Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomen elpymissuunnitelma sisältää 695 miljoonaa euroa rahoitusta vihreää siirtymään, 190 miljoonaa digitalisaatioon, 575 miljoonaa työllisyyteen ja osaamiseen sekä 353 miljoonaa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kaikkien EU-maiden pitää esittää kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta ne voivat saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta. Suomen suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Hallitus on valinnut kestävän kasvun ohjelmaan mukaan investointeja ja uudistuksia, joilla voidaan saavuttaa pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia. Kokonaisuuksilla on tarkoitus edistää talouden rakennemuutosta.

Valmistelu on keskittynyt suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin, jotta resurssit eivät hajaudu liian pieniin ja vaikuttavuudeltaan vähäisiin kohteisiin. Uudistuksilla pyritään saamaan liikkeelle yksityisiä investointeja ja tukemaan systeemisiä ratkaisuja.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitalisaatio
  3. työllisyys ja osaaminen
  4. sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suomi julkisti elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 26. toukokuuta 2021. Euroopan komissio julkisti myönteisen arvion Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 4. lokakuuta 2021. EU-maiden valtiovarainministerit keskustelivat Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta videoneuvottelussaan 28. lokakuuta 2021. EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 2021.

Suomen osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen avustuksista pienenee noin 1,8 miljardiin euroon nykyhinnoin, koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua paremmin. Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä linjasi kesäkuussa 2022, miten Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa päivitetään muutoksen vuoksi. EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto hyväksyi tiistaina 14. maalikuuta 2023 Suomen päivitetyn suunnitelman.

Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Tiivistelmä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta

Suomen palautumis- ja elpymissuunnitelman toteuma (Tutkihallintoa.fi)

EU hyväksyi Suomen elpymissuunnitelman päivityksen (tiedote 14.3.2023)

Suomen ehdotus elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttamiseksi

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta (Valtiokonttori)

Tukiviranomaisen tai ministeriön johdon vahvistuslausumaa koskeva lomake (valtiovarainministeriön mediapankki)

Ehdotus täytäntöönpanopäätökseksi ja muut EU-asiakirjat (Euroopan komission sivut)

EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin rahoittama – Next Generation EU.