Metodbeskrivningarna

Finansministeriet publicerar metodbeskrivningar i syfte att öka på prognosernas och beräkningarnas öppenhet och transparens. Metodbeskrivningarna innehåller information om beräkningsförfaranden och -antaganden som tillämpas vid uppföljningen och analyseringen av ekonomin samt om källmaterialet. Metodbeskrivningar som har ett samband med uppföljningen av ekonomin finns samlade på denna webbsida.

Metodbeskrivningarna

Kontakt information

Marja Paavonen, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, fiskala prognoser
+358 2955 30187
marja.paavonen(at)vm.fi