Kuntatalousohjelma

Kuntatalousohjelma syventää valtion julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja talousarvioesityksen kuntataloutta koskevia arviointeja. Ohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä talousarvioesityksen mukaisilla toimenpiteillä.

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja hallituksen kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden tarkastelussa.

Kuntatalousohjelma valmistellaan valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto.

Valtion ja kuntien välinen neuvottelu käydään Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa.

Kuntatalousohjelma julkaistaan kahdesti vuodessa 

Kevään kuntatalousohjelma laaditaan valtion julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä ja syksyn ohjelma valtion talousarvioesityksen yhteydessä.

Kuntatalouden kehitystä ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta.

Kuntatalousohjelma vuosille 2024–2027, kevät 2023

Yhteystiedot

Marja Paavonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät 0295530187  


Unna Heimberg, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät 0295530280  


Minnamaria Korhonen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530586  


Lauri Piirainen, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät 0295530521