Oikeustapaukset

Tällä sivustolla on valtion virkamieslakia koskevaa oikeus- ja ratkaisukäytäntöä vuodesta 1995 alkaen.

Virkamies voi valittaa valtioneuvoston tai viraston tekemästä virkamiestä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Valtionhallinnon kehittämisosasto julkaisee kotisivuillaan lyhyet ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien sekä vuonna 2013 lakkautetun virkamieslautakunnan päätöksistä. Jos päätökseen on haettu muutosta, ratkaisuselosteen yhteydestä löytyy viittaus korkeimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen.

Yhteystiedot:

virkamiesoikeus(at)vm.fi

Sanahaussa käytettävissä oleva asiasanalista

Huomaathan, että sinun on rajattava ensin aihe tai aiheet ennenkuin haku toimii.

Mikäli tiedät tapauksen diaarinumeron, neuvomme ystävällisesti käyttämään Googlen hakutoimintoa. Oikeustapauspankin oma haku ei tunnista diaarinumeroita.