tehty ennen virkamieslain voimaan tuloa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 109/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt tutkijana yliopiston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa 52 nimityksellä 15.6.1998 - 31.5.2008. 15.6.1998 - 31.7.2001 perusteena määräaikaisuuksille oli erään...
 • Korvausvaatimus

  Asia 55/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa informaatikkona yhtäjaksoisesti 15.8.2005 - 31.1.2008 yhteensä 17 määräaikaisessa virkasuhteessa. A oli työskennellyt kahdessa peräkkäisessä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 27/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen palveluksessa 23.11.1992 - 30.9.2007 yhteensä 32 määräaikaisella virkanimityksellä. Virkamieslain mukaan korvauksen perusteena...
 • Korvausvaatimus

  Asia 111/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut nimitettynä yliopiston laitoksen assistentin, lehtorin ja päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisiin virkasuhteisiin 1.9.1998 - 30.6.2007 yhteensä 14 eri nimityksellä. Määräaikaisuutta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 20/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 16 peräkkäiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.1999 - 31.8.2007. A:n tehtävänä oli toimiminen yliopiston projektipäällikkönä ja projektinjohtajana eräässä hankkeessa....
 • Korvausvaatimus

  Asia 15/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa 18.8.2003 - 31.7.2008 kuudella eri nimityksellä. A oli irtisanoutunut 1.8.2006 - 31.7.2007 virkasuhteesta ja...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 22/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Sairaala oli 16.1.2009 antanut sairaanhoitaja A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen mukaan A oli laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan jättämällä kirjaamatta potilasasiakirjaan merkintöjä...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 91/2009: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli 30.7.2009 purkanut A:n virkasuhteen koeaikana, koska A ei ollut saavuttanut 12 minuutin juoksutestissä tehtävän edellyttämää 2600 metrin tulosta. A:lta ei ollut voitu...
 • Korvausvaatimus

  Asia 54/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut nimitettynä lääninhallituksen palvelukseen määräaikaisiin osastosihteerin virkasuhteisiin yhteensä kahdeksalla eri nimityksellä 10.3.2003 - 31.1.2009. Lääninhallituksen mukaan...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 78/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Yliopisto oli 17.6.2009 pidättänyt professori A:n virantoimituksesta 1.7.2009 alkaen. Perusteena päätökselle oli A:ta vastaan käräjäoikeudessa nostetut rikossyytteet kahdesta virka-aseman...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 51/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Elintarviketurvallisuusvirasto oli 26.3.2009 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituspäätöksen mukaan A oli käyttäytynyt epäasiallisesti sekä työkavereitaan että...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 58/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopisto oli 17.4.2009 antanut A:lle kirjallisen varoituksen. Perusteena oli päätöksen mukaan esimiehen hänelle antamien työtehtävien toistuva laiminlyöminen. A ei ollut sopinut asiakastapaamisia,...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 119/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli 15.10.2009 irtisanonut A:n virkasuhteen päättymään taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. A oli saanut päätöksen oikaisuvaatimusosoituksineen tiedokseen 19.10.2009....
 • Korvausvaatimus

  Asia 60/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa suunnitteluassistenttina ja suunnittelijana 1.8.1995 - 31.12.2008 yhteensä 19 määräaikaisessa virkasuhteessa. Yliopiston selvityksen mukaan kaikkien määräaikaisten...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 61/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Syyttäjänvirasto oli 23.4.2009 irtisanonut kihlakunnansyyttäjä A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta irtisanomisajaksi tai kunnes toisin päätetään. Päätöksen perusteluissa...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 6/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli 16.12.2008 päättänyt irtisanoa amanuenssi A:n virkasuhteen taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla päättymään 15.6.2009 lukien. Taloudelliset syyt olivat...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 122/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Koulutuskeskus oli A:n väittämän mukaan 9.2.2009 suullisesti tekemällään päätöksellä pidättänyt perheohjaaja A:n virantoimituksesta. Koulutuskeskus kiisti pidättäneensä A:n...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 86/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli 11.6.2009 antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä ja epäasiallisesta käytöksestä. Virasto oli ilmoittanut lähettäneensä kutsut kuulemistilaisuuteen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 85/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli 11.6.2009 tekemällään päätöksellä antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. A oli kieltäytynyt osallistumasta viraston ja kaupungin lääkärikeskuksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 21/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty viraston määräaikaiseen virkasuhteeseen 22.8.2007 - 31.12.2008. Perusteena oli B:n viransijaisuus. Vakituinen viranhaltija B oli hakenut tämän jälkeen virkavapauden jatkoa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 64/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt 1.10.2005 - 31.12.2008 yliopistossa kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viides nimitys oli päättynyt 31.12.2007 ja viimeinen alkanut 8.1.2008. Virkamieslautakunta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 13/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 1.8.1992 - 31.7.2008 yhteensä kahdeksalla nimityksellä erikoistutkijan ja yhden nimityksen osalta professorin määräaikaisessa virkasuhteessa....
 • Virantoimituksesta pidättäminen ,  Virkasuhteen purkaminen

  Asia 115/2009: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli 30.9.2009 purkanut A:n virkasuhteen koeaikana ja pidättänyt hänet välittömästi virantoimituksesta. Perusteena ilmoitettiin se, ettei A ollut pystynyt viranhoidossa itsenäiseen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 120/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Koulu oli irtisanonut lehtori A:n virkasuhteen 12.10.2009. Päätöksen perustelujen mukaan A oli opettajana käyttäytynyt tavalla, joka oli vastoin koulun sääntöjä ja opettajan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 66/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston instituutissa koulutussuunnittelijana neljässä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.8.2004 - 31.12.2008. Ensimmäinen nimitys oli ollut A:n mukaan perusteltu,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 129/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Maakunta-arkisto oli päätöksellään 20.10.2008 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Perusteena oli A:n epäasiallinen käytös maakunta-arkiston johtajaa kohtaan 30.6.2008....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 128/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Maakunta-arkisto oli päätöksellään 20.10.2008 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen perusteena oli A:n sopimaton käytös virantoimituksessa ja toisen työntekijän...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 126/2008: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Ministeriö oli päätöksellään 21.11.2008 irtisanonut sihteeri A:n määräaikaisen virkasuhteen. Päätöksen mukaan A oli selkeästi laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. A oli käynyt ennen irtisanomista...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 110/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 30.10.2008 antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. A oli paljastanut salassa pidettävän tiedon kertomalla rikoksesta epäillylle, että tästä on tehty...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 122/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Maakunta-arkisto oli 18.2.2008 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituspäätöksen mukaan A oli rikkonut taloussäännön nojalla annettua määräystä ja arkiston johtajan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 123/2008: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Sairaala oli 21.11.2008 irtisanonut sairaanhoitaja A:n, koska A oli rikkonut ja laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan sekä kieltäytynyt työkyvyn selvittämisestä. A:n kanssa oli...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 109/2007: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus oli 21.11.2007 antanut erikoistutkija A:lle kirjallisen varoituksen. A oli laiminlyönyt tehdä asianmukaisesti työnantajan hänelle...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 105/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Vankeinhoitolaitoksen alueterveydenhuoltoyksikkö oli 15.9.2008 päättänyt antaa sairaanhoitaja A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen perusteena oli epäasiallinen käyttäytyminen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 104/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut A:n vartijan virasta 25.10.2007. Samalla poliisilaitos oli päättänyt pidättää A:n virantoimituksesta irtisanomisajaksi välittömästi irtisanomisen jälkeen....
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 102/2008: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Ministeriö oli 7.8.2008 päättänyt purkaa projektisuunnittelija A:n määräaikaisen virkasuhteen päättymään 7.8.2008. Perusteena oli sopimattomuus tasa-arvoyksikön projektisuunnittelijan tehtäviin....
 • Korvausvaatimus

  Asia 104/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty yliopiston palvelukseen 1.8.1992 - 31.3.2008 kahdeksalla peräkkäisellä määräyksellä. 1.1.2004 - 31.7.2005 A oli toiminut professorina määräaikaisissa virkasuhteissa. A:n...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 98/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli antanut 23.7.2008 toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Lupahallinnon heikentyneen henkilöstötilanteen vuoksi poliisipiirin johtaja oli päättänyt,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 100/2007: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopisto oli 19.10.2007 antanut hallintosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. A oli ajalla 1.8.2006 - 28.9.2007 saapunut työpaikalle sallitun työaikaliukuman puitteissa ainoastaan neljä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 99/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston liikunnanohjaajana ja liikuntasuunnittelijana määräaikaisissa virkasuhteissa 1.8.2002 - 11.7.2008 yhteensä kahdeksalla peräkkäisellä nimityksellä. Yliopiston...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 97/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut A:n 25.10.2007 ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. A:ta epäiltiin vapaa-ajalla tapahtuneesta pahoinpitelystä. A oli kuulusteluissa kiistänyt syyllisyytensä...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 98/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut vartija A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet välittömästi virantoimituksesta 25.10.2007. A:n oli epäilty lähennelleen vastakkaista sukupuolta olevaa tutkintavankia...
 • Korvausvaatimus

  Asia 91/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 2.2.1998 - 12.7.2007 yliopiston toimistosihteerin virkasuhteeseen määräajaksi 12 peräkkäisellä nimityksellä. Nimitysten perusteeksi oli vuodesta 2002 lähtien merkitty projektiluonteinen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 96/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt projektisihteerinä yliopistossa 1.7.1996 - 31.5.2008 yhteensä 13 nimityksellä. A väitti tehtäviinsä kuuluneen vain yliopiston pysyviä tehtäviä. Yliopiston esittämän...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 88/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Pääesikunta oli päätöksellä 16.6.2008 irtisanonut A:n virkasuhteen siten, että A:n virkasuhde puolustusvoimiin päättyi 1.1.2009 lukien tai päätöksen tiedoksiannosta lukien kuuden kuukauden...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 80/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Pääesikunta oli päätöksellä 16.6.2008 irtisanonut A:n virkasuhteen siten, että A:n virkasuhde puolustusvoimiin päättyi 1.1.2009 lukien tai päätöksen tiedoksiannosta lukien kuuden kuukauden...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 87/2007: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 5.9.2007 irtisanonut toimistosihteeri A:n virkasuhteen. A oli sairausloman ja virkavapauden jälkeen kieltäytynyt palaamasta työhön. A