Kuntatalousohjelma

Kuntatalousohjelma syventää valtion julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja talousarvioesityksen kuntataloutta koskevia arviointeja. Ohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä talousarvioesityksen mukaisilla toimenpiteillä.

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja hallituksen kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden tarkastelussa.

Kuntatalousohjelma valmistellaan valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto.

Valtion ja kuntien välinen neuvottelu käydään Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa.

Kuntatalousohjelma julkaistaan kahdesti vuodessa 

Kevään kuntatalousohjelma laaditaan valtion julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä ja syksyn ohjelma valtion talousarvioesityksen yhteydessä.

Kuntatalouden kehitystä ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta.

Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, syksy 2022 

Aikaisemmat kuntatalousohjelmat

Yhteystiedot

Marja Paavonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530187  


Unna Heimberg, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530280  


Jussi Lammassaari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530060  


Lauri Piirainen, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530521