Pohjoismaiden digitalisaatioasioiden ministerineuvosto

Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto (MR-Digital) asetettiin ensimmäisen kerran määrä-aikaiseksi neljän vuoden kaudeksi vuonna 2017. Ministerineuvostossa ovat mukana Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat eli Viro, Latvia ja Liettua. Suomen puheenjohtajuusvuonna 2021 käynnistyi MR-Digitalissa uusi neljän vuoden toimintakausi.

Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto antoi syksyllä 2020 Digital North 2.0 -julistuksen, joka määrittää vuosien 2021-2024 painopistealueet yhteistyölle. Digital North 2.0 -julistuksen päätavoitteet ovat:

  1. Parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä liikkuvuutta ja integraatiota yhteisten rajat ylittävien digitaalisten palvelujen avulla
  2. Edistää vihreää talouskasvua ja kestävää kehitystä Pohjoismaissa ja Baltian maissa dataa hyödyntävien innovaatioiden ja reilun datatalouden avulla, jotka pyrkivät datan tehokkaaseen jakamiseen ja uudelleenkäytettävyyteen 
  3. Edistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajuutta yhteiskuntien digitaalisessa muutoksessa kestävällä ja kattavalla tavalla EU:ssa ja Euroopan talousalueella sekä globaalisti 

Edellinen Digital North -julistus annettiin vuonna 2017. Julistus loi perustan Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiota koskevalle yhteistyölle. Se toi esiin halukkuuden vahvistaa alueen yhteistyötä ja halun toimia edelläkävijöinä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Suomen puheenjohtajuusvuonna 2021 käynnistyi kolmivuotinen puheenjohtajuushanke Maailman sujuvinta maiden välistä arkea digitalisaation avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää rajat ylittävää viranomaisten tiedon vaihtoa. Hankkeen toteuttamisesta ja ohjaamisesta vastaavat valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto. Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto vastaa hankkeen pohjoismaisesta ohjauksesta.

Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla-hanke

Digital North 2.0. -julistus

Tiedote Digital North 2.0. -julistuksesta

Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto

Pohjoissaamen käännökset sivuista (pdf)

Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuusvuonna luotiin uusia suuntaviivoja digitalisaatioyhteistyölle 

Tutustu kokouksiin videolla

Lisätietoja:
Tietohallintoneuvos Katja Väänänen, p. 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi