Hyvinvointialueet

Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että hyvinvointialueiden itsehallinto otetaan huomioon alueita koskevan lainsäädännön valmistelussa. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat hyvinvointialueiden rahoituksen ja talouden sääntely ja arviointi sekä hyvinvointialueiden henkilöstölainsäädäntö. Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta.

  • Hyvinvointialueiden tehtävät ja toiminta »

    Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat vuoden 2023 alusta lähtien sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen tehtävien järjestämisestä.

  • Hyvinvointialueiden talous »

    Hyvinvointialueet saavat rahoituksen pääasiassa valtiolta. Itsehallinnollisina ne päättävät itse rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta.