Pohjoismaiden digitalisaatioasioiden ministerineuvosto

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. Suomen puheenjohtajuusvuonna käynnistyy digitalisaatioasioihin keskittyvän ministerineuvosto MR-Digitalin uusi neljän vuoden toimintakausi. Ministerineuvosto on määräaikaiseksi neljän vuoden kaudeksi asetettu ensimmäisen kerran 2017. Ministerineuvostossa ovat mukana Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat eli Viro, Latvia ja Liettua.

Ministerineuvoston puheenjohtajana on vuonna 2021 julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero. Korkean tason virkamiestyöryhmän HNG-Digitalin puheenjohtajana on ICT-johtaja Jarkko Levasma.

Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto on antanut Digital North 2.0 -julistuksen, joka määrittää seuraavien vuosien painopistealueet yhteistyölle. Digital North 2.0 -julistuksen päätavoitteet ovat:

  1. Parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä liikkuvuutta ja integraatiota yhteisten rajat ylittävien digitaalisten palvelujen avulla
  2. Edistää vihreää talouskasvua ja kestävää kehitystä Pohjoismaissa ja Baltian maissa dataa hyödyntävien innovaatioiden ja reilun datatalouden avulla, jotka pyrkivät datan tehokkaaseen jakamiseen ja uudelleenkäytettävyyteen 
  3. Edistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajuutta yhteiskuntien digitaalisessa muutoksessa kestävällä ja kattavalla tavalla EU:ssa ja Euroopan talousalueella sekä globaalisti 

Edellinen Digital North -julistus annettiin vuonna 2017. Julistus loi perustan Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiota koskevalle yhteistyölle. Se toi esiin halukkuuden vahvistaa alueen yhteistyötä ja halun toimia edelläkävijöinä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Suomen puheenjohtajuusvuonna käynnistyy puheenjohtajuushanke Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää rajat ylittävää viranomaisten tiedon vaihtoa. Hankkeen toteuttamisesta ja ohjaamisesta vastaavat valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto. Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto vastaa hankkeen pohjoismaisesta ohjauksesta.

Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla-hanke

Digital North 2.0. -julistus

Tiedote Digital North 2.0. -julistuksesta

Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto

Suomen puheenjohtajuusvuoden virallinen Twitter-tili

Pohjoissaamen käännökset sivuista (pdf)

Kokousaikataulu 2021

10.2. HNG-Digital

16.3. MR-Digital

25.5. HNG-Digital

14.9. HNG-Digital

26.10. MR-Digital

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Katja Väänänen, p. 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi