Ministerrådet för digitalisering MR-Digital

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. Under Finlands ordförandeår inleds den nya fyraårsperioden för ministerrådet för digitalisering, MR-Digital. Ministerrådet tillsattes för sin första fyraårsperiod år 2017. I ministerrådet deltar förutom de nordiska länderna även de baltiska länderna, dvs. Estland, Lettland och Litauen.

Ordförande för MR-Digital år 2021 är kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Ordförande för tjänstemannaarbetsgruppen på hög nivå, HNG-Digital, är IKT-direktör Jarkko Levasma.

MR-Digital har antagit deklarationen Digital North 2.0 som fastställer vissa prioriteringar för samarbetet under de kommande åren. De huvudsakliga målen i deklarationen är att

  1. förbättra rörligheten och integrationen mellan de nordiska och baltiska länderna med hjälp av gemensamma gränsöverskridande digitala tjänster
  2. främja den gröna ekonomiska tillväxten och hållbara utvecklingen i Norden och Baltikum med hjälp av databaserade innovationer och en rättvis dataekonomi med målet att dela och återanvända data effektivt 
  3. främja de nordiska och baltiska ländernas ledarskap i samband med den digitala förändringen i samhället på ett hållbart och omfattande sätt i EU, EES och världen 

Den föregående Digital North-deklarationen antogs 2017. Deklarationen skapade en grund för det digitala samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna. I deklarationen uttrycktes en önskan om att stärka det digitala samarbetet i regionen och gå i täten för förverkligandet av den digitala inre marknaden samt utvecklingen av en sammanhängande digital infrastruktur till nytta för medborgare, företag och offentliga förvaltningar.

Under Finlands ordförandeår inleds ordförandeprojektet Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla (länk till projektsidan vm.fi/pj-hanke-maailmansujuvintaarkea). Målet med projektet är att främja det gränsöverskridande informationsutbytet mellan myndigheterna. För genomförandet och styrningen av projektet ansvarar finansministeriet och myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. MR-Digital ansvarar för styrningen av projektet i Norden.

Digital North 2.0. -deklarationen (på engelska) 
Pressmeddelande om Digital North 2.0. -deklarationen (på engelska)
Mer om ministerrådet för digitalisering 
Mer information om Finlands ordförandeskap i nordiska ministerrådet
Nya riktlinjer för digitaliseringssamarbetet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 

Titta på videon

 

Närmare information: 
Specialsakkunnig Katja Väänänen, tfn 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi