Euroalueen vakaus

EU ja euroalueen maat ovat ryhtyneet poikkeuksellisiin toimin ja rakenteellisiin muutoksiin, jotta on voitu turvata taloudellinen vakaus ja rahoitusvakaus. Taustalla ovat globaali finanssikriisi ja eurokriisi, jotka herättivät kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota julkisen talouden kestävyyteen. Lisäksi havaittiin tarve vahvistaa valtioiden ja pankkijärjestelmän valmiutta reagoida rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja ehkäistä niiden laajentuminen talouskriiseiksi.

Euroalueen maista Kreikka, Irlanti, Portugali ja Kypros joutuivat vuosina 2010–2018 hakemaan rahoitustukiohjelmia ja tekemään ohjelmien edellyttämiä uudistuksia taloutensa vakauttamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Rahoitustuki annettiin lainoina. Ohjelmien tavoitteena oli tervehdyttää maiden taloutta ja varmistaa palaaminen normaalin markkinaehtoisen rahoituksen piiriin. Lisäksi Espanja haki rahoitustukea pankkijärjestelmänsä tukemiseksi.

Kreikalle myönnettyjen kahdenvälisten lainojen yhteydessä toukokuussa 2010 päätettiin perustaa euroalueen jäsenvaltioiden väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) ja koko Euroopan unionin tarpeisiin Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM).

Syksyllä 2012 toimintansa aloitti pysyvä Euroopan vakausmekanismi (EVM), joka syrjäytti ERVV:n ja on siitä lähtien ollut euroalueen maiden ensisijainen kriisinhallintaväline. EVM toimii omalla pääomalla ja on rahoitusrakenteeltaan vakaampi kuin ERVV, jonka varainhankinta perustuu euroalueen jäsenvaltioiden antamiin takauksiin.

Rahoitus haetaan markkinoilta

Vakausmekanismit hakevat rahoitusta markkinoilta ja lainaavat varat edelleen ohjelmamaille. Siksi Suomen ja muiden euromaiden ei tarvitse maksaa tukea omista budjeteistaan. Rahoitukseen sisältyy aina ehdollisuus, joka on sopeutettu käytettävään tukivälineeseen ja voi ulottua ennakkoehtojen täyttämisestä täysimittaiseen talouden sopeutusohjelmaan. 

Irlannin ja Espanjan rahoitustukiohjelmat päättyivät joulukuussa 2013 ja Portugalin toukokuussa 2014. Kyproksen ohjelma päättyi maaliskuussa 2016. Kreikan kolmas ohjelma päättyi elokuussa 2018. Maat ovat EU-lainsäädännön mukaisesti rahoitustukiohjelman jälkeisessä valvonnassa, kunnes ne ovat maksaneet takaisin 75 prosenttia saamastaan rahoitustuesta.

Koronapandemian aiheuttamaan epävarmuuteen vastaamiseksi euroryhmä sopi toukokuussa 2020 pandemiatukivälineen perustamisesta Euroopan vakausmekanismin yhteyteen. Välineestä myönnettävä tuki ja ehdollisuus oli kohdennettu terveydenhuoltomenojen kattamiseen. Tukiväline oli luonteeltaan ennakollinen, ja sen tarkoituksena oli rauhoittaa markkinoiden huolia euroalueen jäsenvaltioiden kyvystä saada rahoitusta markkinoilta.

Pandemiatukiväline oli voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Jäsenmaat eivät tehneet välineestä tukipyyntöjä.

Yhteystiedot

Jouni Sinivuori, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat Puhelin:0295530463   Sähköpostiosoite:


Minna Aaltonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat Puhelin:0295530325   Sähköpostiosoite: