FI SV

Kuntatalousohjelma

Kuntatalousohjelma on laadittu vuotta 2019 koskevan valtion talousarvioesityksen yhteydessä. Kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta.

Kuntatalousohjelma arvioi kuntatalouden kehitysnäkymiä

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta.

Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on valmistellut kuntatalouden kehitysarvion. Hallitus on käsitellyt kuntatalousohjelman talousarvioneuvotteluissa. Valtion ja kuntien välinen neuvottelu on käyty Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa.

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, esitysmateriaali

Aikaisemmat kuntatalousohjelmat:

Kuntatalousohjelma 2019-2022, kevät 2018

Kuntatalousohjelma 2019-2022, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, syksy 2017

Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2018-2021, kevät 2017

Kuntatalousohjelma 2018-2021, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017, syksy 2016

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2017-2020, kevät 2016

Kuntatalousohjelma 2017-2020, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2016–2019, syksy 2015

Kuntatalousohjelma 2016-2019, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2016–2019, kevät 2015

Yhteystiedot

Finanssineuvos Tanja Rantanen, puh. 02955 30338

Erityisasiantuntija Jussi Lammassaari, puh. 02955 30060

Neuvotteleva virkamies, Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389

Neuvotteleva virkamies, Arto Salmela, puh. 02955 30377