Kuntatalousohjelma

Kuntatalousohjelma syventää julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja valtion talousarvioesityksen kuntataloutta koskevia arviointeja. Ohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä talousarvioesityksen mukaisilla toimenpiteillä.

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja hallituksen kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden tarkastelussa.

Kuntatalousohjelma valmistellaan valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto.

Valtion ja kuntien välinen neuvottelu käydään Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa.

Kuntatalousohjelma julkaistaan kahdesti vuodessa 

Kevään kuntatalousohjelma laaditaan valtion julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä ja syksyn ohjelma valtion talousarvioesityksen yhteydessä.

Kuntatalouden kehitystä ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta.

Kuntatalousohjelma vuosille 2024–2027, syksy 2023

Yhteystiedot

Unna Heimberg, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät Puhelin:0295530280   Sähköpostiosoite:


Lauri Piirainen, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät Puhelin:0295530521   Sähköpostiosoite:


Lotta Mattsson, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530457   Sähköpostiosoite: