Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomen elpymissuunnitelma sisältää 695 miljoonaa euroa rahoitusta vihreää siirtymään, 190 miljoonaa digitalisaatioon, 575 miljoonaa työllisyyteen ja osaamiseen sekä 353 miljoonaa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kaikkien EU-maiden pitää esittää kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta ne voivat saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta. Suomen suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Hallitus on valinnut kestävän kasvun ohjelmaan mukaan investointeja ja uudistuksia, joilla voidaan saavuttaa pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia. Kokonaisuuksilla on tarkoitus edistää talouden rakennemuutosta.

Valmistelu on keskittynyt suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin, jotta resurssit eivät hajaudu liian pieniin ja vaikuttavuudeltaan vähäisiin kohteisiin. Uudistuksilla pyritään saamaan liikkeelle yksityisiä investointeja ja tukemaan systeemisiä ratkaisuja.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitalisaatio
  3. työllisyys ja osaaminen
  4. sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suomi julkisti elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 26. toukokuuta 2021. Euroopan komissio julkisti myönteisen arvion Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 4. lokakuuta 2021. EU-maiden valtiovarainministerit keskustelivat Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta videoneuvottelussaan 28. lokakuuta 2021. EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 2021.

Suomen osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen avustuksista pienenee noin 1,8 miljardiin euroon nykyhinnoin, koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua paremmin. Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä on linjannut, miten Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa päivitetään muutoksen vuoksi.

Suomi päivittää elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa (tiedote 30.6.2022)

Kestävän kasvun ministerityöryhmä 22.6.2022: elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitys

Suomen kestävän kasvun ohjelman uudistukset ja investoinnit lähtevät liikkeelle (tiedote 26.5.2021)

Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Tiivistelmä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta (Valtiokonttori)

Ehdotus täytäntöönpanopäätökseksi ja muut EU-asiakirjat (komission sivut)

EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin rahoittama – Next Generation EU.