Valtiontakaukset ja valtiontakuut

Valtio voi myöntää takauksia tai takuita eri hankkeisiin. Perustuslain mukaan valtiontakauksia ja valtiontakuita voidaan antaa vain eduskunnan suostumuksella.

Esitys valtion takauksen tai takuiden saamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen valmistellaan valtiovarainministeriössä yhteistyössä asianomaisen sektoriministeriön ja esityksen tehneen tahon kanssa. Takausvaltuudet voidaan hankkia eduskunnalta joko budjettimenettelyn kautta tai erillisellä hallituksen esityksellä.

Valtion vastuiden seurantaa hoitaa Valtiokonttori.

Yhteystiedot

Helka Kärkkäinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Rahoituspolitiikka-yksikkö (RPY) 0295530417