Oikeustapaukset

Tällä sivustolla on valtion virkamieslakia koskevaa oikeus- ja ratkaisukäytäntöä vuodesta 1995 alkaen.

Virkamies voi valittaa valtioneuvoston tai viraston tekemästä virkamiestä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Valtionhallinnon kehittämisosasto julkaisee kotisivuillaan lyhyet ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien sekä vuonna 2013 lakkautetun virkamieslautakunnan päätöksistä. Jos päätökseen on haettu muutosta, ratkaisuselosteen yhteydestä löytyy viittaus korkeimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen.

Yhteystiedot:

virkamiesoikeus(at)vm.fi

Sanahaussa käytettävissä oleva asiasanalista

Huomaathan, että sinun on rajattava ensin aihe tai aiheet ennenkuin haku toimii.

Mikäli tiedät tapauksen diaarinumeron, neuvomme ystävällisesti käyttämään Googlen hakutoimintoa. Oikeustapauspankin oma haku ei tunnista diaarinumeroita.

 

Rajaa aihetta
 • Virkasuhteen purkaminen

  Päätös PS-HaO 17/0154/2 Virkasuhteen purkaminen

  Virkasuhteen purkaminen                                                Pohjois-Suomen...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 14/0959/2 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös HeHaO 17/0069/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                                     Helsingin...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös KuHaO 14/0053/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                            ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös I-SHaO 18/0166/4 Irtisanominen yksiköperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 16/0104/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                                          ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös I-S HaO 18/0002/4 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös HeHaO 17/0301/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös I-SHaO 14/5168/4 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHaO 15/0091/4 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHaO 15/0296/3 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                               ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHaO 15/0295/3 Korvausvaatimus

  Määräaikainen virkasuhde                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HäHao 15/0294/3 Korvausvaatimus

  Hallintoriita                                                                        ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös TuHaO 15/0082/1 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 15/0073/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus Virkavelvollisuuden laiminlyönti                                      ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 14/5309/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 14/5217/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös I-SHaO 1475207/4 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Päätös I-SHaO 15/0136/4 Irtisanominen yksilöperusteella ja määräaikainen virantoimituksesta erottaminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                        ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Päätös HeHaO 14/0979/2 Irtisanominen yksilöperusteella

  Irtisanominen yksilöperusteella                                        ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös P-SHaO 15/0322/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HäHaO 13/0442/3 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus Uudelleen sijoittaminen Toiminnan uudelleenjärjestely                                         ...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös P-SHaO 16/0610/2 Virantoimituksesta pidättäminen

  Virantoimituksesta pidättäminen                             ...
 • Lomauttaminen

  Päätös I-SHaO 16/0126/4 Lomauttaminen

  Lomauttaminen                                                                                ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös VHaO 17/0217/1 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös VHaO 17/0190/1 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös P-SHaO 16/514/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0820/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0819/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0899/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Korvausvaatimus

  Päätös HeHaO 16/0654/2 Korvausvaatimus

  Korvausvaatimus                                                        ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös VHaO 17/0238/1 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HäHaO 14/0194/3 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                             ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/0833/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HäHaO 17/0398/3 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/1021/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 17/0369/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/0983/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Kirjallinen varoitus

  Päätös HeHaO 16/0858/2 Kirjallinen varoitus

  Kirjallinen varoitus                                                    ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös 16/0240/1 TuHaO Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HäHaO 16/0716/3 irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Päätös HeHaO 15/0065/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Irtisanominen yksilöperusteella                                ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 17/0074/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 17/0143/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 16/0441/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 16/0653/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Päätös HeHaO 16/0651/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Irtisanominen kollektiiviperusteella                                              ...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 107/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Lääninhallitus oli 15.11.2007 irtisanonut taidetoimikunnan pääsihteeri A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Käräjäoikeus oli 26.9.2007 tuominnut A:n pahoinpitelystä...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 1174/95: Kirjallinen varoitus

  Toimistopäällikkö X:lle oli 7.11.1995 annettu kirjallinen varoitus virkatehtävien laiminlyömisestä. X oli valmistellut tehtäviinsä kuuluneita ennakkotietoja ja kirjallisia ohjauksia vuonna 1995 11 kappaletta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 6/2002: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Avustava ulosottomies X oli irtisanottu 18.12.2001 virkamieslain 25 §:n ja 14 §:n nojalla sekä samalla pidätetty virantoimituksesta lain 40 §:n nojalla. X oli jättänyt perimättä 437 846...
 • Korvausvaatimus

  Asia 12/2000: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä X oli nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin yliopiston kasvatustieteen yp. lehtoriksi 1.1. - 29.2.1996, 1.3. - 31.12.1996, 1.1. - 31.12.1997, 1.1. - 31.12.1998 ja 1.1. - 31.7.1999. Perusteena...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 81/98: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Tutkimusapulainen X oli saanut 7.10.1998 kirjallisen varoituksen työtehtävien suorittamatta jättämisestä ja kieltäytymisestä saapumasta asian selvittämiseksi järjestettyyn tilaisuuteen....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 16/98: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Koulun johtokunta oli antanut apulaisjohtaja X:lle 10.2.1998 kirjallisen varoituksen yhteistyöhaluttomuudesta koulun johtoryhmätyöskentelyssä, työtehtävien laiminlyönnistä ja ohjesäännön...
 • Korvausvaatimus

  Asia 88/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli vuosina 1996 - 2001 työskennellyt viraston projekteissa määräaikaisissa työsopimussuhteissa sekä tutkimusavustajana ja apulaistutkijana määräaikaisissa virkasuhteissa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 79/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa lukuvuosina 2001 - 2010 yhteensä seitsemässä eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimikirjanotteessa määräaikaisuuden perustetta ei ollut...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 77/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Viraston erään toimialan toimialajohtajan sijaisena toiminut apulaisjohtaja oli 13.10.2011 tekemällään päätöksellä antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 83/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa toimistosihteerinä erillisillä nimityksillä yhteensä 6 vuotta ja yhden kuukauden. Valtion virkamieslain...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 70/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankilanjohtaja oli 19.9.2011 tekemällään päätöksellä pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta toistaiseksi, koska A oli vangittu epäiltynä törkeästä kiristyksestä ja virka-aseman...
 • Korvausvaatimus

  Asia 61/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa 1.8.2002 - 31.7.2010 yhteensä kahdeksassa eri määräaikaisessa virkasuhteessa assistentin, lehtorin yliassistentin ja professorin tehtävissä....
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 68/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Ministeriö oli 28.9.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut viestintäpäällikkö A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Ministeriö oli...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 59/2010: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli 20.4.2010 tekemällään päätöksellä purkanut osastosihteeri A:n virkasuhteen koeaikana. Päätöksen perusteluissa oli todettu, että A ei ollut pystynyt hoitamaan tehtäviään...
 • Korvausvaatimus

  Asia 59/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa vuosina 1985 - 1994 määräaikaisissa työsopimussuhteissa. Tämän jälkeen A oli toiminut määräaikaisissa virkasuhteissa vuosina 1994 - 2012. A:n...
 • Korvausvaatimus

  Asia 58/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa lukuvuosina 1987 - 2009 yhteensä 45 eri määräaikaisessa virkasuhteessa tuntiopettajan työtehtävissä. A oli 11.1.2010 - 7.4.2010 ollut määräaikaisessa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 53/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut yliopiston palveluksessa 1.8.2002 - 31.12.2009 yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n palvelussuhde oli jatkunut ajalla 1.1.2010 - 31.7.2012 määräaikaisena...
 • Korvausvaatimus

  Asia 50/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa palveluasiantuntijana määräaikaisessa virkasuhteessa 14.12. - 31.12.2009. Yhteyspalvelukeskus oli siirretty vuoden 2010 alusta osaksi tietotekniikkakeskusta,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 49/2012: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Ministeriö oli päätöksellään 25.6.2012 antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnin johdosta. Virkamieslautakunta arvioi kirjallisen varoituksen lainmukaisuuden...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 45/2011 ja 61/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli 18.5.2011 tekemällään päätöksellä pidättänyt A:n virantoimituksesta samaisesta päivästä alkaen rikostutkinnan ja mahdollisen rikossyytteen ajaksi, koska hänen epäiltiin syyllistyneen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 39/2012: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Vankilan johtaja oli 1.6.2012 tekemällään päätöksellä antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen perustelujen mukaan A:n käytös...
 • Korvausvaatimus

  Asia 28/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa 13 eri määräaikaisessa virkasuhteessa yhteensä noin kahdeksan vuotta. Valtion virkamieslain mukaan korvausvaatimus tulee tehdä kuuden kuukauden...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 27/2012: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankilan johtaja oli 26.3.2012 tekemällään päätöksellä pidättänyt viralta pantavaksi tuomitun vartija A:n virantoimituksesta, kunnes rikosasia on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla....
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 23/2012 ja 38/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Viraston päällikkö oli 5.4.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen valtion virkamieslain 25 §:n nojalla. Viraston päällikkö oli 6.6.2012 tekemällään päätöksellä pidättänyt...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Asia 24/2012: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 16.3.2012 irtisanonut A:n talousassistentin virasta. Virasto oli päätöksillään 30.6.2010, 17.9.2010 ja 17.10.2011 antanut A:lle kolme kirjallista varoitusta. A...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 13/2012: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli 8.2.2012 tekemällään päätöksellä purkanut verkkotoimittaja A:n virkasuhteen koeaikana. A:ta oli kuultu ennen päätöksen tekemistä 20.1.2012 pidetyssä tilaisuudessa. Kuulemistilaisuuden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 16/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt käräjäoikeudessa lähes seitsemän vuoden ajan yhteensä kymmenessä määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n määräaikaisuuksien perusteeksi oli ilmoitettu vakinaisen toimistosihteerin...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 14/2012: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli 8.2.2012 tekemällään päätöksellä purkanut asiantuntija A:n virkasuhteen koeaikana. Työnantaja oli ollut tyytymätön A:n suoriutumiseen muun muassa sen vuoksi, että hän ei ollut...
 • Korvausvaatimus

  Asia 12/2012: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut viraston palveluksessa 11 vuotta, 21.8.2000 - 31.10.2011, lähes yhtäjaksoisesti. Hänet oli tuona aikana nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen 33 kertaa. A:n palvelussuhde...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 9/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli 25.1.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen. A oli ollut poissa töistä 16.1.2012 eikä ollut kuulemistilaisuudessa 25.1.2012 esittänyt poissaololleen hyväksyttävää...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 129/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään irtisanonut lakimies A:n virkasuhteen, koska A oli toistuvasti ja pitkäaikaisesti rikkonut ja laiminlyönyt hänelle kuuluneita virkavelvollisuuksia sekä jatkanut...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Asia 145/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Ministeriö oli päätöksellään 29.9.2010 irtisanonut taloussuunnittelija A:n virastaan kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua 31.3.2011 lukien. Perustelujen mukaan A oli ollut alkoholin...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 118/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 24.6.2010 irtisanonut materiaalipäällikkö A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt työturvallisuusnäkökohtien vakavaan laiminlyöntiin...
 • Korvausvaatimus

  Asia 116/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa lehtorina 1.9.2002–31.5.2009 kolmella eri määräaikaisella nimityksellä. Yliopiston mukaan kaksi ensimmäistä nimitystä olivat perustuneet työn luonteesta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 124/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Vankila oli päätöksellään 10.11.2009 antanut vartija A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen antamisen syinä olivat olleet ulkopuolisen henkilön kuljettaminen vanginkuljetusautossa ja...
 • Korvausvaatimus

  Asia 114/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 1.1.2003–30.9.2009 yhteensä seitsemällä eri määräaikaisella nimityksellä. Yliopiston mukaan kaikkien nimitysten perusteena oli ollut projektiluontoinen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 110/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty virastossa yhteensä 121 määräaikaiseen virkasuhteeseen vuodesta 1986 lähtien. Ajanjaksolla 1.12.1994–12.4.2009 määräaikaisia virkasuhteita oli ollut yhteensä 105. Viraston...
 • Korvausvaatimus

  Asia 105/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin 12 kertaa ajanjaksolla 16.2.2004–30.6.2009. A:lle oli kertynyt yhtäjaksoista palvelusaikaa viisi vuotta neljä kuukautta ja 14 päivää. Viraston...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 100/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli tekemällään päätöksellä 3.6.2010 antanut lakimies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Virkamieslautakunta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 76/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 16.9.2011 antanut neuvontalakimies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toistuvasti laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan jättämällä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 72/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.8.2002–31.12.2009 yhteensä yhdeksällä eri määräaikaisella nimityksellä. Yliopiston mukaan perusteina A:n määräaikaisille palvelussuhteille olivat olleet...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 66/2011: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 17.6.2011 irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta ja pidättänyt hänet virantoimituksesta välittömästi. Päätöksen perustelujen mukaan hovioikeus oli...
 • Korvausvaatimus

  Asia 68/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty puolustusvoimien palvelukseen määräaikaisiin virkasuhteisiin 15.3.1990 lukien laboratorionhoitajan tehtäviin. Välillä A oli nimitetty lyhyiksi ajoiksi lähinnä sairaanhoitajan...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 65/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli tekemällään päätöksellä 3.8.2011 antanut apulaispoliisipäällikkö A:lle kirjallisen varoituksen, koska A oli 22.7.2011 luvattomasti keskeyttänyt työnteon. Päätöksen perustelujen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 54/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 1.1.2010–30.6.2011 yhteensä kolmessa eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat liittyneet organisaatiouudistuksesta johtuvan...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 50/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 13.6.2011 irtisanonut näyttelyassistentti A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen perustelujen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 43/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 13.6.2011 irtisanonut markkinointijohtaja A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen perustelujen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 48/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.8.2002–31.12.2009 yhteensä seitsemässä määräaikaisessa virkasuhteessa. Yliopiston mukaan A:n palvelussuhde yliopistoon ei ollut päättynyt, vaan ainoastaan...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 42/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 10.5.2011 antanut kihlakunnanulosottomies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n käyttäytyminen lähiesimiestään kohtaan 4.4.2011 oli...
 • Korvausvaatimus

  Asia 43/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 4.12.1995–31.12.2009 yhteensä 29 eri määräaikaisessa virkasuhteessa, ja tämän jälkeen A oli ollut 1.1.–30.6.2010 määräaikaisessa työsuhteessa yliopistoon....
 • Korvausvaatimus

  Asia 37/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Yliopisto oli nimittänyt A:n viiden vuoden määräajaksi professorin virkaan 1.3.2006–28.2.2011. Yliopiston mukaan A:n vaatimus perustui 1.1.2010 jälkeiseen aikaan eikä uuden yliopistolain...
 • Korvausvaatimus

  Asia 42/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.1.1990–1.11.2009 yhteensä 46 eri virkasuhteessa tutkimusteknikkona. Yliopiston mukaan virkamieslautakunta ei voinut tutkia määräaikaisten nimitysten lainmukaisuutta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 40/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 18.5.2011 antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli laiminlyönyt noudattaa partionjohtajan käskyä ja...
 • Korvausvaatimus

  Asia 36/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Vahtimestari A oli toiminut korkeakoulun palveluksessa 1.9.2007–31.10.2009 yhteensä 12 määräaikaisessa virkasuhteessa ja 1.11.–31.12.2009 määräaikaisessa työsopimussuhteessa. Näiden lisäksi...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 27/2011: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 23.3.2011 irtisanonut tietoliikenneinsinööri A:n kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Päätöksen perustelujen mukaan A oli ilman hyväksyttävää syytä jatkuvaluonteisesti...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 26/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 1.3.2011 antanut hätäkeskuspäivystäjä A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toistuvasti käyttäytynyt häiritsevästi työpaikalla....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 19/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 9.2.2011 pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta päätöspäivästä alkaen toistaiseksi enintään siihen saakka, kunnes hovioikeus oli käsitellyt...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 23/2011: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 14.3.2011 irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta irtisanomisajan päätyttyä 15.9.2011 lukien ja pidättänyt hänet virantoimituksesta 15.3.2011 lukien....
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 13/2011: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli päätöksellään 20.12.2010 irtisanonut tutkija A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n virkapaikan siirrosta oli 10.3.2010 tehty päätös, jonka mukaan A:n virkapaikka...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 5/2011: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Koulukoti oli tekemällään päätöksellä 14.12.2010 irtisanonut A:n koulukodin ohjaajan virasta. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kohdellut kaltoin perhekodin lapsia ja heidän vanhempiaan....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 151/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 8.11.2010 pidättänyt A:n virantoimituksesta toistaiseksi. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta sakkorangaistukseen. Poliisilaitos...
 • Korvausvaatimus

  Asia 134/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa huoltotyöntekijän tehtävissä 1.6.2000–30.6.2010 välisenä aikana yhteensä yhdessätoista (11) määräaikaisessa virkasuhteessa. Määräaikaisuuksien perusteeksi...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 120/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Valtakunnansyyttäjänvirasto oli päätöksellään irtisanonut kihlakunnansyyttäjä A:n ja pidättänyt tämän välittömästi virantoimituksesta. Päätöksen mukaan A:n epäiltiin saapuneen virkapaikalleen...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 112/2009: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään purkanut A:n määräaikaisen virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta. Virkasuhteen päättämistä koskevaa kuulemiskirjettä ei ollut saatu annettua tiedoksi...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 118/2009: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli irtisanonut A:n teknikkoyliluutnantin virasta ja pidättänyt hänet samalla virantoimituksesta. Irtisanomisen perusteena oli A:lle annettu kolmen kuukauden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 81/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt poliisilaitoksella toimistosihteerin tehtävissä 1.3.2008–30.4.2009 välisenä aikana yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Määräaikaisuuksien perusteiksi oli...
 • Korvausvaatimus

  Asia 106/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston tietojenkäsittelylaitoksella toimistosihteerinä 7.1.2002–30.6.2009 yhteensä kahdeksassa peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimitysten 7.1.2002–30.6.2007...
 • Korvausvaatimus

  Asia 88/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt 6.4.1999–31.3.2010 välisenä aikana toimistosihteerinä ja osastosihteerinä yhteensä 14 määräaikaisessa virkasuhteessa lääninhallituksen palveluksessa ja aluehallintouudistuksen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 14/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopiston rehtori antoi lehtori A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen mukaan A oli rikkonut virkavelvollisuuksiaan ja laiminlyönyt virkatehtäviensä suorittamisen asianmukaisesti ja...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 43/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli 13.3.2009 irtisanonut opettaja A:n virkasuhteen. Perusteena oli A:n päihtyminen virkatehtävissä työpaikalla. A:n keväällä 2009 pitämä luento oli A:n päihtymystilan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 27/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään irtisanonut tietohallintopäällikkö A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kantelukirjoituksissaan eduskunnan oikeusasiamiehelle...
 • Korvausvaatimus

  Asia 23/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty kihlakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen kahdella peräkkäisellä nimityksellä 1.4.–31.8.2008. Nimittämiskirjoissa ei ollut mainittu määräaikaisuuden perustetta....
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 31/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 27.1.2009 irtisanonut lehtori A:n virkasuhteen päättymään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Esitetyn selvityksen perusteella virkamieslautakunta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 124/2008: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Työsuojelupiiri oli 27.11.2008 irtisanonut A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Käräjäoikeus oli 1.10.2008 tuominnut A:n yllytyksestä perättömään lausumaan kuuden kuukauden ehdolliseen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asiat 120/2008 ja 38/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Tutkimusapulainen A oli ensin irtisanottu päätöksellä 13.11.2008 ja sitten päätöksellä 23.2.2009. Ensimmäisestä päätöksestä puuttui oikaisuvaatimusosoitus. Jälkimmäisessä päätöksessä todettiin,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 106/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt työvoima- ja elinkeinokeskuksessa 16.5.2003–2.4.2008 yhteensä kahdeksalla määräaikaisella nimityksellä. Virkamieslautakunnan mukaan A oli nimitetty ensimmäiseen määräaikaiseen...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 74/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Virasto oli 12.6.2009 päättänyt pidättää A:n virantoimituksesta toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes esitetään selvitys A:n työkyvyn arviointia koskevien tutkimusten aloittamisesta....
 • Korvausvaatimus

  Asia 70/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 1.3.2000–31.12.2008 korkeakoulun osa-aikaisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin yhteensä 11 peräkkäisellä nimityksellä. Määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoitettu työn luonne...
 • Korvausvaatimus

  Asia 65/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 1.3.2008–31.5.2009 neljään kihlakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen. Syyttäjänviraston selvityksen mukaan perusteena nimityksille oli ollut avoinna olevan viran...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 52/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Ministeriö oli irtisanonut A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet virantoimituksesta 7.11.2008. A vaati ensisijaisesti irtisanomispäätöksen kumoamista ja toissijaisesti menetetyn määräajan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 59/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Tutkimuslaitos oli 14.4.2009 irtisanonut laboratorioteknikko A:n virkasuhteen, sillä A oli rikkonut tai laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. A oli laiminlyönyt noudattaa työaikoja ja myöhästellyt...
 • Korvausvaatimus

  Asia 50/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulun palveluksessa 1.6.2006–31.12.2008 yhteensä viidessä peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa. A oli 18.11.2008 ilmoittanut suullisesti esimiehelleen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 28/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 27.1.2009 irtisanonut tutkija A:n virkasuhteen päättymään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yliopiston selvityksen mukaan taloustieteiden ja -matematiikan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 119/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston opetushoitajana kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.1.2005–31.7.2008. Kahden ensimmäisen nimityksen perusteena 1.1.2005–31.12.2006 olivat olleet hankkeet,...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 24/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli 27.1.2009 päivätyllä irtisanomisilmoituksella irtisanonut opintotoimistossa työskennelleen A:n palvelussuhteen päättymään tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yt-neuvotteluasiakirjoista...
 • Korvausvaatimus

  Asia 16/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliassistentin ja yliopisto-opettajan tehtävissä 1.8.1993 – 31.7.2008 kolmella määräaikaisella nimityksellä. Virkamieslautakunta ei tutkinut nimityksen lainmukaisuutta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 83/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Ympäristökeskus oli päätöksellään 17.6.2009 antanut A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perusteluiden mukaan A ei ollut suorittanut tehtäviään asianmukaisesti ja hän oli laiminlyönyt...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 88/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 13.7.2009 irtisanonut A:n ylikonstaapelin virasta ja pidättänyt hänet virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Käräjäoikeus oli 5.2.2009 tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 57/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Työsuojelupiiri oli 8.4.2009 irtisanonut A:n virkasuhteen päättymään neljän kuukauden irtisanomisajan kuluttua ja pidättänyt A:n virantoimituksesta. Käräjäoikeus oli 9.1.2008 tuominnut...
 • Korvausvaatimus

  Asia 19/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulun palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa 1.3.1996–31.10.2003 yhteensä 14 nimityksellä, jonka jälkeen A oli vielä nimitetty viiden vuoden määräajaksi...
 • Korvausvaatimus

  Asia 78/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli toiminut ympäristökeskuksen palveluksessa tarkastajan määräaikaisissa virkasuhteissa yhtäjaksoisesti 28.9.1998–31.3.2007 yhteensä 20 eri nimityksellä. A:n ensimmäisen nimityksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 17/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut nimitettynä työnjohtajan tehtäviin yhteensä kahdeksaan aluevankilan määräaikaiseen virkasuhteeseen yhtäjaksoisesti 4.9.2006–30.9.2008. Neljän ensimmäisen nimityksen osalta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 23/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 15.1.2010 antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien rikkomisen takia. A oli 22.8.2009 tullut työvuoroonsa alkoholilta tuoksuen ja...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 7/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli irtisanonut A:n opistoupseerin virasta. Päätöksen perustelujen mukaan A oli vakavana pidettävällä tavalla laiminlyönyt virkavelvollisuuksia olemalla ilman hyväksyttävää...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 153/2010: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Virasto oli tekemällään päätöksellä 12.11.2010 purkanut koeajalla olleen työterveyshoitaja A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli työnantajan arvion mukaan sopimaton vaativaan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 142/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 1.3.2005–30.9.2010 määräaikaisilla nimityksillä, joiden perusteena oli käytetty avoimen viran tehtävien hoidon järjestämistä. Viraston mukaan kaikille nimityksille...
 • Korvausvaatimus

  Asia 136/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa määräaikaisissa virkasuhteissa viidellä nimityksellä yhden vuoden ja yhden kuukauden ajan. Viraston mukaan nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 107/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 7.6.2010 antanut verotarkastaja A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toiminut toistuvasti työnjohdon määräysten vastaisesti. A oli...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 121/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 26.10.2009 päättänyt antaa kokki A:lle kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Päätöksen perustelujen mukaan A oli moitittavalla käytöksellään toistuvasti...
 • Korvausvaatimus

  Asia 107/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 15.10.2007–31.3.2009 yhteensä seitsemällä eri määräaikaisella nimityksellä. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin, eikä sijaista...
 • Korvausvaatimus

  Asia 90/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa kolmessa eri projektissa tutkimusapulaisena 19.3.2004–31.12.2009 yhteensä 18 eri virkasuhteessa. Yliopiston mukaan perusteena määräaikaisille palvelussuhteille...
 • Korvausvaatimus ,  Virkasuhteen purkaminen

  Asia 97/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty määräaikaisiin toimistosihteerin/työnsuunnittelijan virkasuhteisiin virastoon neljällä eri nimityksellä 23.2.–30.6.2009, 1.7.–22.8.2009, 23.8.–30.9.2009 ja 1.10.–31.12.2009....
 • Korvausvaatimus

  Asia 54/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 5.5.–31.10.1997 ja 4.5.1998–31.12.2009 määräaikaisissa virkasuhteissa yhteensä 18 eri nimityspäätöksellä. A:lla oli vaatimuksensa mukaan perusteltu...
 • Korvausvaatimus

  Asia 83/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa 14.10.2002–31.12.2009 yhteensä 11 eri määräaikaisella nimityksellä. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin lukuun ottamatta viimeisintä,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 44/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa yhtäjaksoisesti 23.3.2009–31.12.2010 yhteensä kolmella eri määräaikaisella nimityksellä. Nimitysten perusteena oli pääasiallisesti ollut ruuhkan purku. Viraston...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 37/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 10.3.2010 antanut asentaja A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kieltäytynyt työnantajan järjestämästä koulutuksesta. A:n oli hankitun...
 • Korvausvaatimus

  Asia 38/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty opintopalvelukoordinaattorin määräaikaiseen virkaan korkeakoulussa 1.10.2005–31.12.2006. A jäi äitiyslomalle 27.10.2006 lukien. Korkeakoulun mukaan A:n tehtävä oli luonteeltaan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 34/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Biologi A oli toiminut viraston ja sen edeltäjän palveluksessa yhtäjaksoisesti 20.5.2002–31.12.2010 yhteensä 12 määräaikaisella nimityksellä. Viraston mukaan kaikki nimitykset olivat olleet...
 • Korvausvaatimus

  Asia 32/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt verotoimistossa 1.7.2002–31.10.2009 yhteensä 14 eri määräaikaisella nimityksellä. Verotoimiston mukaan nimitykset olivat perustuneet avoinna olleisiin virkoihin kuuluneiden...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 29/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Verotoimisto oli päätöksellään 17.3.2011 antanut kirjallisen varoituksen verosihteeri A:lle. Perustelujen mukaan A oli toistuvasti laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan jättämällä noudattamatta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 31/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli päätöksellään 25.3.2011 antanut luutnantti A:lle kirjallisen varoituksen. Perustelujen mukaan A:ta oli rangaistu vartiorikoksesta 14.3.2011 ja hänelle oli määrätty teosta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 30/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Metsätalousinsinööri A oli työskennellyt virastossa 16.9.1996–31.12.2009 yhteensä 15 palvelussuhteessa kaikkiaan yhdeksän vuotta ja yhdeksän kuukautta. Palvelussuhteista 11 oli ollut määräaikaisia...
 • Korvausvaatimus

  Asia 29/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa 7.6.1999–31.12.2009 yhteensä 10 eri määräaikaisella nimityksellä projektipäällikkönä. Yliopiston mukaan perusteena A:n määräaikaisille palvelussuhteille...
 • Korvausvaatimus

  Asia 28/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 2.1.2002–31.12.2009 yhteensä kuudella eri määräaikaisella nimityksellä projektiassistenttina ja suunnittelijana. Viimeisin projekti, jonka vastuuhenkilönä...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 21/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 12.1.2010 antanut kirjallisen varoituksen professori A:lle. Päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen mukaan päätökseen voitiin hakea oikaisua virkamieslautakunnalta....
 • Korvausvaatimus

  Asia 18/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa 1.1.1988–31.7.2009 yhteensä yli 20 vuoden ajan. Yliopiston mukaan kaikki nimitykset olivat olleet lainmukaisia, mutta se myönsi, että määräajaksi nimittämisen...
 • Lomauttaminen

  Asia 19/2010: Lomauttaminen

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 15.1.2010 lomauttanut A:n valtion virkamieslain 36 §:n nojalla päätöksen liitteenä olevan lomautusilmoituksen mukaisesti. Lomautusilmoituksen mukaan lomautuksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 15/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa englannin kielen lehtorina 1.1.2000–31.12.2009 yhteensä kolmella eri määräaikaisella nimityksellä. Viraston (pääesikunta) mukaan 1.3.2004–31.12.2009 määräaikaisuuden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 17/2011: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty virastoon työvoimaneuvojaksi 23 erillisellä nimityksellä yhteensä yhdeksän vuoden ja kuuden kuukauden ajan. Työskentelyjaksojen välissä oli ollut yhdeksän kuukauden ja 20...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 11/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli päätöksellään 18.12.2009 irtisanonut A:n yliopiston amanuenssin virasta virkamiehestä johtuvasta erityisen painavasta syystä kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Päätöksen...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 7/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli 20.12.2010 päätöksellään irtisanonut vanhempi lehtori A:n virkasuhteen päättymään 30.6.2011. Päätöksen perustelujen mukaan viran tehtävät olivat vähentyneet olennaisesti ja...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 4/2011: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli 1.1.2011 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen, koska yksikkö, jossa A työskenteli, lakkasi 30.6.2011. Päätöksen perusteluissa oli todettu ministeriön päättäneen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 3/2011: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 3.12.2010 antanut kapteeni A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Perustelujen mukaan A oli jättänyt suorittamatta joko hyväksyttävällä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 128/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli hoitanut vankilassa avoinna ollutta vankeinhoitoesimiehen virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa. Ensimmäisen virkasuhteen vielä kestäessä A oli nimitetty hoitamaan virkavapaalle jäävän...
 • Korvausvaatimus

  Asia 93/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt ministeriössä 7.1.2003 - 30.4.2008 yhteensä kuudella eri määräaikaisella nimityksellä. Ministeriön mukaan kaikki nimitykset olivat perustuneet sijaisuuksiin. Kahden...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 140/2010: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut 20.9.2010 tekemällään päätöksellään rikosylikonstaapeli A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Irtisanomisen perusteena...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 155/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 18.11.2010 tekemällään päätöksellä irtisanonut vanhempi konstaapeli A:n virkasuhteen, koska A oli syyllistynyt 1.9.2010 näpistykseen ja sakkovilppiin. Käräjäoikeus oli...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 127/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Sairaala oli tekemällään päätöksellä 29.7.2010 irtisanonut mielisairaanhoitaja A:n määräaikaisen virkasuhteen, koska A oli käyttäytynyt väkivaltaisesti potilasta kohtaan. A:n irtisanomisen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus

  Asia 47/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 31.3.2010 irtisanonut toimistosihteeri A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toistuvasti perusteettomilla poissaoloillaan laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 6/2011: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankila oli 16.12.2010 tekemällään päätöksellä irtisanonut vartija A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. A oli 6.12.2010 pitänyt hallussaan 0,7 grammaa...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 1/2011: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankila oli päätöksellään 3.12.2010 irtisanonut vartija A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt törkeään...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 123/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli 10.11.2009 irtisanonut vanhemman tutkijainsinööri A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Syyskuussa 2009 oli tullut ilmi, että A oli ollut luvatta...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 110/2007: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Lääninhallitus oli 28.11.2007 erottanut nimismies A:n virantoimituksesta 2.12.2007 - 29.2.2008 väliseksi ajaksi. Hovioikeus oli 4.10.2007 tuominnut A:n vuosina 2002 - 2004 tehdyistä kolmesta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 114/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt korkeakoulussa eri virkatehtävissä erinäisinä ajanjaksoina 1.6.1981 - 31.7.1984 ja 1.10.1988 - 30.9.2008. Viimeiseksi A oli nimitetty opettavan tutkijan virkaan 1.10.2003...
 • Korvausvaatimus

  Asia 108/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt assistenttina ja yliopistonopettajana 1.10.2003 - 30.6.2008 kuudella määräaikaisella nimityksellä. Määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoitettu ensimmäisessä nimityksessä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 85/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) palveluksessa harjoittelijana, projektisihteerinä ja projektitiedottajana 2.5.2000 - 31.3.2007 kaikkiaan 19 määräaikaisella nimityksellä....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 101/2008: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli 5.8.2008 pidättänyt A:n virantoimituksesta siihen saakka, kunnes 4.5.2007 tehty päätös hänen irtisanomisestaan saa lainvoiman. A:n irtisanomisaika oli päättynyt. Valtion...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 62/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 28.4.2009 irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta ja pidättänyt hänet virantoimituksesta välittömästi. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt 21.8.2008...
 • Korvausvaatimus

  Asia 66/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa assistenttina, yliassistenttina sekä yliopistonlehtorina määräaikaisissa virkasuhteissa 1.2.1989 - 31.1.2008. Yliopistonlehtorin avoinna ollut...
 • Korvausvaatimus

  Asia 51/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli 1.1.2002 - 31.12.2006 toiminut lääninhallituksen palveluksessa kolmessa määräaikaisessa virkasuhteessa rakennerahastokoordinaattorina ja EU -koordinaattorina. A oli palkattu teknisen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 39/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli 18.2.2009 irtisanonut instituutin talous- ja hallintopäällikkö A:n virastaan yhden kuukauden irtisanomisajalla. Perusteena irtisanomiselle esitettiin instituutin sisäisen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 49/2008: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Yliopisto oli 2.10.2006 irtisanonut klinikkaeläinhoitaja A:n virkasuhteen ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. Yliopiston mukaan A oli toiminut hevostiloilla eläinlääkäriä esittäen,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 37/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut viraston palveluksessa toimistosihteerinä 13 peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.10.2002 - 30.11.2007. Virastossa oli vuosina 2004 - 2007 ollut vireillä uudistus,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 30/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli nimittänyt A:n kolmesti määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2005 - 31.12.2007. A oli toiminut koko ajan samoissa opetustehtävissä. Virkamieslautakunnan mukaan korkeakoulu...
 • Korvausvaatimus

  Asia 11/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli 15.3.1993 - 31.7.2007 toiminut yliopiston palveluksessa yhteensä 18 määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n tehtävät olivat koko ajan koostuneet samoista lehtorin opetustehtävistä ja...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 2/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankila oli 11.12.2008 irtisanonut A:n vartijan virasta kahden kuukauden irtisanomisajalla ja pidättänyt A:n virantoimituksesta välittömästi irtisanomisen jälkeen irtisanomisajan päättymiseen...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 8/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään 22.12.2009 pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta toistaiseksi rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. Päätöksen perustelujen...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 135/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Vankilan johtaja oli pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta tämän tultua päihtyneenä virkapaikalle omalla autollaan. Rattijuopumusepäilyn vuoksi paikalle kutsutun poliisin tekemän puhalluskokeen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 138/2010: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut vartija A:n ja pidättänyt tämän virasta irtisanomisajaksi. A:n oli epäilty syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. A sai alustavan tiedon kuulemistilaisuudesta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Kirjallinen varoitus ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 137/2010: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Rajavartiosto oli irtisanonut vanhempi rajavartija A:n ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi. A oli tuomittu käräjäoikeudessa 19.6.2010 tehdystä laittomasta uhkauksesta...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 128/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään irtisanonut vanhempi konstaapeli A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta välittömästi irtisanomisajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan irtisanomisen syynä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 131/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa virastomestarin ja näytteenottajan tehtävissä 3.7.2006 - 30.6.2010 yhteensä viidessä määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimittämiskirjoihin oli merkitty...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 125/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli pidättänyt teknikkokapteeniluutnantti A:n virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. A:n epäiltiin syyllistyneen muun muassa pahoinpitelyrikokseen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 109/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 1.7.2006 - 31.12.2007 välisenä aikana kolmessa eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Ensimmäinen nimitys tehtiin ajaksi 2.10.2006 - 28.2.2007....
 • Korvausvaatimus

  Asia 108/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty määräajaksi yliopiston laulutaiteen lehtorin virkaan viisivuotiskaudeksi 1.8.2003 - 31.7.2008 ja määräaikaiseen virkasuhteeseen yksivuotiskaudeksi 1.8.2008 - 31.7.2009....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 111/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli antanut vankilan poliklinikan sairaanhoitaja A:lle kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käyttäytymisestä työyhteisössä. Päätöksen perustelujen mukaan A oli moittinut ja mustamaalannut...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 104/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Yliopisto oli määrännyt A:n terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin hänen tehtäviensä hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. A:n kieltäydyttyä tutkimuksista,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 102/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa tutkijan ja osastosihteerin tehtävissä 1.3.2003 - 31.12.2004 ja 1.9.2005 - 31.3.2009 välisenä aikana yhteensä 18 määräaikaisessa virkasuhteessa....
 • Korvausvaatimus

  Asia 97/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt viraston palveluksessa tutkimusavustajan määräaikaisessa virkasuhteessa 6.8.2007 - 31.7.2009 välisenä aikana. Virasto oli perustellut A:n määräaikaista nimittämistä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 84/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt poliisilaitoksella vartijan tehtävissä yhteensä 15 määräaikaisessa virkasuhteessa 10.6.2002 - 28.2.2009 välisenä aikana. Määräaikaisuuksien perusteena oli sijaisuus,...
 • Korvausvaatimus

  Asia 72/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston instituutissa koulutusjohtajana 1.10.2003 - 31.12.2008 välisenä aikana kolmessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimittämiskirjoihin oli merkitty määräaikaisuuksien...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 81/2010: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Virasto oli tekemällään päätöksellä irtisanonut palkkasihteeri A:n virkasuhteen, koska hänen tehtävänsä olivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi viraston siirryttyä palvelukeskuksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 71/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä Työvoimatoimisto oli nimittänyt A:n määräaikaiseen virkasuhteeseen 21.1. - 1.5.2007 väliseksi ajaksi ja virkaan määräajaksi 2.5.2007 - 28.2.2009, ensin työsuunnittelijan nimikkeellä ja...
 • Korvausvaatimus

  Asia 67/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt virastossa koulutus- ja tiedostussihteerin tehtävissä 14.11.2005 - 31.12.2008 välisenä aikana yhteensä viidessä määräaikaisessa virkasuhteessa. Kahden ensimmäisen määräaikaisuuden...
 • Korvausvaatimus

  Asia 69/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt vankilan poliklinikalla 23.10.2006 - 31.12.2008 välisenä aikana yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viraston selvityksestä ilmenee, että nimityksen perusteena...
 • Korvausvaatimus

  Asia 57/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt verotoimistossa yhtäjaksoisesti kuusi vuotta ja 11 kuukautta yhteensä 20 määräaikaisessa virkasuhteessa 1.2.2003 - 31.12.2009. Määräaikaisuuksien perusteena oli sijaisuus...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 34/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli antanut ylikomisario A:lle kirjallisen varoituksen, koska hän oli ollut 21.12.2009 ja 22.12.2009 poissa työvuorolistan mukaisesta työvuorosta ilman esimiehen lupaa....
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 55/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta rikosepäilyn takia. A:n epäiltiin syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja virka-aseman väärinkäyttämiseen....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 42/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Verotoimisto oli antanut päätöksellään A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A ei ollut noudattanut työaikajärjestelyjä, ja hän oli jättänyt ilmoittamatta poissaoloista,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 31/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli päätöksellään 1.2.2010 antanut A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perusteena oli A:n toistuva epäasiallinen käyttäytyminen virkatehtävien hoidossa. A:n mukaan häntä ei...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 26/2010: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli päätöksellään pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta A:n rikostuomion perusteella. A oli käräjäoikeuden tuomion mukaan syyllistynyt virkavelvollisuuksien...
 • Korvausvaatimus

  Asia 25/2010: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt työ- ja elinkeinotoimistossa 16.10.2006 - 30.8.2009 yhteensä yhdeksässä peräkkäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n virkasuhteet 16.10.2006 -15.10.2008 ovat...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 17/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä 12.- 14.10.2009. Päätöksen mukaan A oli ollut luvatta poissa työpaikalta ja jättänyt ilmoittamatta...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 24/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos antoi päätöksellään vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnasta ja poliisimiehelle sopimattomasta käyttäytymisestä. Käräjäoikeus...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 16/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Rajavartiosto oli antanut vanhempi rajavartija A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen aiheena oli ollut se, että A oli lokakuun 21. ja 22. päivän välisenä yönä aiheuttanut kotonaan...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 13/2010: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. A oli ollut vapaa-ajallaan voimakkaasti päihtyneenä ja riidellyt puolisonsa kanssa. A:n puolison hätäkeskukselle...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 89/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Tullipiiri oli 23.5.2008 antanut tullitarkastaja A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituspäätöksen mukaan A oli marraskuun 2007 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana tullut useasti myöhässä...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 84/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 83/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 80/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli antanut A:lle 17.6.2009 kirjallisen varoituksen. Perustelujen mukaan A oli käyttäytynyt kokouksessa 26.2.2009 uhkaavasti ainakin kahta alaistaan kohtaan. Lisäksi viisi alaista...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 82/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 81/2008: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Ajoneuvohallintokeskus (AKE) oli 10.6.2008 irtisanonut palvelussihteeri A:n virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. AKE:n toiminnot oli uudelleenorganisoitu, eikä A:lle...
 • Korvausvaatimus

  Asia 64/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa tutkijana 16.4.1993 - 31.12.2007 yhteensä 48 määräaikaisella nimityksellä. Nimitykset ajalla ennen 1.12.1994 oli tehty ennen virkamieslain voimaan tuloa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 109/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt tutkijana yliopiston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa 52 nimityksellä 15.6.1998 - 31.5.2008. 15.6.1998 - 31.7.2001 perusteena määräaikaisuuksille oli erään...
 • Korvausvaatimus

  Asia 55/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa informaatikkona yhtäjaksoisesti 15.8.2005 - 31.1.2008 yhteensä 17 määräaikaisessa virkasuhteessa. A oli työskennellyt kahdessa peräkkäisessä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 27/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen palveluksessa 23.11.1992 - 30.9.2007 yhteensä 32 määräaikaisella virkanimityksellä. Virkamieslain mukaan korvauksen perusteena...
 • Korvausvaatimus

  Asia 111/2007: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut nimitettynä yliopiston laitoksen assistentin, lehtorin ja päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisiin virkasuhteisiin 1.9.1998 - 30.6.2007 yhteensä 14 eri nimityksellä. Määräaikaisuutta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 20/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty 16 peräkkäiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.1999 - 31.8.2007. A:n tehtävänä oli toimiminen yliopiston projektipäällikkönä ja projektinjohtajana eräässä hankkeessa....
 • Korvausvaatimus

  Asia 15/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa 18.8.2003 - 31.7.2008 kuudella eri nimityksellä. A oli irtisanoutunut 1.8.2006 - 31.7.2007 virkasuhteesta ja...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 22/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Sairaala oli 16.1.2009 antanut sairaanhoitaja A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen mukaan A oli laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan jättämällä kirjaamatta potilasasiakirjaan merkintöjä...
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 91/2009: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Puolustusvoimat oli 30.7.2009 purkanut A:n virkasuhteen koeaikana, koska A ei ollut saavuttanut 12 minuutin juoksutestissä tehtävän edellyttämää 2600 metrin tulosta. A:lta ei ollut voitu...
 • Korvausvaatimus

  Asia 54/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli ollut nimitettynä lääninhallituksen palvelukseen määräaikaisiin osastosihteerin virkasuhteisiin yhteensä kahdeksalla eri nimityksellä 10.3.2003 - 31.1.2009. Lääninhallituksen mukaan...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 78/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Yliopisto oli 17.6.2009 pidättänyt professori A:n virantoimituksesta 1.7.2009 alkaen. Perusteena päätökselle oli A:ta vastaan käräjäoikeudessa nostetut rikossyytteet kahdesta virka-aseman...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 51/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Elintarviketurvallisuusvirasto oli 26.3.2009 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituspäätöksen mukaan A oli käyttäytynyt epäasiallisesti sekä työkavereitaan että...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 58/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopisto oli 17.4.2009 antanut A:lle kirjallisen varoituksen. Perusteena oli päätöksen mukaan esimiehen hänelle antamien työtehtävien toistuva laiminlyöminen. A ei ollut sopinut asiakastapaamisia,...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 119/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Yliopisto oli 15.10.2009 irtisanonut A:n virkasuhteen päättymään taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. A oli saanut päätöksen oikaisuvaatimusosoituksineen tiedokseen 19.10.2009....
 • Korvausvaatimus

  Asia 60/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopistossa suunnitteluassistenttina ja suunnittelijana 1.8.1995 - 31.12.2008 yhteensä 19 määräaikaisessa virkasuhteessa. Yliopiston selvityksen mukaan kaikkien määräaikaisten...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 61/2009: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Syyttäjänvirasto oli 23.4.2009 irtisanonut kihlakunnansyyttäjä A:n ja pidättänyt hänet virantoimituksesta irtisanomisajaksi tai kunnes toisin päätetään. Päätöksen perusteluissa...
 • Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Asia 6/2009: Irtisanominen kollektiiviperusteella

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli 16.12.2008 päättänyt irtisanoa amanuenssi A:n virkasuhteen taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla päättymään 15.6.2009 lukien. Taloudelliset syyt olivat...
 • Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 122/2009: Virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Koulutuskeskus oli A:n väittämän mukaan 9.2.2009 suullisesti tekemällään päätöksellä pidättänyt perheohjaaja A:n virantoimituksesta. Koulutuskeskus kiisti pidättäneensä A:n...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 86/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli 11.6.2009 antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä ja epäasiallisesta käytöksestä. Virasto oli ilmoittanut lähettäneensä kutsut kuulemistilaisuuteen...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 85/2009: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Virasto oli 11.6.2009 tekemällään päätöksellä antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. A oli kieltäytynyt osallistumasta viraston ja kaupungin lääkärikeskuksen...
 • Korvausvaatimus

  Asia 21/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty viraston määräaikaiseen virkasuhteeseen 22.8.2007 - 31.12.2008. Perusteena oli B:n viransijaisuus. Vakituinen viranhaltija B oli hakenut tämän jälkeen virkavapauden jatkoa...
 • Korvausvaatimus

  Asia 64/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt 1.10.2005 - 31.12.2008 yliopistossa kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viides nimitys oli päättynyt 31.12.2007 ja viimeinen alkanut 8.1.2008. Virkamieslautakunta...
 • Korvausvaatimus

  Asia 13/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa 1.8.1992 - 31.7.2008 yhteensä kahdeksalla nimityksellä erikoistutkijan ja yhden nimityksen osalta professorin määräaikaisessa virkasuhteessa....
 • Virantoimituksesta pidättäminen ,  Virkasuhteen purkaminen

  Asia 115/2009: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Korkeakoulu oli 30.9.2009 purkanut A:n virkasuhteen koeaikana ja pidättänyt hänet välittömästi virantoimituksesta. Perusteena ilmoitettiin se, ettei A ollut pystynyt viranhoidossa itsenäiseen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 120/2009: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Koulu oli irtisanonut lehtori A:n virkasuhteen 12.10.2009. Päätöksen perustelujen mukaan A oli opettajana käyttäytynyt tavalla, joka oli vastoin koulun sääntöjä ja opettajan...
 • Korvausvaatimus

  Asia 66/2009: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston instituutissa koulutussuunnittelijana neljässä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.8.2004 - 31.12.2008. Ensimmäinen nimitys oli ollut A:n mukaan perusteltu,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 129/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Maakunta-arkisto oli päätöksellään 20.10.2008 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Perusteena oli A:n epäasiallinen käytös maakunta-arkiston johtajaa kohtaan 30.6.2008....
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 128/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Maakunta-arkisto oli päätöksellään 20.10.2008 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen perusteena oli A:n sopimaton käytös virantoimituksessa ja toisen työntekijän...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 126/2008: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Ministeriö oli päätöksellään 21.11.2008 irtisanonut sihteeri A:n määräaikaisen virkasuhteen. Päätöksen mukaan A oli selkeästi laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. A oli käynyt ennen irtisanomista...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 110/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli 30.10.2008 antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. A oli paljastanut salassa pidettävän tiedon kertomalla rikoksesta epäillylle, että tästä on tehty...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 122/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Maakunta-arkisto oli 18.2.2008 antanut toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituspäätöksen mukaan A oli rikkonut taloussäännön nojalla annettua määräystä ja arkiston johtajan...
 • Irtisanominen yksilöperusteella

  Asia 123/2008: Irtisanominen yksilöperusteella

  Lyhennelmä Sairaala oli 21.11.2008 irtisanonut sairaanhoitaja A:n, koska A oli rikkonut ja laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan sekä kieltäytynyt työkyvyn selvittämisestä. A:n kanssa oli...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 109/2007: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus oli 21.11.2007 antanut erikoistutkija A:lle kirjallisen varoituksen. A oli laiminlyönyt tehdä asianmukaisesti työnantajan hänelle...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 105/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Vankeinhoitolaitoksen alueterveydenhuoltoyksikkö oli 15.9.2008 päättänyt antaa sairaanhoitaja A:lle kirjallisen varoituksen. Varoituksen perusteena oli epäasiallinen käyttäytyminen...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 104/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut A:n vartijan virasta 25.10.2007. Samalla poliisilaitos oli päättänyt pidättää A:n virantoimituksesta irtisanomisajaksi välittömästi irtisanomisen jälkeen....
 • Virkasuhteen purkaminen

  Asia 102/2008: Virkasuhteen purkaminen

  Lyhennelmä Ministeriö oli 7.8.2008 päättänyt purkaa projektisuunnittelija A:n määräaikaisen virkasuhteen päättymään 7.8.2008. Perusteena oli sopimattomuus tasa-arvoyksikön projektisuunnittelijan tehtäviin....
 • Korvausvaatimus

  Asia 104/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli nimitetty yliopiston palvelukseen 1.8.1992 - 31.3.2008 kahdeksalla peräkkäisellä määräyksellä. 1.1.2004 - 31.7.2005 A oli toiminut professorina määräaikaisissa virkasuhteissa. A:n...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 98/2008: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli antanut 23.7.2008 toimistosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Lupahallinnon heikentyneen henkilöstötilanteen vuoksi poliisipiirin johtaja oli päättänyt,...
 • Kirjallinen varoitus

  Asia 100/2007: Kirjallinen varoitus

  Lyhennelmä Yliopisto oli 19.10.2007 antanut hallintosihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. A oli ajalla 1.8.2006 - 28.9.2007 saapunut työpaikalle sallitun työaikaliukuman puitteissa ainoastaan neljä...
 • Korvausvaatimus

  Asia 99/2008: Korvausvaatimus

  Lyhennelmä A oli työskennellyt yliopiston liikunnanohjaajana ja liikuntasuunnittelijana määräaikaisissa virkasuhteissa 1.8.2002 - 11.7.2008 yhteensä kahdeksalla peräkkäisellä nimityksellä. Yliopiston...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 97/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut A:n 25.10.2007 ja pidättänyt hänet virantoimituksesta. A:ta epäiltiin vapaa-ajalla tapahtuneesta pahoinpitelystä. A oli kuulusteluissa kiistänyt syyllisyytensä...
 • Irtisanominen yksilöperusteella ,  Virantoimituksesta pidättäminen

  Asia 98/2007: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

  Lyhennelmä Poliisilaitos oli irtisanonut vartija A:n virkasu