Metodbeskrivningarna

Finansministeriet publicerar metodbeskrivningar i syfte att öka på prognosernas och beräkningarnas öppenhet och transparens. Metodbeskrivningarna innehåller information om beräkningsförfaranden och -antaganden som tillämpas vid uppföljningen och analyseringen av ekonomin samt om källmaterialet. Metodbeskrivningar som har ett samband med uppföljningen av ekonomin finns samlade på denna webbsida.

Kontaktinformation:

Seppo Orjasniemi, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makrofinansiell analys
+358 2955 30343
seppo.orjasniemi(at)gov.fi