Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomen alustavan elpymissuunnitelman rahoituksen jakautuminen: vihreä siirtymä 822 miljoonaa euroa, digitalisaatio 217 miljoonaa euroa, työllisyys- ja osaaminen 636 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveyspalvelut 400 miljoonaa euroa.

 

Suomen alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma valmistui 15. maaliskuuta 2021. Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kaikkien EU-maiden pitää esittää kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta ne voivat saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta.

Hallitus valitsee kestävän kasvun ohjelmaan mukaan investointeja ja uudistuksia, joilla voidaan saavuttaa pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia. Kokonaisuuksilla on tarkoitus edistää talouden rakennemuutosta.

Valmistelu keskittyy suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin, jotta resurssit eivät hajaudu liian pieniin ja vaikuttavuudeltaan vähäisiin kohteisiin. Uudistuksilla pyritään saamaan liikkeelle yksityisiä investointeja ja tukemaan systeemisiä ratkaisuja.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitalisaatio
  3. työllisyys ja osaaminen
  4. sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suomi vauhdittaa EU-rahoituksella investointeja ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä (tiedote 15.3.2021)
Suomen alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma
Tiivistelmä alustavasta elpymis- ja palautumissuunnitelmasta