Kalkyler över statsandelarna

År 2023

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2023 (innehåller flera mellanblad), uppdaterad den 9 mars 2023

År 2022

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2022 (innehåller flera mellanblad)

År 2021

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2021 (innehåller flera mellanblad)

År 2020

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2020 (innehåller flera mellanblad)

År 2019

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2019 (innehåller flera mellanblad)

År 2018

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2018 (innehåller flera mellanblad)

År 2017

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2017 (innehåller flera mellanblad)

År 2016

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2016 (innehåller flera mellanblad)

År 2015

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2015 (innehåller flera mellanblad)