Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomen elpymissuunnitelma sisältää 822 miljoonaa euroa rahoitusta vihreää siirtymään, 217 miljoonaa digitalisaatioon, 636 miljoonaa työllisyyteen ja osaamiseen sekä 400 miljoonaa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Suomi julkisti elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 26. toukokuuta 2021. Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kaikkien EU-maiden pitää esittää kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta ne voivat saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta.

Hallitus on valinnut kestävän kasvun ohjelmaan mukaan investointeja ja uudistuksia, joilla voidaan saavuttaa pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia. Kokonaisuuksilla on tarkoitus edistää talouden rakennemuutosta.

Valmistelu on keskittynyt suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin, jotta resurssit eivät hajaudu liian pieniin ja vaikuttavuudeltaan vähäisiin kohteisiin. Uudistuksilla pyritään saamaan liikkeelle yksityisiä investointeja ja tukemaan systeemisiä ratkaisuja.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitalisaatio
  3. työllisyys ja osaaminen
  4. sosiaali- ja terveyspalvelut.

Euroopan komissio  julkisti myönteisen arvion Suomen suunnitelmasta 4. lokakuuta 2021.

Suomen kestävän kasvun ohjelman uudistukset ja investoinnit lähtevät liikkeelle (tiedote 26.5.2021)

Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Tiivistelmä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta

Komissio julkisti myönteisen arvion Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (tiedote 4.10.2021)

EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin rahoittama – Next Generation EU.