Metodbeskrivningarna

alt=""Finansministeriet publicerar metodbeskrivningar i syfte att öka på prognosernas och beräkningarnas öppenhet och transparens. Metodbeskrivningarna innehåller information om beräkningsförfaranden och -antaganden som tillämpas vid uppföljningen och analyseringen av ekonomin samt om källmaterialet. Metodbeskrivningar som har ett samband med uppföljningen av ekonomin finns samlade på denna webbsida.

Metodbeskrivningarna

Kontakt information:

Marja Paavonen, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, fiskala prognoser
+358 2955 30187
marja.paavonen(at)vm.fi