Kuntatalousohjelma

Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023 on laadittu kevään 2019 ns. teknisen julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä. Kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta.

Kuntatalousohjelma arvioi kuntatalouden kehitysnäkymiä

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta.

Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto. Valtion ja kuntien välinen neuvottelu on käyty Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa.

Kuntatalousohjelma 2020-2023, kevät 2019

Kuntatalousohjelma 2020-2023, esitysmateriaali

Aikaisemmat kuntatalousohjelmat:

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2019-2022, kevät 2018

Kuntatalousohjelma 2019-2022, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, syksy 2017

Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2018-2021, kevät 2017

Kuntatalousohjelma 2018-2021, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017, syksy 2016

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2017-2020, kevät 2016

Kuntatalousohjelma 2017-2020, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2016–2019, syksy 2015

Kuntatalousohjelma 2016-2019, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2016–2019, kevät 2015

 

Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530338  


Jussi Lammassaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530060  


Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Arto Salmela, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530377