Verotus

Valtiovarainministeriö valmistelee verolait sekä ohjaa vero- ja tullihallintoa.

 • Verotusjärjestelmä »

  Valtiovarainministeriö valmistelee verolait, joissa säädetään verotuksesta.

 • Henkilöverotus »

  Henkilöverotukseen kuuluvat kaikki luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien maksamat verot.

 • Kiinteistöverotus »

  Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta.

 • Elinkeinoverotus »

  Elinkeinoverotuksen piiriin kuuluvat yrityksien ja yhteisöjen sekä maa- ja metsätalouden verotus.

 • Arvonlisäverotus »

  Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujen kulutukseen.

 • Valmisteverotus »

  Valmisteverojen tarkoitus on pääasiassa kartuttaa valtion verotuloja. Useilla valmisteveroilla on myös esimerkiksi ympäristöohjaukseen liittyviä tavoitteita.

 • Tieliikenteen verotus »

  Autoveron verotusarvo on ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo eli yleinen kuluttajahinta Suomen markkinoilla.

 • Tullitoimi »

  Tulliverotusta ja -menettelyjä koskevat asiat ovat kuuluneet alusta alkaen Euroopan unionin ytimeen.

 • Kansainvälinen tuloverotus »

  Kansainväliseen tuloverotukseen kuuluvat veroasioiden valtiosopimukset sekä henkilöiden ja yritysten verotus tilanteissa, jotka ylittävät kansalliset rajat.

 • Verotuet »

  Verotuet ovat verotuksen normaaliin perusrakenteeseen tehtyjä poikkeuksia, joiden avulla tuetaan tiettyä elinkeinoa tai verovelvollisryhmää.