Metodbeskrivningarna

alt=""Finansministeriet publicerar metodbeskrivningar i syfte att öka på prognosernas och beräkningarnas öppenhet och transparens. Metodbeskrivningarna innehåller information om beräkningsförfaranden och -antaganden som tillämpas vid uppföljningen och analyseringen av ekonomin samt om källmaterialet. Metodbeskrivningar som har ett samband med uppföljningen av ekonomin finns samlade på denna webbsida.

 

 

Metodbeskrivningarna

Beskrivning av finansministeriets metod för beräkning av hållbarhetsunderskottet 05-10-2020
 

Kontakt information:

Jenni Pääkkönen, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makrofinansiell analys
+358 2955 30131
jenni.paakkonen(at)gov.fi