Osaamisen kehittäminen

Oppiminen on osa jokaisen virkamiehen työnkuvaa ja tapahtuu yhä enemmän työn ohessa. Työssä oppiminen tehdään kaikille mahdolliseksi hyödyntämällä uusia toimintatapoja, -rakenteita ja oppimisympäristöjä. 

Tavoitteena on, että valtionhallinnon henkilöstö kokee olevansa töissä valtiolla sen lisäksi, että on töissä tietyssä virastossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtionhallinnossa oleva osaaminen on joustavasti ja optimaalisesti yhteisessä käytössä yli virastorajojen. Aina ei henkilön tarvitse liikkua, vaan osaamista voi jakaa esimerkiksi osallistumalla toisen organisaation projektiin tai hankkeeseen, toimimalla aktiivisesti verkostossa tai vaikka jakamalla materiaalejaan/osaamistaan yhteiseen käyttöön vaikka blogissa tai eOppiva-sisältöä tuottamalla. Samalla omakin osaaminen kehittyy.

Valtionhallinnon yhteinen digitaalinen oppimisympäristö on eOppiva.fi, josta löytyy kymmeniä erilaisia koulutuksia erilaisiin osaamistarpeisiin. Valtionhallinnon työntekijöille maksuttomat, yhteiset ja eri keinoin tuotetut koulutussisällöt tukevat virkamiesosaamista ja edesauttavat uusien työn tekemisen muotojen käyttöönottoa sekä työn ja osaamisen jakamisen toteutumista.

eoppiva.fi

Jotta jokainen voisi oppia –blogikirjoitus (eOppiva.fi)

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530304   Sähköpostiosoite: